Verzekeringsplicht na emigratie

Emigranten of expats die zich in het buitenland moeten verzekeren

Expats krijgen vaak te maken met specifieke belastingen en andere extra kosten voor expats. Zo heeft Saudi Arabië een expat tax, en hebben de Britten plannen om expats meer te laten betalen aan de NHS (1). Er is ook een groeiend aantal landen dat expats een verplichte verzekering laat afsluiten. Afhankelijk van het visum of de periode van verblijf, moet een expat dan een lokale verzekering afnemen. Dit is niet alleen om te voorkomen dat mensen onverzekerd in het land verblijven, maar ook een bron van inkomsten voor het land.

Helaas bieden die verplichte verzekeringen niet altijd een goed pakket aan vergoedingen en diensten. Het is dus risicovol om ervan uit te gaan dat de verplichte lokale verzekering voldoet aan hetgeen je verwacht en wat je in Nederland bent gewend. Hieronder geven we van diverse landen aan waar je op moeten letten.

Dubai

We horen regelmatig dat er sprake is van lange wachttijden. Die wachttijd geldt voor het gehele pakket aan vergoedingen. Zelfs een wachttijd van een jaar komt voor. In de praktijk betekent dit dat je gedurende het eerste jaar dat de polis loopt, geen kosten kunt declareren. Ook is het belangrijk om te checken of vergoedingen van belangrijke dekkingen niet zijn gemaximeerd. Een maximum aantal fysiotherapiebehandelingen, of een maximaal bedrag dat wordt vergoed voor bepaalde medicatie is wellicht vervelend. Maar als er een maximum geldt van 20 dagen ziekenhuisopname, van 10 dagen op een Intensive Care of is de vergoeding voor zwangerschap en bevalling (inclusief complicaties) gemaximeerd, dan kunnen er enorme problemen ontstaan.

In Dubai kiezen veel Expats er voor om lokaal een beperkte, minimale dekking te regelen om te voldoen aan de lokale verzekeringsplicht. En om daarnaast zelf een verzekering te kiezen die voldoet aan de wensen. Per saldo is deze combinatie vaak ook voordeliger dan een uitgebreide lokale dekking.

USA

Er is een hoop te doen over de gezondheidszorg in de VS. Momenteel geldt de Obamacare wetgeving (PPACA) nog en is het mogelijk dat je verplicht bent om een verzekering af te sluiten die officieel staat geregistreerd ("has been recognized as Minimum Essential Coverage (MEC) through the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)"). De handhaving van de wetgeving is momenteel zeer beperkt. Er zijn beperkt controles of mensen een juiste verzekering hebben. Hierbij geldt dat de Amerikaanse verzekeringen bijzonder duur zijn, een heel hoog eigen risico kennen (3.000 dollar of 5.000 dollar eigen risico is heel gangbaar) en een hoge co-payment (eigen bijdrage). (2) Al met al dus goed om te kijken naar waar je voor verzekerd bent. Voor de USA hebben we een specifiek aanbod aan mogelijkheden, ook verzekeringen die voldoen aan PPACA/Obamacare.

Meer over Amerika vind je hier.

Verenigd Koninkrijk / United Kingdom (UK)

National Health System (NHS) is het Engelse "Ziekenfonds". Bij dit zorgsysteem zijn de hoge kosten niet zozeer het probleem, voor ingezetenen is het namelijk gratis. Wel klagen veel expats over het feit dat ze niet zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze gaan voor behandeling. De NHS biedt toegang tot de (mindere....) staatsklinieken, en niet tot de privé klinieken. In UK is er een groot kwaliteitsverschil tussen deze staatsziekenhuizen en privéziekenhuizen. De wachtlijsten bij staatsziekenhuizen kunnen enorm lang zijn, en ook het niveau van de hulpverlening kan minder zijn.(3) Aangezien UK dichtbij Nederland is, wil je misschien wel behandeld kunnen worden in Nederland in bepaalde situaties, bijvoorbeeld om in vertrouwde omgeving te zijn. Ook hiervoor kent de NHS (net als veel andere nationale zorgstelsels) geen vergoedingen.

Er is veel discussie over de NHS en de houdbaarheid van het systeem. De betaalbaarheid staat zwaar onder druk en er zijn plannen om migranten meer te laten betalen voor de NHS. (4) Ook blijkt officieel blijkt niet "iedereen" zomaar recht te hebben op de NHS. Denk aan studenten van buiten de UK en partners van expats. Deze groep moet een "Comprehensive Health Insurance" hebben. De controle hier op zal naar verwachting toenemen, in het kader van de uitvoering van de Brexit. Europese regels rondom ziektekostenverdragen worden dan namelijk aangepast.

Nederlandse Antillen

Op de eilanden geldt veelal een verzekeringsplicht. Zo kent Curaçao bijvoorbeeld een regeling die wordt uitgevoerd door de SVB van Curaçao, voor inwoners en werkenden. (5) De vergoedingen die worden geboden zijn verschillend per eiland en het is ook afhankelijk van wat je doet op het eiland. Verblijf je alleen maar op het eiland óf ben je bijvoorbeeld aan het werk. De verzekeringen zijn gericht op hulp en behandeling op de eilanden, dekking daarbuiten is beperkt, en aan veel voorwaarden verbonden. Zeker voor complexe medische issues is het advies om elders naar een ziekenhuis of arts te gaan.

Als je vóór de reis naar Curaçao een eigen verzekering regelt, ben je meestal niet verplicht om lokaal te betalen aan een polis. Door zelf een verzekering te regelen heb je zelf invloed op waar je voor verzekerd bent, maar ook waar je gebruik kunt maken van de dekking. Bijvoorbeeld in Nederland, wanneer je op bezoek bent bij familie, maar ook in Zuid-Amerika, waar in verschillende landen dichtbij goede (privé) zorg voorhanden is. Een "eigen" (individuele) ziektekostenverzekering kan men ook behouden bij emigratie naar een ander land.

Bronnen

  1. Tax in Saudi Arabië
  2. Healthcare in USA
  3. Wachtlijsten NHS
  4. Betalingen door migranten aan NHS