Landen

Voor een aantal landen hebben wij een landenpagina aangemaakt, waar u specifieke relevante informatie vindt voor uw verblijf in dat land.

 • Naar Curaçao

  Voor wonen, werken en verzekerd zijn op Curaçao geldt een aantal aandachtspunten met relatie tot lokaal verzekeren, de SVB en particulier verzekeren.

 • Naar Dubai

  Reizigers naar Dubai en mensen die wonen en werken in Dubai doen er goed aan om zich goed voor te bereiden. Er gelden specifieke aandachtspunten wat betreft de ziektekostenverzekering. Lees verder over lokaal verzekeren en mogelijke tekortkomingen daarbij.

 • Naar Frankrijk

  Bij wonen en werken in Frankrijk gelden verschillende aandachtspunten met relatie tot het Franse zorgstelsel en het regelen van een passende ziektekostenverzekering. Ook besteden we aandacht aan huren en huurdersaansprakelijkheid. Lees hier meer over op deze pagina.

 • Naar Indonesië

  Op deze pagina vindt u informatie en aandachtspunten over geschikte ziektekostenverzekeringen voor als u in Indonesië gaat wonen.

 • Naar Spanje

  Spanje heeft een publiek zorgstelsel (Seguridad Social) dat toegankelijk is voor ingezetenen en werknemers. EU-burgers met een EHIC-kaart die tijdelijk in Spanje verblijven, hebben recht op noodzakelijke spoedeisende zorg tegen lokale tarieven (geen dekking voor voorziene en niet-spoedeisende zorg).

 • Naar de UK

  Bij wonen en werken in de UK gelden verschillende aandachtspunten met relatie tot de NHS (Nationaal Health Service) ook in relatie tot Brexit.

 • Naar de USA

  Voor Expats en Emigranten die in de USA wonen en werken gelden specifieke aandachtspunten wat betreft de ziektekostenverzekering. Denk aan de hoogte van medische kosten, de afwegingen rondom lokaal verzekeren, de PPACA en de hoge premies voor ziektekostenverzekeringen.

 • Naar Zweden

  Bij emigratie naar Zweden is er vaak een overbruggingsverzekering nodig. Voor de aanvraag van een Zweeds persoonsnummer moet u namelijk kunnen aantonen dat u verzekerd bent voor ziektekosten voor een periode van tenminste 1 jaar. Lees meer over het regelen van een ziektekostenverzekering.

 • Naar Zwitserland

  In Zwitserland geldt een publiek ziektekostenstelsel, LAMAL. Dit stelsel heeft overeenkomsten met het Nederlandse zorgstelsel en de basiszorgverzekering. De Zwitserse zorgverzekering is echter relatief wel duur, een stuk duurder dan we in Nederland zijn gewend.

 • Terug naar Nederland

  Komt u na een verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland, dan moet er een aantal zaken worden geregeld. Op deze pagina staat een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

 • Bezoek aan Nederland

  JoHo Insurances biedt verschillende soorten verzekeringen aan voor mensen die tijdelijk in Nederland gaan verblijven om te werken, om te studeren of voor bezoek aan familie en vrienden. Wij bieden verschillende (reis)verzekeringen voor deze situaties.