Dienstverlening en Klachtenprocedure

Stichting JoHo Insurances

 • Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag
 • Vanaf 1/1/2023: Stationsweg 2-d, 2312 AV Leiden

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12043929
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:

 • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
 • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
 • Bemiddelen in inkomensverzekeringen
 • Bemiddelen in vermogensverzekeringen

Aard van de dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst
zijn:

 • Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico's met behulp van verzekeringen.
 • Wanneer u exact weet welke verzekering u nodig heeft en geen advies wenst, dan kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan ('execution only').
 • Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de juiste verzekering(en) binnen ons aanbod aan verzekeringen.
 • Wij kunnen het beheer van verzekeringen voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van de verzekering(en). Inkomens- en vermogensverzekeringen bieden wij enkel aan op basis van execution only.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Informeer ons graag tijdig, indien u niet tevreden bent, bij voorkeur via email: contact@johoinsurances.org. Als u na de reactie op uw bericht nog steeds niet tevreden bent, dan verzoeken wij u de volgende procedure te volgen:

Stap 1 - Klacht indienen

U kunt uw klacht:

Stuur graag de volgende gegevens mee:

 • Contactgegevens
 • Verzekering en polisnummer;
 • Omschrijving van de klacht.
 • Eventuele aanvullende informatie en documenten, waarmee wij een beter beeld krijgen van de klacht.

U kunt binnen 5 tot 10 werkdagen een reactie verwachten. Wij registreren alle klachten. Het kan zijn dat de uitkomst van uw klacht niet is wat u had verwacht. U kunt dan de klacht voorleggen aan een onafhankelijke partij zoals een klachtenorganisatie (Kifid, zie stap 2) of de rechter in Den Haag.

Stap 2 - KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich
wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer: 300.016306