Kennisbank

Deze kennisbank bevat artikelen over specifieke deel-onderwerpen, met betrekking tot internationale verzekeringen, vertrek uit Nederland en langdurig verblijf in het buitenland.

Bekijk alle artikelen | of filter op categorie:

Uitgelichte artikelen

Alle artikelen

 • Zorgverzekeringswet

  Zorgverzekering in Nederland aanhouden of stopzetten bij vertrek of werk in het buitenland? Ondanks de soms tegenstrijdige informatie, geven wij u hier kort een paar handvatten om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd moet worden.

 • Veelgestelde vragen door Digital Nomads

  De wet schrijft voor dat je je moet uitschrijven indien je langer dan 8 maanden in een jaar buiten Nederland verblijft. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn.

 • Administratieve Zaken in NL en de BRP

  Wanneer iemand veel tijd in het buitenland verblijft, is uitschrijven uit de BRP relevant. Dit wordt relevant wanneer iemand 8 maanden of meer in het buitenland verblijft in een periode van 12 maanden. Lees meer over de aandachtspunten bij uitschrijven en gevolgen bij uitschrijven. Zo is het mogelijk dat de zorgverzekering stopt na uitschrijven uit de BRP.

 • Terugkeer wegens familieomstandigheden

  Helaas kunnen er tijdens uw verblijf in het buitenland ook vervelende gebeurtenissen voorvallen. Er kan een familielid in Nederland komen te overlijden, of er kan bij familie in Nederland een levensbedreigende situatie ontstaan, waardoor u met spoed naar Nederland zou willen reizen om bij uw familie te zijn. Voor dit soort situaties zijn er gelukkig ook verzekeringen af te sluiten.

 • Inpatient en Outpatient kosten

  Inpatient en Outpatient kosten zijn veel gebruikte termen bij Internationale ziektekostenverzekeringen. In dit artikel vindt u een uitleg en een toelichting over het gebruik van deze termen.

 • 10 tips voor het kiezen van een internationale ziektekostenverzekering

  Het kiezen van een juiste en betaalbare internationale ziektekostenverzekering is best ingewikkeld. Met onze 10 tips voor het kiezen van een internationale ziektekostenverzekering helpen wij u bij het maken van een keuze.

 • Wat kost een expatverzekering in 2024?

  Veel mensen willen graag zo snel mogelijk weten wat een expatverzekering (internationale ziektekostenverzekering) kost. De exacte hoogte van de premie van een dergelijke verzekering hangt echter van veel factoren af. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u voor uw situatie er achter kunt komen wat de kosten zijn.

 • Medisch acceptatieproces - Uitsluitingen en clausules

  Wij bieden u een toelichting op het medisch acceptatie proces bij aanvraag van een ziektekostenverzekering, over het hoe en waarom van uitsluitingen en clausules, en wat u hier eventueel aan kunt doen.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet Langdurige Zorg (WLZ - voorheen AWBZ) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd onder specifieke voorwaarden.

 • Pensioen

  Bij verhuizing naar het buitenland en het aangaan van een nieuw dienstverband, wijzigt of verdwijnt de pensioenopbouw. Het is verstandig om advies in te winnen bij een specialist die u kan adviseren over de mogelijkheden om op een degelijke manier uw pensioenopbouw voort te zetten.

 • Sociale zekerheid

  Sociale zekerheid is een publiek [nationaal] stelsel dat is bedoeld om inkomen te garanderen voor personen of gezinnen die niet in staat worden geacht om zelf in voldoende inkomen te voorzien.

 • Internationale doorlopende reisverzekering voor expats en emigranten

  Woont u in het buitenland? En zoekt u een doorlopende reisverzekering, zoals u die in Nederland had, maar die nu niet meer kan worden aangevraagd? Dan hebben wij voor u internationale varianten van de doorlopende reisverzekering beschikbaar.

 • Wonen in een EU-land, EER-land of Zwitserland

  Indien u met behoud van uw AOW-uitkering en/of pensioen gaat wonen in een EU/EER/Verdragsland, dan is bepaalde wet- en regelgeving voor u van toepassing.

 • Aansprakelijkheid eigenaar woning in Nederland

  Indien u naar het buitenland vertrekt, dan vervallen vaak de reguliere (woon)verzekeringen in Nederland, waaronder ook de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Wij bieden onder meer verzekeringen voor Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn en een woning in Nederland bezitten.

 • Een clausule op je ziektekostenverzekering, wat doe je ermee

  Als een ziektekostenverzekeraar een clausule voorstelt, dan wil de verzekeraar afwijken van de dekking zoals dit "normaal gesproken" wordt aangeboden. Met andere woorden; er wordt een speciale bindende voorwaarde van toepassing op de polis. Er zijn verschillende soorten clausules. Zo mag de verzekeraar stellen dat ze willen afwijken van de normale premie door het toepassen van een toeslag. Of afwijken van de normale dekking door middel van een uitsluiting. De verzekeraar mag ook een speciaal eigen risico voorstellen. Een clausule hoeft dus niet per se te betekenen dat iets wordt uitgesloten van dekking. Een clausule is niet altijd een uitsluiting.

 • Verzekeren kamerverhuur

  Als u in uw eigen woning in Nederland kamers verhuurd aan particulieren dan dient u daarvoor een aparte opstal – en eventueel inboedelverzekering voor te sluiten. Afhankelijk van de omstandigheden en de situatie, heeft verzekeraar OOM hier wellicht wel een mogelijkheid voor.

 • Biedt een reisverzekering voldoende dekking?

  Is een uitgebreide reisverzekering genoeg om voldoende verzekerd te zijn tijdens uw langdurige verblijf in het buitenland? Of past een langlopende ziektekostenverzekering beter bij uw situatie?

 • Nederlandse bankrekening voor expats en emigranten

  Vanwege strenge wet- en regelgeving blijkt het aanvragen van een bankrekening alleen nog mogelijk voor EU ingezetenen. Indien woonachtig buiten de EU (ook met NL nationaliteit) is het het vooralsnog helaas niet meer mogelijk om van onderstaande mogelijkheid gebruik te maken.

 • Tips voor het veilig versturen van een kopie paspoort of ID

  In een aantal gevallen is het voor ons nodig om u te identificeren aan de hand van een kopie van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld indien u een aanvraag voor een verzekering indient. Hierbij enkele tips om een kopie paspoort / ID op een veilige manier te versturen.

 • Zorgverlener en ziekenhuis kiezen

  Veel Nederlanders die zich in het buitenland vestigen en internationaal verzekeren, vragen zich af hoe het is geregeld met de keuze voor zorgverleners en ziekenhuizen in het buitenland. Met andere woorden: mag ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis ik ga om behandeld te worden?

 • Overstappen naar een internationale ziektekostenverzekering

  Er zijn verschillende redenen om over te stappen op een (andere) internationale ziektekostenverzekering. Wij wijzen u graag op een aantal aandachtspunten rond uw overstap naar een internationale ziektekostenverzekering.

 • Problemen op reis

  Hoe kunt u redelijkerwijs voorkomen dat u in de problemen raakt en u zo goed mogelijk voorbereiden voor het geval u toch in de problemen komt? Stichting JoHo geeft antwoord op de meest voorkomende vragen.

 • Verlengen of opzeggen

  Een belangrijk verschil tussen doorlopende reisverzekeringen en aflopende reisverzekeringen is dat de doorlopende verzekering stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van twee á drie maanden vóór de verlengingsdatum.

 • Ik zit al in het buitenland

  Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij iemand vanuit het buitenland een verzekering wil afsluiten.