Terug naar Nederland

Bij terugkeer naar Nederland na een verblijf in het buitenland moeten enkele zaken geregeld worden. Deze pagina biedt een overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten:

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Iedereen die langdurig in het buitenland heeft verbleven en zich heeft uitgeschreven uit de BRP (Basis Registratie Personen, voorheen het GBA), moet zich bij terugkeer naar Nederland opnieuw inschrijven.

Officieel moet dit binnen 5 dagen na terugkomst in Nederland gebeuren. Hiermee geeft u aan dat u weer in Nederland verblijft. Het is echter noodzakelijk om woonruimte te hebben waarop u zich kunt inschrijven. Inschrijving herstelt weer het recht op bepaalde sociale voorzieningen, zoals de opbouw van AOW en de Basiszorgverzekering.

Het komt vaak voor dat u niet direct woonruimte heeft bij terugkeer in Nederland. In dat geval kunt u zich soms inschrijven op het adres waar u tijdelijk verblijft. Meestal moet de persoon bij wie u verblijft mee naar de gemeente. Als u aangeeft dat het om een tijdelijk verblijf op dat adres gaat en u zich daar tijdelijk wilt inschrijven, kan dit soms problemen opleveren. U hoeft bij inschrijving niet aan te geven dat u mogelijk na enkele weken of maanden zult verhuizen. Bedenk wel dat als u zich bij iemand anders inschrijft, dit eventueel gevolgen kan hebben voor de belastingen die de gastheer of gastvrouw moet betalen.

Aanmelden voor de Basiszorgverzekering in Nederland

Bij terugkeer naar Nederland:

 • Begint de verplichting voor de basiszorgverzekering vanaf het moment van inschrijving in de BRP.
 • Wordt u vanaf de inschrijvingsdatum in de gemeente verzekeringsplichtig voor de Nederlandse basiszorgverzekering. Als u in het buitenland blijft werken en/of een buitenlandse werkgever hebt, is het raadzaam om eerst te overleggen met de gekozen zorgverzekeraar en/of de SVB (WLZ-toets).

U heeft vanaf inschrijfdatum 4 maanden de tijd om een Nederlandse basiszorgverzekering te kiezen en aan te vragen. Wij adviseren dit om praktische redenen dit toch snel na terugkeer al te regelen.

Als u (binnen 4 maanden) na terugkeer en inschrinjving een basiszorgverzekering afsluit, dan zal de basisverzekering met terugwerkende kracht ingaan vanaf de inschrijvingsdatum bij de gemeente. De dekking begint dus ook met terugwerkende kracht vanaf die datum. En vanaf dat moment wordt ook premie in rekening gebracht.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u bij een bezoek aan een ziekenhuis of zorgverlener in Nederland ingeschreven bent en een basisverzekering hebt aangevraagd, om problemen met vergoedingen later te voorkomen.

Verdere aandachtspunten:

 • Voor de basiszorgverzekering mogen geen uitsluitingen gelden; onder andere bestaande aandoeningen en een bestaande zwangerschap zullen dus zijn meeverzekerd.
 • Een ziektekostenverzekering die u eventueel eerder via ons heeft afgesloten, moet worden stopgezet bij terugkeer naar Nederland. We helpen graag om dit soepel te laten verlopen. Een tijdige aanvraag van de basisverzekering is hierbij essentieel, omdat niet elke particuliere verzekering in ons aanbod kan worden stopgezet met terugwerkende kracht. Om te voorkomen dat u dubbele premie moet betalen, is het verstandig om de basisverzekering snel aan te vragen en ons direct te informeren over de opzegging van uw ziektekostenverzekering die via ons agentschap loopt.
 • U ontvangt premierestitutie voor de periode na de opzegdatum.

 • Ook andere "buiutenland-verzekeringen" (aansprakelijkheid, inboedel, reisbagage, etc.) moeten worden stopgezet bij terugkeer. Zoek zelf graag alternatieven die passen bij uw wensen, aangezien wij niet bemiddelen in dit soort verzekeringen in Nederland. Er is online in Nederland veel aanbod van dergelijke verzekeringen.

Tijdelijk bezoek aan Nederland

Voor een tijdelijk bezoek aan Nederland, wanneer u permanent in het buitenland woont, bestaan er andere verzekeringsmogelijkheden. In dat geval kunt u mogelijk dekking hebben via een reisverzekering of een internationale ziektekostenverzekering. Als dit niet het geval is en u niet onverzekerd in Nederland wilt zijn, vraag ons dan vrijblijvend om advies of bekijk het aanbod aan specifieke verzekeringen voor bezoek aan Nederland.

 • Inschrijven bij de gemeente - BRP

  Bij terugkomst kunt u zichzelf weer inschrijven bij de gemeente en daarna weer aanmelden voor een zorgverzekering. Voor inschrijving bij de gemeente is wel een soort bewijs nodig, zoals een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of toestemming tot inwoning van de eigenaar. De zorgverzekering start op het moment dat u weer verzekeringsplichtig bent geworden; meestal de datum van (her)inschrijving.

 • Verzekeringen in Nederland

  Door de verplichte acceptatie voor de zorgverzekering zijn er nauwelijks problemen met aanmelding en nabehandelingskosten. Hou er wel rekening mee dat u bent ingeschreven bij een gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA, voordat u van zorg in Nederland gebruik gaat maken.

 • Basiszorgverzekeringen in Nederland met korting

  JoHo Insurances biedt een online vergelijkingsmodule met verschillende aanbieders van zorgverzekeringen, met daarin een hoge collectieve korting verwerkt.