Indonesië

Indien u in Indonesië gaat wonen (wonen, werken, pensioen), dan willen wij u graag wijzen op de volgende aandachtspunten wat betreft het kiezen van een ziektekostenverzekering.

Niveau van medische zorg in Indonesië

Niet overal in Indonesië is het niveau van de zorg zoals wij in Nederland zijn gewend. Naast dekking voor privé klinieken, willen veel verzekerden de mogelijkheid hebben om naar een ander land te reizen voor behandeling. Men wil kunnen reizen naar landen zoals Thailand en Singapore, om in ziekenhuizen aldaar een behandeling te kunnen ondergaan.

 • Ga na in hoeverre een verzekering alle kosten van een ziekenhuis bezoek in omringende landen vergoedt.

Een voordelige lokale ziektekostenverzekering?

In Indonesië, en ook elders in Zuid-Oost Azië, zijn meerdere aanbieders van verzekeringen. Dit soort verzekeringen zien er op het eerste gezicht niet onaardig uit, met een relatief lage premie. Niemand wil teveel betalen, dat is logisch. De ervaring leert echter dat er een aantal risico's aan dit soort goedkopere verzekeringen kleeft. En dit soort risico's openbaren zich vaak pas als er echt iets medisch aan de hand is.

Opzegbaar vanuit de verzekeraar

Verzekeraars behouden zich het recht voor op te zeggen indien in een jaar veel kosten zijn gemaakt. Dit is een groot risico, want in dat soort situaties krijgt men niet zomaar een andere verzekering.

Individuele premieverhogingen

Het is mogelijk dat alleen voor u de premie zeer fors wordt verhoogd, indien er veel kosten zijn gemaakt. In NL is dat niet toegestaan, een verhoging mag alleen collectief voor alle verzekerden worden toegepast.

Consumentenbescherming & Recht

In NL/EU is veel geregeld mbt consumentenrecht, klachtenregelingen en -instituten. Dat is gunstig voor verzekerden. Een verzekerde kan zo op een makkelijke en voordelige wijze alsnog zijn/haar recht halen bij een verschil van mening met een verzekeraar.

Let op: een aantal grotere verzekeraars biedt in Azië ziektekostverzekeringen aan onder het nationaal recht, met "lokale" voorwaarden. Dat het hoofdkantoor van een verzekeraar in de EU is gevestigd, wil nog niet zeggen dat een verzekering onder Europees recht valt.

Regiodekking en ziektekostenverzekeringen - welke verzekeringen zijn geschikt?

1. OOM Wonen in het Buitenland

 • Geschikt voor Indonesië
 • Met woonland Indonesië is er dekking in de regio "Wereld exclusief VS: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten". Dus volledige keuzevrijheid excl dekking USA.

2. Allianz Care International Health Insurance

 • Geschikt voor Indonesië
 • Met woonland Indonesië is er dekking in de regio "Wereld exclusief VS". Dus volledige keuzevrijheid om naar een ander land te reizen voor zorg, exclusief de USA.

3. Henner International Expat Insurance

 • Geschikt voor Indonesië
 • Met woonland Indonesië is er dekking in de regio "Wereld exclusief VS". Dus volledige keuzevrijheid om naar een ander land te reizen voor zorg, exclusief de USA.

4. Goudse Expat Pakket

 • Geschikt voor Indonesië
 • Met Regio B: Wereld exclusief oa China, Hong Kong, Japan, Singapore, en de V.S.
 • Met de keuze voor Regio C is er ook vrije keuze om naar alle andere landen in Azië te reizen voor een voorziene behandeling.

5. Cigna Global & Cigna Close Care

 • Deze twee verzekeringen worden niet aangeboden aan ingezetenen van Indonesië
 • Dus niet geschikt voor Indonesië

Wilt u advies voor uw situatie en plannen? Vraag dan gratis en vrijblijvend persoonlijk advies aan.