Goudse SOS Pakket B Goudse SOS Pakket B

1.Introductie

Voor wie?

Voor Nederlanders die (gaan) wonen en werken in het buitenland. Dit verzekeringspakket is specifiek ontworpen voor mensen die in het buitenland lokaal verzekerd zijn voor ziektekosten via een werkgever, een lokale ziektekostenverzekering of een verplicht zorgstelsel, maar die wel behoefte hebben aan een verzekeringsdekking die rekening houdt met het feit dat ze ‘Nederlander in het buitenland’ zijn. Lokale ziektekostenverzekeringen houden daar in de regel geen rekening mee.

Belangrijke dekkingen:

Ongeval / ziekte

Dekking voor medische repatriëring bij terugkeer naar Nederland indien u door een ernstig ongeval of ziekte niet meer zelfstandig kunt reizen.

Overlijden

Het regelwerk en vergoeding vervoer transport stoffelijk overschot naar Nederland.

Een doorlopende reisverzekering

Voor reizen van maximaal 60 dagen aaneengesloten buiten uw woonland.

Familie-omstandigheden in NL

Dekking voor reiskosten naar Nederland (spoed) in verband met een levensbedreigende situatie (ziekte, ongeval) of overlijden van familie (1ste + 2de graad) in Nederland.

Overbruggingsdekking

Voor een situatie waarbij er in verband met een verhuizing naar een ander land tijdelijk dekking voor ziektekosten nodig is.
Met dit nieuwe SOS Pakket van De Goudse zijn dit soort belangrijke dekkingen (en meer) te verzekeren, indien u een goede lokale ziektekostenverzekering heeft.

2.Verzekeringen

Het verzekeringspakket bestaat uit de volgende verzekeringen.

 1. SOS-verzekering (verplicht onderdeel)
 2. Reisverzekering voor reisbagagedekking en annuleringsverzekering
 3. Aansprakelijkheidsverzekering
 4. Rechtsbijstandsverzekering
 5. Inboedel - en kostbaarhedenverzekering
 6. Ongevallenverzekering

3.Toelichting SOS verzekering

Deze SOS verzekering bevat de volgende dekkingen.

 • Medische repatriëring terug naar Nederland in verband met ernstige ziekte of ernstig ongeval, waarbij zelfstandig reizen niet mogelijk is.
 • Overbruggingsdekking ziektekosten, ook bij tussentijdse verhuizing naar een ander land.
 • Doorlopende reisverzekering voor onvoorziene medische kosten en repatriëring bij reizen buiten het woonland. Voor reizen van maximaal 60 dagen aaneengesloten buiten het woonland.
 • Bij overlijden: het regelen en vergoeden van vervoer stoffelijk overschot terug naar Nederland.
 • Extra reis (retour Nederland) en verblijfskosten i.v.m. levensbedreigende familieomstandigheden in Nederland (1ste en 2de graad familie).
 • Overkomst van familie uit Nederland bij medische calamiteiten van uzelf en/of uw gezin.
 • Kosten van opsporing, redding en berging
 • Telecommunicatiekosten gepaard gaande met bovenstaande SOS situaties

Uniek in deze SOS-verzekering zijn de volgende 3 dekkingen:

Dekking voor repatriëring terug naar Nederland (ziekte, ongeval, overlijden)

Deze dekking (als onderdeel van de SOS verzekering) voorziet in een vergoeding van maximaal 75.000 euro aan reiskosten als u om medische redenen definitief moet terugkeren naar Nederland. Er moet sprake zijn van blijvend ernstig letsel ten gevolge van een ongeval en/of een ernstige ziekte. De dekking voorziet niet in het vergoeden van een terugvlucht als bijvoorbeeld een bepaalde medische behandeling u beter uitkomt in Nederland. Ook het vervoer van het stoffelijk overschot, inclusief al het bijkomende regelwerk, is meeverzekerd.

Overbruggingsdekking ziektekosten direct na aankomst in het woonland

Deze dekking is bedoeld voor een situatie waarbij er in verband met een verhuizing naar een ander land tijdelijk dekking voor ziektekosten nodig is.

 • Dekking van totaal maximaal 250.000 euro voor onvoorziene spoedeisend medische ziektekosten.
 • De Overbruggingsdekking duurt maximaal 60 dagen vanaf vertrek uit uw woonland of vanaf het einde van uw ziektekostenverzekering (de situatie die zich het eerste voordoet is van toepassing). U krijgt daarmee de tijd om uw lokale verzekeringen te regelen en bevestigd te krijgen. Zodra de lokale ziektekostenverzekering start, stopt de overbruggingsdekking. Heeft u meer tijd nodig om de lokale ziektekostendekking te regelen, neem dan contact op, om na te gaan welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.
 • Er geldt geen "uitloopdekking", na de maximale looptijd stopt de dekking, ook voor lopende behandelingen. Het is dus belangrijk dat uw nieuwe verzekering ook dekking biedt voor eventuele lopende behandelingen en pre-existing conditions.

Er is onder andere geen dekking voor kosten:

 • In verband met zwangerschap, bevalling en de pasgeborene.
 • Voor bestaande aandoeningen
 • Voor voorziene medische kosten.
 • Zodra de lokale ziektekostenverzekering actief is.

Reisverzekering medische kosten en repatriëring bij reizen buiten het woonland

Een belangrijk kenmerk van een lokale ziektekostenverzekering is dat deze vooral voorziet op ‘lokale ziektekosten’, dus op medische kosten die in uw woonland gemaakt worden. Dekking voor reizen buiten uw woonland is er niet of maar zeer beperkt. De behoefte voor een doorlopende reisverzekering is groot, vooral voor onvoorziene spoedeisende medische kosten en repatriëring. Precies die dekking is dus opgenomen in de SOS verzekering van dit pakket.

 • Dekking voor medische kosten en SOS. Doorlopende dekking voor reisbagage en annulering is optionele mee te verzekeren.
 • Er geldt een eigen risico van 100 euro per gebeurtenis.
 • Dekking voor reizen van maximaal 60 dagen aaneengesloten buiten het woonland. Indien een reis langer duurt, dan is er in geheel geen dekking.

Let op:

 • Het is een vereiste dat u in uw woonland verzekerd bent voor ziektekosten, met dekking voor nabehandelingskosten voor gebeurtenissen die in het buitenland hebben plaatsgevonden. De doorlopende reisverzekering biedt namelijk geen dekking voor nabehandelingskosten na terugkeer of evacuatie.
 • Zakenreizen zijn verzekerd maar beroepsmatig reizen zoals bij personeel in de luchtvaart of transportsector is uitgesloten van dekking.
 • Geen dekking voor onder andere voorziene medische hulp en medische kosten die in direct verband staan met een aandoening waarvoor de verzekerde in de 6 maanden voor aanvang van de reis onder behandeling is geweest.
 • Zie de voorwaarden voor meer informatie over alle uitsluitingen en beperkingen.

4.Aandachtspunten

We adviseren u allereerst om goed de polisvoorwaarden en het premie - en dekkingsoverzicht door te nemen alvorens u overgaat tot het aanvragen en afsluiten van een verzekering. Die documenten staan overzichtelijk onderaan deze pagina. Hieronder volgt een aantal belangrijke aandachtspunten die wij graag willen toelichten:

 • SOS dekking is verplicht af te nemen, de andere verzekeringen zijn optioneel.
 • Minimale looptijd van een jaar, daarna dagelijks opzegbaar met 1 maand opzegtermijn. Alleen bij re-migratie in het eerste jaar tussentijds opzegbaar.
 • Maximale aanvraagleeftijd 60 jaar, eindleeftijd 72 jaar.
 • Geen medische acceptatie nodig, dus u hoeft geen gezondheidsvragen te beantwoorden
 • Premie betalen kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 • Geen premietoeslagen bij termijnbetaling.
 • Hoofdverzekerde (verzekeringsnemer) moet de NL nationaliteit hebben.
 • Inwonende medeverzekerden (partner / kinderen) hoeven niet de NL nationaliteit te hebben.
 • Niet af te sluiten op naam van een bedrijf, alleen op individuele titel.
  De overbruggingsdekking is gebaseerd op een situatie dat u binnen 60 dagen lokaal verzekerd zult zijn voor ziektekosten, met een ziektekostenverzekering die dekking biedt voor o.a pre-existing conditions en eventuele lopende medische behandelingen.
 • De dekking voor spoedeisende medische kosten tijdens reizen gaan er van uit dat u in uw woonland doorlopend verzekerd bent voor medische kosten. Het is ook belangrijk dat deze lokale ziektekostenverzekering dekking biedt voor nabehandelingskosten als gevolg van ziekte of ongeval ontstaan in het buitenland.
 • De pakket biedt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of tandheelkundeverzekering. Via een ander Goudse Expat Pakket zijn er wel mogelijkheden voor dekking arbeidsongeschiktheid en tandheelkunde.

Ziektekosten ten gevolge van Covid 19

De SOS verzekering in dit pakket voorziet binnen de grenzen van dekking en voorwaarden in een dekking voor onvoorziene spoedeisende medische kosten ten gevolge van Covid op de reisverzekering en op de overbruggingsverzekering (en dus na de overbruggingsperiode niet meer in uw woonland!). Op verzoek kan na afsluiten van de SOS verzekering een Engelse verklaring worden afgegeven door De Goudse waarin deze dekking wordt bevestigd. Vraag ons naar de mogelijkheden.

5.Premie

 • Premies staan overzichtelijk vermeld in het premie - en dekkingsoverzicht en kunnen op basis van woonland (Europa of Wereld), dekking, eigen risico en gezinssamenstelling eenvoudig worden afgelezen.
 • We geven geen gepersonaliseerde offertes af voor dit product.
 • De SOS verzekering is een verplicht onderdeel van dit pakket, de andere verzekeringen zijn optioneel mee te verzekeren.
 • Er zijn helaas geen kortingsmogelijkheden op de SOS verzekering als bijvoorbeeld een onderdeel van de SOS dekking voor u niet gewenst of niet nodig is.
 • Over de SOS verzekering in dit pakket wordt een klein beetje assurantiebelasting geheven. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het premie - en dekkingsoverzicht betreft dit NIET 21% te berekenen over de premies zoals vermeld, maar bedraagt de assurantiebelasting op jaarbasis slechts een paar euro.
Jaarpremie*   1 persoon 2 personen** Gezin
Europa € 185   € 325 € 450
Wereld € 285  € 500 € 650

*Assurantiebelasting ter hoogte van maximaal enkele euro's komt bij de hierboven vermelde premie.
** 2 personen = 2 volwassenen, of 1 volwassene + 1 of meer kinderen

6.Hoe aan te vragen?

Het aanvragen van dit verzekeringspakket gaat door middel van het invullen van het aanvraagformulier (PDF)

Aanvraagformulier Goudse SOS Pakket B

 1. Dit formulier is op de meeste computers met een pdf programma online invulbaar en te ondertekenen. Printen en scannen is dus niet nodig.
 2. Zorg ervoor dat alles volledig is ingevuld.
 3. Stuur met het formulier ook een kopie paspoort *) mee van de hoofdverzekerde (verzekeringsnemer, ofwel aanvrager).
 4. Stuur de beide documenten per email naar: contact@johoinsurances.org.

*) Wij zijn door de wetgever verplicht u te identificeren bij het indienen van een aanvraag.

7.Belangrijke documenten

8.Heeft u een vraag over het Goudse SOS Pakket B?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.