Naar de UK

Bij wonen en werken in de UK gelden verschillende aandachtspunten:

  • Wie heeft er recht op de NHS (Nationaal Health Service, het Engelse "ziekenfonds")?
  • Wat is een "Comprehensive Health Insurance"?
  • Hoe werkt de NHS, en is de dekking voldoende?
  • Is een particuliere ziektekostenverzekering zinvol, gezien het grote verschil in kwaliteit tussen de staatszorg (NHS) en de privéklinieken (alleen toegang met particuliere verzekering)?

Daarnaast staat een aantal veranderingen op stapel voor expats en emigranten in de UK, als gevolg van de Brexit. Relevante informatie over dit onderwerp zullen we hier plaatsen.

Officieel blijkt niet "iedereen" zomaar recht te hebben op de NHS. Denk aan studenten van buiten de UK en partners van expats. Deze groep moet een "Comprehensive Health Insurance" hebben. Meer informatie hierover is te vinden onder de volgende links: