Emigranten

Emigranten

Emigreren: het geboorteland verlaten om langdurig of permanent in een ander land te gaan wonen.”

Er zijn verschillende motieven om Nederland te verlaten om in een ander land te gaan wonen:

  • Mogelijkheden qua werk.
  • Interesse in een andere cultuur en leefstijl.
  • Vestigen in het woonland van de partner.
  • Op zoek naar een ander klimaat.
  • De pensioengerechtigde leeftijd in het buitenland doorbrengen.