Expats

Expats

In de moderne tijd zijn er veel variaties om wonen en werken in het buitenland vorm te geven.

Enkele voorbeelden:

  • In loondienst van een buitenlandse werkgever.
  • Uitgezonden door een Nederlandse werkgever.
  • Ondernemen in het buitenland.
  • Reizen en werken combineren (Digital Nomads, zie elders op deze website).

Het leven als Expat zorgt er voor dat een aantal verzekeringen en administratieve zaken goed en vaak anders georganiseerd moeten worden. Langdurig verblijf buiten Nederland, uitschrijven bij de gemeente (BRP) en/of werken voor een buitenlandse werkgever kunnen namelijk er toe leiden dat de reguliere Nederlandse verzekeringen (verplicht) geheel vervallen of slechts beperkte dekking geven.