Ongevallenverzekering in het buitenland

Ongevallenverzekering in het buitenland

Een ongevallenverzekering geeft een éénmalige uitkering indien een verzekerde als gevolg van een ongeval:

  1. Blijvend invalide raakt.
  2. Komt te overlijden.

Wat is een ongeval? Een ongeval is gedefinieerd als "een plots van buiten komend onheil dat inwerkt op het lijf". Een ziekte is dus geen ongeval.