Vrijwillige verzekering Ziektewet

Indien u in loondienst werkt, biedt het UWV de mogelijkheid om uzelf vrijwillig te verzekeren voor de ziektewet. Indien u voor een Nederlandse werkgever werkt en de loondoorbetalingsverplichting is nog van toepassing, dan biedt de vrijwillige ZW-verzekering weinig toegevoegde waarde. Zie ook de website van het UWV.

Het afsluiten van een vrijwillige ZW-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest. Het gaat om de volgende situaties:

  • U woont in Nederland maar werkt in het buitenland en u bent niet verplicht verzekerd in Nederland. Dit zijn vaak situaties waarbij u in dienst bent bij een buitenlandse werkgever.
  • U gaat in het buitenland wonen en u gaat (direct aansluitend) in het buitenland werken voor een Nederlandse onderneming. Door uw emigratie bent u vaak niet meer verplicht verzekerd in Nederland. In deze situatie kan u zich voor een maximale periode van 5 jaar vrijwillig verzekeren.
  • U gaat werken in het buitenland werken in het kader van ontwikkelingssamenwerking (onder voorwaarden).
  • U gaat in het buitenland werken voor een volkenrechtelijke organisatie (onder voorwaarden).

Let op: u dient uw aanvraag voor een vrijwillige verzekering binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering te hebben ingediend bij het UWV.

Nadeel: om een uitkering te krijgen via de vrijwillige ZW-verzekering dient u te verblijven in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over het meenemen van een uitkering of terug te keren naar Nederland.

De premie voor de vrijwillige ZW-verzekering is een percentage (9,2% over maximaal ongeveer 58.000 euro) van het inkomen, maximaal ongeveer 5.344 euro per jaar. De uitkering bedraagt circa 70% van het bruto inkomen, maximaal zo’n 40.000 euro per jaar. De uitkering stopt na 2 jaar. Dan wordt er beoordeeld of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

De aanvraag voor een vrijwillige ZW verzekering kan worden ingediend via de website van het UWV.

Het UWV kan dus NIETS voor u betekenen indien:

  • U in het buitenland voor een buitenlandse onderneming gaat werken en u niet meer in Nederland woont.
  • U als zelfstandige werk gaat zoeken in het buitenland.
  • U zelf een onderneming wil gaan opzetten in het buitenland.

Het is echter vaak wel mogelijk een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te vragen ivm werken in het buitenland:

Deze pagina geeft een beknopte weergave van de regelgeving rondom vrijwillig verzekeren. Wat passend is in uw situatie zal onder andere afhankelijk zijn van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. Wij geven geen inhoudelijk advies rondom vrijwillig verzekeren.