Kennisbank

Deze kennisbank bevat artikelen over specifieke deel-onderwerpen, met betrekking tot internationale verzekeringen, vertrek uit Nederland en langdurig verblijf in het buitenland.

Sociale zekerheid | Filter wissen

16 zoekresultaten gevonden voor de categorie "Sociale zekerheid".

 • Zorgverzekeringswet

  Zorgverzekering in Nederland aanhouden of stopzetten bij vertrek of werk in het buitenland? Ondanks de soms tegenstrijdige informatie, geven wij u hier kort een paar handvatten om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd moet worden.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet Langdurige Zorg (WLZ - voorheen AWBZ) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd onder specifieke voorwaarden.

 • Sociale zekerheid

  Sociale zekerheid is een publiek [nationaal] stelsel dat is bedoeld om inkomen te garanderen voor personen of gezinnen die niet in staat worden geacht om zelf in voldoende inkomen te voorzien.

 • Vrijwillige verzekering AOW

  U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de opbouw van uw AOW in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten.

 • Vrijwillige verzekering Anw

  U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de dekking voor de Anw in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten.

 • Vrijwillige verzekering Ziektewet

  Het afsluiten van een vrijwillige ZW-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest.

 • Vrijwillige verzekering WIA (arbeidsongeschiktheid)

  Het afsluiten van een vrijwillige WIA-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest.

 • Vrijwillige verzekering Werkloosheid

  Indien u in loondienst werkt, biedt het UWV de mogelijkheid om uzelf vrijwillig te verzekeren voor werkloosheid. Dit is echter maar in een beperkt aantal situaties mogelijk.

 • Verdragslanden ziektekosten

  Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten. Daardoor kunt u in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als u er woont. Denk daarbij aan gepensioneerden (AOW), uitkeringsgrechtigden (WAO / WIA) en detachering (werkzaam voor een Nederlands bedrijf en uitgezonden).

 • Ziektewet (ZW)

  De Ziektewet is er voor alle werknemers in Nederland die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. Dit betekent dat alleen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. In principe bent u niet meer verzekerd voor de ZW na vertrek uit Nederland.

 • Sociale Verzekerings Bank

  De SVB regelt zaken zoals de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet). Bij uitschrijving bij de gemeente stopt de opbouw AOW en vervalt het recht op de ANW.

 • UWV

  Het UWV biedt, indien u in loondienst werkt, de mogelijkheid tot vrijwillig bijverzekeren voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dit is echter beperkt mogelijk.

 • Nabestaandenuitkering (Anw)

  De Anw geeft recht op een nabestaandenuitkering, bij overlijden van de verzekerde (mits deze natuurlijk verzekerd was). Niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden. Informeer ook naar de wetgeving in het nieuwe woonland.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, bevat de regels rondom de uitkering indien u (deels) arbeidsongeschikt raakt. In principe bent u niet meer verzekerd voor de WIA na vertrek uit Nederland. Lees verder voor over de uitzonderingen op dit principe.

 • Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

  Pensioen, AOW en ANW zijn specifiek voor in Nederland geldende voorzieningen. Vertrek naar het buitenland heeft veel gevolgen voor deze voorzieningen. Lees verder over de gevolgen voor de AOW in uw situatie.

 • Als piloot werken in het buitenland? Let op de verzekeringen en sociale zekerheid.

  Werken voor een buitenlandse maatschappij, en betaald worden buiten Nederland, heeft verschillende consequenties. Wij richten ons in dit artikel op de verzekeringstechnische consequenties. Waar moet een piloot op letten bij werken in het buitenland?