Terugkeer wegens familieomstandigheden

Helaas kunnen er tijdens uw verblijf in het buitenland ook vervelende gebeurtenissen voorvallen. Er kan een familielid in Nederland komen te overlijden, of er kan bij familie in Nederland een levensbedreigende situatie ontstaan, waardoor u met spoed naar Nederland zou willen reizen om bij uw familie te zijn. Voor dit soort situaties zijn er gelukkig ook verzekeringen af te sluiten, waarbij via de verzekeraar de tickets niet alleen worden geregeld, maar ook volledig betaald.

1.Wat zijn "familieomstandigheden"?

Familieomstandigheden zijn nare gebeurtenissen die uw familie aangaan. Met betrekking tot de dekking vanuit reisverzekeringen gaat het om onvoorziene levensbedeigende situaties en overlijden.

Levensbedreigende omstandigheden en overlijden

De volgende typen gebeurtenissen worden vaak gezien als een omstandigheid die voldoende reden geeft om met spoed terug naar Nederland te willen reizen:

 • Overlijden familielid
 • Plotselinge ernstige ziekte familielid
 • Zwaar ongeval familielid

Familie

De meeste verzekeraars geven dekking voor situaties die familie in de 1ste & 2de graad:

Familie Bloedverwantschap
1e graad
 • Ouders
 • Kinderen
2e graad
 • Broers en zussen
 • Opa's en oma's
 • Kleinkinderen
3e graad (geen dekking)
 • Ooms en tantes
 • Neven en nichten
 • Overgrootouders
 • Achterkleinkinderen
4e graad (geen dekking)
 • Oudooms en oudtantes
 • Neven en nichten
 • Achterneven en -nichten
 • Betovergrootouders

2.Hoe valt terugkeer naar Nederland vanwege familieomstandigheden te verzekeren?

Er kan bij twee verzekeraars binnen ons aanbod een dekking worden afgesloten voor de reis – en verblijfskosten die u bij familieomstandigheden moet maken. Dit is een dekking die wordt aangeboden als onderdeel van een bredere verzekering en behoeft voor een goed begrip enige toelichting. De twee verzekeraars die binnen ons aanbod ‘terugkeer naar Nederland’ verzekeren zijn:

De dekking is vooral interessant voor mensen die hoge reiskosten moeten maken bij reizen vanuit het woonland naar Nederland. Maar ook indien men minder ver weg woont kan het interessant zijn. Bedenk namelijk dat er in een dergelijke situatie geen tijd is om een goedkoop ticket af te wachten of veel verschillende websites af te gaan.

Om welke familieleden gaat het?

 • Voorvallen met 1e graad familieleden (o.a. partner, ouders, kinderen) en 2e graad familieleden (o.a. broers/zussen, opa/oma, kleinkinderen) vallen onder de dekking.
 • GEEN DEKKING: 3de graad familie (ooms, tantes, neven, nichten) en 4e graad familie (o.a. oudooms en oudtantes en achterneven en -nichten) vallen niet onder de dekking.

Dekking voor onvoorziene situaties

Voor beide verzekeraars geldt dat er sprake moet zijn van een op het moment van aanvragen van de verzekering onvoorziene situatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een familielid in Nederland, op moment van afsluiten van de verzekering, al ernstig ziek was er mogelijk geen vergoeding voor reis- en verblijfskosten zal worden gegeven. Het was immers te voorzien dat u de reiskosten zou moeten maken.

Hoe te handelen bij een noodsituatie?

In alle gevallen dient een terugkeer naar Nederland in verband met familieomstandigheden voorgelegd en afgestemd te worden met de alarmcentrale van de verzekeraar. Dit kan telefonisch, 24/7. Zij beoordelen namens de verzekeraar of er aan de voorwaarden is voldaan om voor vergoeding in aanmerking te komen. En vaak regelt en betaalt de alarmcentrale ook het ticket voor u.

Belangrijke aandachtspunten in de dekking van De Goudse:

Als een familielid in Nederland al ziek was op het moment dat u de SOS verzekering bij De Goudse heeft afgesloten dan verleent De Goudse pas na een jaar dekking voor terugkeer naar Nederland mocht de situatie van het betreffende familielid daar aanleiding toe geven (overlijden c.q. levensbedreigende situatie). Uiteraard is er daags na afsluiten van de SOS verzekering al wel dekking voor terugkeer naar Nederland bij onvoorziene calamiteiten; denk bijvoorbeeld aan een ernstig auto-ongeluk met fatale of levensbedreigende gevolgen.