Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Verlies van inkomen door ziekte of ongeval

'Wordt u ernstig ziek? Raakt u invalide door een ongeval? Kunt u in geheel niet meer werken? Kunt u slechts maar een klein deel van uw werkzaamheden verrichten? Dan is er grote kans dat u op basis van deze situatie uw werk verliest, en daarmee ook uw inkomen. In Nederland vormen de sociale– en werknemersverzekeringen een vangnet voor het verlies van inkomen. In het buitenland kan dat heel anders liggen.