Pensioen

Pensioenopbouw is veelal een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationaal belastingregime. Bij verhuizing naar het buitenland en het aangaan van een nieuw dienstverband, wijzigt of verdwijnt de pensioenopbouw. Mogelijk kunt u in het buitenland gebruik maken van bestaande lokale oplossingen, wellicht als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw nieuwe werkgever. Indien dit niet mogelijk is, is het verstandig om advies in te winnen bij een specialist die u kan adviseren over de mogelijkheden om toch op een degelijke manier uw pensioenopbouw voort te zetten. Daarnaast is het ook van belang om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal.

Pensioenadvies is zeer divers en vaak complex. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dat advies niet zelf te geven maar samen te werken met een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met nationaal en internationaal pensioenadvies en daardoor specialist is op dit gebied.

Pensioenadvies op maat

Het onderwerp pensioenen kan worden onderverdeeld in twee delen:

  1. Veelgestelde vragen over de opbouwfase van uw pensioen
  2. Veelgestelde vragen over de uitkeringsfase van uw pensioen

De genoemde aandachtspunten zijn typische vragen voor de specialisten waarmee JoHo insurances samenwerkt en waar wij u graag mee in contact brengen. Als u onderstaand contactformulier invult zullen wij ervoor zorgen dat de specialisten contact met u opnemen.

Aan het verkrijgen van pensioenadvies zijn kosten verbonden die u rechtstreeks aan dit de adviseurs betaalt. Op basis van uw wensen en benodigdheden zal een op maat gemaakt advies worden gemaakt.

Doordat persoonlijke situaties sterk van elkaar kunnen verschillen is het niet mogelijk om op voorhand aan te geven wat de kosten van het pensioenadvies voor u zal zijn. De adviseur zal op voorhand een duidelijke inschatting maken van de kosten zodat u geen verrassingen achteraf krijgt.

Het invullen van het contactformulier en het eerste contact zijn in ieder geval kosteloos. Tijdens dit contact met u zullen ze u informeren over de kosten van het advies.