Belangrijke aandachtspunten bij lokaal verzekeren

1.Wat wordt bedoeld met lokaal verzekeren?

Afhankelijk van de werkgever en het land waar u naartoe gaat kunt u te maken krijgen met lokale verzekeringsstelsels voor ziektekostenverzekeringen. Lokaal verzekeren kan (afhankelijk van het woonland) op twee manieren:

 • Via een nationaal stelsel (indien aanwezig);
 • Via een lokale verzekeraar.

Het is in deze situatie belangrijk om te weten dat lokale verzekeringen en lokale zorgstelsels niet zijn gericht op de wensen en de situatie van 'buitenlanders'. Ook is wet- en regelgeving in veel landen, met name buiten de EU, minder gunstig voor consumenten. Dit laatste betekent dat u minder kunt doen indien er problemen zijn met een verzekeraar, bijvoorbeeld in een situatie dat een verzekeraar kosten niet wil vergoeden, of een verzekering onverwacht opzegt.

2.Belangrijke aandachtspunten

Een verzekering via de werkgever of lokale nationale dekking kent vaak een aantal beperkingen.

Ongeval / ziekte 

Geen dekking voor medische repatriëring bij terugkeer naar Nederland indien u door een ernstig ongeval of ziekte niet meer zelfstandig kunt reizen.

Overlijden

Geen dekking voor het regelwerk en vergoeding vervoer transport stoffelijk overschot naar Nederland.

Familie-omstandigheden in NL

Geen dekking voor reiskosten naar Nederland (spoed) in verband met een levensbedreigende situatie (ziekte, ongeval) of overlijden van familie (1ste + 2de graad) in Nederland.

Behandeling of operatie in Nederland 

Geen dekking buiten het woonland

Ontslag of uit dienst?

Een ziektekostenverzekering via de werkgever kan per direct worden stopgezet.

Hoe betrouwbaar is een verzekeraar?

Sommige verzekeraars kunnen uw premie individueel (fors) verhogen, indien veel medische kosten maakt in een jaar; Ook kunnen verzekeringen worden opgezegd, indien in een jaar "teveel" kosten worden gemaakt;

Recht en bezwaar & klachtenprocedures

Welk recht (consumentenrecht en verzekeringsrecht) is van toepassing? Wat zijn de bezwaarprocedures? Waar kunt u terecht bij problemen?

3.Een ziektekostenverzekering via de werkgever: waar moet u op letten?

Bent u verplicht de ziektekostenverzekering van uw werkgever te accepteren?

 • Dit verschilt per werkgever en de afspraken die de werkgever heeft met de verzekeraar.
 • Het heeft voordelen om een ziektekostenverzekering via de werkgever te laten lopen: het wordt voor u geregeld en vaak wordt de verzekering "gratis" aangeboden.
 • Het heeft echter ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat de ziektekostenverzekering meestal per direct moet stoppen bij uitdiensttreding.

Aandachtspunten van een ziektekostenverzekering via uw werkgever

 • Kunnen eventuele gezinsleden worden meeverzekerd?
 • Worden alle gezinsleden zonder medische uitsluitingen geaccepteerd en verzekerd?
 • Wat gebeurt er met de verzekering indien u wordt ontslagen of uit dienst treedt? Indien de verzekering per direct stopt, dan kan dat vervelend uitpakken als u op dat moment juist ziek bent en medische behandeling nodig heeft.
 • Wat zijn uw plannen na uw dienstverband? Het kan op latere leeftijd lastig zijn een nieuwe ziektekostenverzekering aan te vragen. De kans op clausules en afwijzing worden groter naarmate u dichterbij de pensioendatum komt.

Hoe betrouwbaar is de verzekeraar?

Het is belangrijk dat een verzekeraar betrouwbaar is, en dat u in geval van problemen voldoende mogelijkheden heeft om bezwaar in te dienen. Wat is belangrijk, waar moet u op letten bij het beoordelen van een verzekeraar? In het volgende artikel op onze website gaan wij hier verder op in:

4.Bent u verplicht u aan te sluiten bij een nationaal zorgstelsel?

Of u daadwerkelijk verplicht moet deelnemen aan die lokale dekkingen is veelal afhankelijk van uw verblijfsduur, visum, inkomen en sociale status. In sommige gevallen kunt u dus verplicht zijn om u aan te sluiten bij lokale verzekeringsstelsels. JoHo Insurances kan op voorhand niet altijd bepalen of u verplicht moet deelnemen aan een lokaal zorgstelsel. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of u lokaal verzekerd moet worden en zo ja, om in te schatten of die verzekering in uw geval afdoende dekking biedt. Als de informatie over de lokale verzekeringen duidelijk en in het Engels beschikbaar is, kan JoHo Insurances voor u een inschatting maken van de kwaliteit van betreffende verzekering.

5.Wat kunt u doen?

Wat verstandig is om te doen, hangt mede af van:

 1. Hoe goed en uitgebreid is het zorgstelsel of de verzekering van de werkgever?
 2. Wat zijn uw wensen indien er sprake is van een ernstige ziekte, een zwaar ongeval of overlijden van u of een van uw gezinsleden?
 3. Wat zijn uw toekomstplannen? Blijft u na uw werkzame leven wellicht ook buiten Nederland wonen? Of keert u terug naar Nederland?

Optie 1 - Internationale ziektekostenverzekering

Met een eigen Internationale ziektekostenverzekering heeft u meer regie over uw leven. Een goede internationale ziektekostenverzekering geeft meer keuzevrijheid, dekking en voorwaarden conform wat we in Nederland zijn gewend, en afhankelijk van de gekozen verzekering een looptijd voor onbepaalde tijd.

Optie 2 - Aanvullend op de lokale dekking verzekeren

Bent u lokaal bent verzekerd, en een eigen ziektekostenverzekering is geen optie? En de lokale verzekering kent beperkingen? Dan kunt u er voor kiezen om u voor een aantal belangrijke situaties alsnog te verzekeren. Denk hierbij onder meer aan he volgende:

 • Ongeval / ziekte - Dekking voor medische repatriëring bij terugkeer naar Nederland indien u door een ernstig ongeval of ziekte niet meer zelfstandig kunt reizen.
 • Overlijden - Het regelwerk en vergoeding vervoer transport stoffelijk overschot naar Nederland.
 • Een doorlopende reisverzekering voor reizen buiten uw woonland.
 • Familie-omstandigheden in NL - Dekking voor reiskosten naar Nederland (spoed) in verband met een levensbedreigende situatie (ziekte, ongeval) of overlijden van familie (1ste + 2de graad) in Nederland.

Het Goudse SOS Pakket is specifiek ontworpen voor mensen die in het buitenland lokaal verzekerd zijn voor ziektekosten via een werkgever, een lokale ziektekostenverzekering of een verplicht zorgstelsel, maar die wel behoefte hebben aan een verzekeringsdekking die rekening houdt met het feit dat ze ‘Nederlander in het buitenland’ zijn. Meer informatie over dit verzekeringspakket vindt u op onze website.

Via JoHo Insurances kunt u zich zowel met optie 1 als met optie 2 goed verzekeren. Iedere situatie verschilt, dus neem gerust contact op via het online adviesformulier om uw situatie te bespreken.