Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een uitkering geeft ter hoogte van het verzekerde kapitaal, indien een verzekerde binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. De hoogte van de uitkering wordt bij aanvang van de verzekering bepaald. Indien verzekerde op de einddatum van de verzekering nog in leven is, volgt geen uitkering. Er is geen sprake van vermogensopbouw. Er worden verschillende termen gehanteerd voor dit type verzekeringen:

  1. Levensverzekering
  2. Overlijdensrisicoverzekering
  3. Life Insurance
  4. (Term) Life Cover