International Expat Insurance International Expat Insurance

1.Introductie

De "International Expat Insurance" is een internationaal expatverzekeringspakket van Henner, met verschillende belangrijke dekkingen voor expats en hun gezinsleden. De verzekering biedt wereldwijd professionele hulp bij ziekte, ongeval, overlijden en verlies van inkomen. Henner is een internationaal bekend administratiebureau voor expatverzekeringen en werkt ten behoeve van dit verzekeringspakket in opdracht van verzekeraar Allianz. Zowel Henner als Allianz hebben uitgebreide ervaring met medische verzekeringen voor internationale organisaties, multinationale ondernemingen en hun internationale werknemers en voor individuele expats.

Start- en eindleeftijd:

 • Startleeftijd: Dit verzekeringspaket is aan te vragen tot en met 60 jarige leeftijd.
 • De ziektekosten, kent geen maximale eindleeftijd.
 • De Overlijdensrisicoverzekering loopt tot maximaal 60 jarig leeftijd
 • De Ongevallenverzekering (ADD) en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (TI + PD) lopen tot maximaal 66 jarige leeftijd.

Regio's en nationaliteiten

 • Iedereen met een EU nationaliteit an deze verzekering aanvragen.
 • U kunt de verzekering aanvragen ongeacht in welk land u vast of tijdelijk verblijft, behalve indien u resident in USA bent (er is wel dekking voor emergencies tijdens tijdelijk verblijf in de USA).
 • Een buitenlandse (niet EU nationaliteit) partner kan worden meeverzekerd op uw polis.
 • De dekking voor medische kosten loopt ook door in landen met oranje of rood reisadvies.

Algemeen

 • De dekking voor Ziektekosten & medische evacuatie (International Medical and Assistance Insurance) vormt de basis van de verzekering.
 • Optioneel zijn de volgende dekkingen mee te verzekeren: Tandheelkunde, Ongevallen, Overlijdensrisico, Arbeidsongeschiktheid.
 • Dekking in privé klinieken, voor 2-persoonskamers (Essential en Bronze) of 1-persoonskamer (Gold)
 • Indien u "avontuurlijke" sporten beoefent, bespreek dit dan vooraf om na te gaan het beoefenen van deze sport(en) is meeverzekerd of niet. Enkele voorbeelden van uitgesloten sporten zijn rugby, aerial sports (incl kitesurfen), (semi)professioneel, wintersport competities en races, motorraces (op land en zee), rafting. Zie de voorwaarden voor de gehele lijst en de exacte omschrijvingen.
 • Verzekeringen die niet in dit pakket zitten (denk aan aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel, reisbagage, etc) kunnen wij eenvoudig voor u via andere verzekeraars los bijverzekeren.

2.Dekking

Zie voor een gedetailleerd overzicht het dekkingsoverzicht van de International Expat Insurance Package (PDF)

Ziektekosten & medische evacuatie (International Medical and Assistance Insurance)

 • Drie dekkingsmogelijkheden voor Ziektekosten: Essential, Bronze, Gold. De verschillen tussen deze dekkingen staan vermeld in het dekkingsoverzicht van de International Expat Insurance Package (PDF).
 • De voordelige Essential dekking geeft alleen vergoeding voor ziekenhuisopnames (inpatientdekking) en medische evacuatie. De Bronze en de Gold dekking vergoeden ook outpatientbehandelingen.
 • Medische kosten worden vergoed tot € 500.000 (Essential), € 1.000.000 (Bronze) of € 3.000.000 (Gold) per persoon per jaar.
 • Per polis kan er maar 1 dekkingsvariant en - indien gekozen, 1 eigen risico - van toepassing zijn. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld zelf voor dekking Essential te kiezen en voor uw kinderen dekking Bronze op dezelfde polis. Iedereen moet in dit voorbeeld ofwel Essential kiezen, ofwel Bronze.
 • Vrije keuze van zorgverleners, dekking in zowel private en staatsklinieken, wereldwijd netwerk van ziekenhuizen en meer dan 50,000 zorgaanbieders.
 • Wereldwijd dekkingsgebied (in de USA alleen tijdelijk dekking voor emergencies).
 • Meertalig serviceteam voor klanten 24/7 bereikbaar.
 • Direct billing (Directe betaling aan de zorgverleners) door Henner van facturen voor klinische behandelingen.
 • Op Bronze en Gold geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Henner geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling.
 • Op de Essential dekking zijn alle kosten voor zwangerschap en bevalling uitgesloten.
 • Dekking voor één-persoons kamers onder ziektekostendekking Gold, de ziektekostendekkingen Essential en Bronze bieden dekking voor een twee-persoonskamer.
 • Geplande medische behandelingen (niet spoedeisend) dienen op voorhand met Henner afgestemd te worden (dmv de 'prior-agreement procedure').
 • Molestdekking op ziektekosten.

