Pensionado's

Pensionado's

Er komt veel kijken bij vertrek uit Nederland en wonen in het buitenland. Een belangrijk aspect hierbij is de ziektekostenverzekering. Viel u in Nederland nog onder het relatief goede en voordelige Nederlandse zorgstelsel, bij vertrek naar het buitenland kan de situatie heel anders worden. Dit hangt voor een groot deel af van het land waar u gaat wonen. Op deze website vindt u informatie over internationale particuliere ziektekostenverzekeringen. In de brochure (pdf) voor Pensionado's vindt u meer informatie over dit onderwerp, inclusief een indicatie van de premies en een uitgebreide dekkingsvergelijking.