Zwitserland

Zwitsers zorgstelsel LAMAL

In Zwitserland geldt een publiek ziektekostenstelsel, LAMAL. Dit stelsel heeft overeenkomsten met het Nederlandse zorgstelsel en de basiszorgverzekering. Per kanton is er een regiokantoor, en regels kunnen iets verschillen per kanton. De Zwitserse zorgverzekering is echter relatief wel duur, een stuk duurder dan we in Nederland zijn gewend. In verschillende situaties kan het wenselijk zijn om een private verzekering te hebben:

  1. Voor volledige dekking buiten Zwitserland (grensarbeiders, of om de vrijheid te behouden om in NL behandeld te worden);
  2. Premie besparen;
  3. Indien een verzekering nodig is die kan worden meegenomen bij verhuizing naar een ander land.

Vrijstelling verkrijgen voor het Zwitserse stelsel en zelf een private verzekering kiezen?

Onder bepaalde voorwaarden kan men worden vrijgesteld van verplichte deelname aan het Zwitserse stelsel. Het kantoor in het betreffende kanton kan hier uitleg over geven, en de benodigde formulieren (Bestaetigung Versicherungsschutz of Befreiung von der Versicherungspflicht) toesturen. In veel gevallen kunnen wij u helpen met het regelen van een goede vervangende en voordeligere private zorgverzekering.