Cigna Close Care Cigna Close Care

1.Introductie

Cigna Close Care is de budget variant van de internationale ziektekostenverzekeringen van Cigna, naast hun uitgebreide Cigna Global Health Options (CGHO) ziektekostenverzekering.

Belangrijke kenmerken:

 • Dekking in het woonland (country of residence) en in het land van herkomst (home country - max. 180 dagen / jaar);
 • Maximum Annual Overall Benefit - Limit 400.000 euro;
 • Maximum Annual Benefit per Condition - Limit: 200.000 euro;
 • Dekking mogelijk voor: medical care, outpatient, dental;
 • Geen dekking mogelijk voor: international medical evacuation, vision, maternity;
 • Alleen vergoeding voor ambuance ververoer, niet voor bv een ambulancevliegtuig/helicopter. Dit aspect maakt de verzekering minder geschikt in buitengebieden, indien er geen goed ziekenhuis nabij is.
 • Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk indien in betreffende verzekeringsjaar een claim is ingediend.

Dekking tijdens reizen (out of area emergency cover):

 • Dekking tijdens reizen = "temporary trips outside your country of habitual residence or country of nationality."
 • Vergoeding maximaal 29.600 euro;
 • Dekking voor maximaal 21 aaneengesloten reisdagen en maximaal 45 reisdagen per jaar;
 • Dekking voor onvoorziene en urgente medische noodgevallen (inpatient, daypatient);
 • Urgente outpatientkosten alleen gedekt indien onderdeel outpatient is meeverzekerd, en dan tot max 1.850 euro.

Advies: aanvullend een reisverzekering

Verzekeringen die niet in dit pakket zitten (denk aan aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel, reisbagage, etc) kunnen wij eenvoudig voor u via andere verzekeraars los bijverzekeren.

2.Dekking

 • De dekking staat uitgebreid omschreven in het volgende document: Benefits (PDF)
 • In dit Benefits overzicht wordt Close Care vergeleken met Cigna Global Health, de uitgebreidere variant van Cigna.
 • Meer informatie over Cigna Global Health vindt u elders op onze website.

Landen waarin geen dekking mogelijk is

Voor sommige landen mag Cigna geen verzekering aanbieden. In de online module wordt hier melding van gemaakt, indien dat van toepassing is voor uw woonland.

Dekkingsopties

 1. Core module - medical care inpatient and day patient and international medical evacuation
 2. Optional: outpatient
 3. Optional: dental
 4. No cover for: vision, maternity

3.Premie

Bereken de premie online

Let op: eerst worden de premies getoond van de duurdere Global variant, onderaan vindt u de Close Care premie.

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

De verzekering kan alleen online worden aangevraagd.

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet.

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over Cigna Close Care?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.