Vrijwillige verzekering WIA (arbeidsongeschiktheid)

Indien u in loondienst werkt, biedt het UWV de mogelijkheid om uzelf vrijwillig te verzekeren voor de WIA (arbeidsongeschiktheid). Indien u voor een WIA-uitkering in aanmerking komt, start de uitkering 104 weken na het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid. Zie ook de website van het UWV.

Het afsluiten van een vrijwillige WIA-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest. Het gaat om de volgende situaties:

  • U woont in Nederland maar werkt in het buitenland en u bent niet verplicht verzekerd in Nederland. Dit zijn vaak situaties waarbij u in dienst bent bij een buitenlandse werkgever.
  • U gaat in het buitenland wonen u gaat (direct aansluitend) in het buitenland werken voor een Nederlandse onderneming. Door uw emigratie bent u vaak niet meer verplicht verzekerd in Nederland. In deze situatie kan u zich voor een maximale periode van 5 jaar vrijwillig verzekeren.
  • U gaat werken in het buitenland werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking (onder voorwaarden).
  • U gaat in het buitenland werken voor een volkenrechtelijke organisatie (onder voorwaarden).

Let op: u dient uw aanvraag voor een vrijwillige verzekering binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering te hebben ingediend bij het UWV.

Nadeel: om een uitkering te krijgen via de vrijwillige WIA-verzekering dient u te verblijven in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over het meenemen van een uitkering of terug te keren naar Nederland.

De premie voor de vrijwillige WIA-verzekering is een percentage (7,81% over maximaal ongeveer 58.000 euro) van het inkomen, maximaal ongeveer 4.536 euro per jaar. De uitkering bedraagt maximaal 75% van het bruto inkomen (bij volledige arbeidsongeschiktheid), maximaal zo’n 43.000 euro per jaar. U krijgt een lagere uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.
De aanvraag voor een vrijwillige WIA verzekering kan worden ingediend via de website van het UWV.

Het UWV kan dus NIETS voor u betekenen indien:

  • U in het buitenland voor een buitenlandse onderneming gaat werken en u niet meer in Nederland woont.
  • U als zelfstandige werk gaat zoeken in het buitenland.
  • U zelf een onderneming wil gaan opzetten in het buitenland.

Het is echter vaak wel mogelijk een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te vragen ivm werken in het buitenland:

Deze pagina geeft een beknopte weergave van de regelgeving rondom vrijwillig verzekeren. Wat passend is in uw situatie zal onder andere afhankelijk zijn van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. Wij geven geen inhoudelijk advies rondom vrijwillig verzekeren.