Toelichting dekking Medische evacuatie & repatriëring

 • Medische noodevacuatie en repatriëring.
 • Verzending van medicatie.
 • Alarmcentrale voor medische hulp 24/7 telefonisch beschikbaar.
 • Er is beperkte dekking voor kosten van terugkeer i.v.m. ernstige familieomstandigheden 1e en 2e graad. Bijsluiten van een verzekering is afhankelijk van uw (familie)situatie mogelijk gewenst. Meer uitleg

Toelichting dekking zwangerschap en bevalling:

 • Henner biedt dekking voor zwangerschap en bevalling in twee van haar ziektekostendekkingen. Op de Essential dekking zijn alle kosten voor zwangerschap en bevalling uitgesloten. Op Bronze en Gold geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Henner geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling.
 • Een keizersnede is alleen verzekerd indien uitgevoerd op medische indicatie.
 • Een reguliere bevalling is gedekt tegen maximale bedragen als ‘outpatient’ behandeling. Co-payment betekent in dit geval dat u bij dekking Bronze 20% van de kosten van een reguliere bevalling zelf betaalt. Is er echter sprake van een bevalling met complicaties dan worden de kosten vergoed onder de ‘inpatient’ dekking en is de dekking gemaximeerd tot het maximum per jaar (minimaal 1 miljoen euro). Ook bij een bevalling met complicaties is er geen sprake van een ‘co-payment’.
 • Wijzigingen per 1-1-2025 voor de Essentialdekking: Per 1-1-2025 wordt de medische dekking van maximaal € 100.000 euro voor baby's in de eerste 3 maanden na geboorte verwijderd uit de Essential dekking.
  De baby na geboorte toevoegen aan de polis gebeurt op basis van een medische acceptatieprocedure. Indien geaccepteerd voor de verzekering, wordt de baby ingeschreven per de datum van acceptatie door Henner.

Toelichting dekking in de USA:

 • Verblijft u tijdelijk in de USA? U bent in de VS verzekerd voor onvoorziene, urgente medische behandelingen bij ziekte en ongeval, met uitsluiting van: “Expenses related to pregnancy (and complications thereof) and/or childbirth will not be considered to be Accident or emergency expenses, and will therefore not be covered.” U kunt er niet voor kiezen om een geplande behandeling in de VS te ondergaan. Er is jaarlijks maximaal dekking voor 90 dagen verblijf in de VS dekking. Verwacht u meer dan 90 dagen per jaar in de VS te zijn, neem dan contact op met JoHo Insurances.
 • Woont u in de USA? Bij wonen en werken in de USA kunt u deze verzekering niet afnemen, of aanhouden indien u reeds was verzekerd via dit pakket. We hebben alternatieven voor in Amerika. Vul ons adviesformulier in en wij komen er inhoudelijk bij u op terug.

Toelichting vrije keuze, privéklinieken en toegang verkrijgen tot zorg:

 • Henner biedt vrije keuze van zorgverlener en toegang tot privéklinieken. Wel geldt dat u conform polisvoorwaarden voorafgaand aan een voorziene opname in een ziekenhuis contact met Henner moet opnemen voor een zgn. ‘prior-agreement’. U dient hiervoor een formulier in te vullen en te mailen aan Henner. Henner heeft hierdoor de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van een bepaalde behandeling te beoordelen. Tevens kunnen ze bekijken of de zorgverlener opgenomen is in hun netwerk (voor redenen van o.a. direct betaling van de kosten) en beoordelen of deze zorgverlener goed genoeg is voor betreffende behandeling of consult.
 • Bij spoedeisende hulpverlening, en snelle ziekenhuisopname, geldt vanzelfsprekend dat het ziekenhuis op een later (en niet voorafgaand) moment contact zal hebben met Henner.

Tandheelkundige dekking (Dental plan)

 • Basic (max. 3.000 euro) of Comprehensive (max. 5.000 euro) cover.
 • Tandheelkundige dekking kan alleen voor alle verzekerden op de polis worden afgesloten.
 • Voor ingrijpende tandheelkunde (bv kroon, brug, implantaat, kaakchirurgie) geldt 1 jaar wachttijd vanaf startdatum van de verzekering.
 • Lees verder over Tandheelkunde en Orthodontie

Tijdelijke en permanente arbeidsongeschiktheid (Temporary Incapacity & Permanent Disability)

 • Dekking voor verlies van inkomen als gevolg van ziekte of ongeval (geen dekking als gevolg psychische oorzaken).
 • Een uitkering vanuit de dekking voor Temporary Incapacity loopt tot maximaal 2 jaar na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. De wachttijd voor deze uitkering bedraagt 90 dagen.
 • Een uitkering vanuit de dekking voor Permanent Disability loopt tot maximaal 65-jarige leeftijd. Deze uitkering volgt alleen permanente arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld.
 • Permanente arbeidsongeschiktheid is alleen af te sluiten in combinatie met de Tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Startende ondernemers dienen voorafgaand aan de aanvraag een regelmatig bruto inkomen aan te tonen van minimaal 2500 euro over een periode van minimaal 6 maanden.
 • Het verzekerd inkomen/bedrag (max 80% van het vaste jaarinkomen) voor AOV bedraagt minimaal 12.000 euro en maximaal 120.000 euro op jaarbasis.

