Dienstverlening, Klachtenprocedure en Algemene Voorwaarden

Stichting JoHo Insurances

Adres:

  • Stationsweg 2-D, 2312 AV Leiden, Nederland.

Vergunning AFM (Autoriteit Financiële Markten):

  • Nummer: 12043929

Aard van de dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst
zijn:

  • Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico's met behulp van verzekeringen.
  • Wanneer u exact weet welke verzekering u nodig heeft en geen advies wenst, dan kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan ('execution only').
  • Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de juiste verzekering(en) binnen ons aanbod aan verzekeringen.
  • Wij kunnen het beheer van verzekeringen voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van de verzekering(en). Inkomens- en vermogensverzekeringen bieden wij enkel aan op basis van execution only.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Informeer ons graag tijdig, indien u niet tevreden bent, bij voorkeur via email: contact@johoinsurances.org. Als u na de reactie op uw bericht nog steeds niet tevreden bent, dan verzoeken wij u de volgende procedure te volgen:

Stap 1 - Klacht indienen

U kunt uw klacht:

Stuur graag de volgende gegevens mee:

  • Contactgegevens
  • Verzekering en polisnummer;
  • Omschrijving van de klacht.
  • Eventuele aanvullende informatie en documenten, waarmee wij een beter beeld krijgen van de klacht.

U kunt binnen 5 tot 10 werkdagen een reactie verwachten. Wij registreren alle klachten. Het kan zijn dat de uitkomst van uw klacht niet is wat u had verwacht. U kunt dan de klacht voorleggen aan een onafhankelijke partij zoals een klachtenorganisatie (Kifid, zie stap 2) of de rechter in Den Haag.

Stap 2 - KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer: 300.016306