Klantenservice

Inhoudsopgave
Contact
Alarmcentrales
Een verzekering aanvragen via JoHo Insurances
Schade melden en kosten declareren
Uw verzekering wijzigen?
Uw verzekering opzeggen?
Dienstverlening, Klachtenprocedure en algemene voorwaarden

 • Contact

  JoHo Insurances (Expatverzekering.nl), Stationsweg 2-D, 2312 AV Leiden, The Netherlands

 • Alarmcentrales

  Bij iedere reisverzekering en zorgverzekering / ziektekostenverzekering kan gebruik gemaakt worden van een alarmcentrale. Een alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

 • Een verzekering aanvragen via JoHo Insurances

  Via JoHo Insurances kunt u verzekeringen van meerdere internationale verzekeraars aanvragen. Per verzekeraar kan de aanvraagprocedure verschillen. JoHo Insurances heeft voor een aantal verzekeraars ook een speciale instructie gemaakt, om u te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.

 • Schade melden en kosten declareren

  Met “schade” wordt onder meer bedoeld: medische kosten als gevolg van ziekte of ongeval, het verlies van spullen door brand of diefstal en juridische assistentie en kosten in verband met aansprakelijkheid of rechtsbijstand. U kunt de schade melden en de kosten declareren bij de verzekeraar.

 • Uw verzekering wijzigen?

  Uw verzoek tot wijzigen van uw verzekering of Expatservice kunt u met dit formulier indienen.

 • Uw verzekering opzeggen?

  Uw verzoek tot opzeggen van uw verzekering kunt u met dit volgende formulier indienen.

 • Dienstverlening en Klachtenprocedure

  Lees hier op welke manieren wij u van dienst kunnen zijn. Ook vindt u hier informatie over de klachtenprocedure.