Overlijdensrisico (Life Cover)

 • Uitkering voor nabestaanden bij overlijden.
 • Minimale dekking 50.000 euro, maximale dekking 500.000 euro.
 • Aan te houden tot/en met 60 jarige leeftijd.
 • Premie leeftijdsafhankelijk.

Ongevallendekking (Accidental Death and Invalidity)

 • Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval.
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Minimale dekking 50.000 euro, maximale dekking 500.000 euro.
 • Alleen voor volwassen aan te vragen.
 • Aan te houden tot/en met 65 jarige leeftijd.

3.Premie

 • Premies zijn afhankelijk van dekkingsniveau, leeftijd en eigen risico.
 • Zie voor een gedetailleerd overzicht het premieoverzicht van de International Expat Insurance Package (PDF).
 • Op basis van de health declaration kan de verzekeraar besluiten tot een toeslag op de premie.
 • De premies worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de leeftijd en de actuele premies.
 • Er geldt geen toeslag bij termijnbetaling (halfjaar of kwartaalbetaling). U kunt niet betalen per maand.

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

Stap 1: Vul het aanvraag formulier in.

* In het aanvraagformulier zit een gezondheidsverklaring opgenomen waar u antwoord moet geven op een aantal gezondheidsvragen. Op basis van de antwoorden gaat de verzekeraar de beoordelen of ze u willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Uitsluiting van bepaalde aandoeningen kan voorkomen en een aanpassing van premie en/of eigen risico ook.

Stap 2: Stuur de juiste documenten per email naar JoHo Insurances.

 1. Aanvraagformulier.
 2. Kopie paspoort van de aanvrager (verzekeringsnemer).
 3. Naar: contact@johoinsurances.org

Vraagt u ook dekking voor AOV en/of Life aan?

Vraagt u aanvullend ook dekking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of levensverzekering aan? In de toegestuurde AOV/Life offerte staat welke informatie en documenten u aanvullend moet meesturen.

 1. Bewijs van inkomen mee (bv loonstrook, contract).
 2. JoHo Insurance AOV/Life afsluitdocument

Heeft u nog geen offerte ontvangen en wilt u dekking voor AOV en/of Life aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Stap 3: Ontvangst aanvraag

 • Wij bevestigen binnen uiterlijk 2 werkdagen de ontvangst van uw aanvraag.
 • Zodra alles compleet is, zorgen wij ervoor dat de aanvraag op de juiste plek bij de verzekeraar terecht komt.

Contracttermijn, wijzigingen tijdens de looptijd en eindleeftijd.

 • Contract, premie, eigen risico en invoice termijn loopt van 1/1-31/12.
 • U kunt de verzekering op iedere gewenste dag (behalve met terugwerkende kracht) in laten gaan.
 • Veranderingen in uw verzekering (dekking, eigen risico etc) zijn eenmaal per jaar te wijzigen en zullen, na acceptatie door Henner dan per 1 januari van het erop volgende jaar doorgang vinden.
 • De verzekering kan na de minimale looptijd van 12 maanden iedere 1ste dag van een komende maand worden stopgezet.

Eindleeftijd:

 • Eindleeftijd Ziektekosten: deze verzekering kent geen maximale eindleeftijd.
 • Eindleeftijd Overlijdensrisicoverzekering (Life): deze verzekering loopt tot maximaal 60 jarig leeftijd (het jaar waarin de verzekerde op 1 januari 60 jaar oud is, stopt deze verzekering). Het aanvragen van deze verzekering kan om deze reden overigens maximaal t/m 59 jarige leeftijd.
 • Eindleeftijd Ongevallenverzekering (ADD) en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (TI + PD): deze verzekeringen lopen tot maximaal 66 jarige leeftijd (het jaar waarin de verzekerde op 1 januari 66 jaar oud is, stoppen deze verzekeringen).

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet.

 • Noodhulp: via de alarmcentrale kan 24/7 wereldwijd hulp worden ingeroepen bij medische problemen.
 • Ziektekosten claimen bij Henner
  • Nadat u geaccepteerd bent door Henner voor de verzekering ontvangt u inloggegevens voor een uw eigen online omgeving waar u uw dekkingsinformatie kunt terugvinden.
  • Claims die uzelf heeft voorgeschoten kunt u per mail indienen bij Henner. U kunt ook gebruik maken van de e-claim mogelijkheid in uw eigen online space. De instructie om u daarbij te helpen vindt u ook op deze website.
  • Eind 2017 is ook de myHenner app voor smartphones geïntroduceerd waarmee eveneens claims kunnen worden ingediend door foto's in te sturen. Bewaar wel altijd de originele nota’s want het komt voor dat Henner die op verzoek alsnog toegezonden wil hebben.
 • Opzegbaarheid van de verzekering
  • De verzekering is na 1 jaar looptijd dagelijks opzegbaar met 1 maand opzegtermijn.
  • Tussentijds opzeggen in het het eerste jaar kan indien de verzekerde in het woonland of na terugkeer naar Nederland verplicht volgens een nationaal systeem verzekerd moet worden.
 • In de Online space van Henner vindt u alle informatie en documenten van uw verzekering.
 • Met de MyHenner app kunt u onder andere informatie vinden en declaraties indienen.

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over de International Expat Insurance?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.