OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering

1.Introductie

De Tijdelijk in het Buitenland-verzekering van OOM is een verzekering voor Nederlanders die maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven (deze verzekering kent een looptijd van maximaal 2 jaar). Er worden binnen dit verzekeringspakket diverse modules aangeboden die u afzonderlijk van elkaar kunt afsluiten. Bovendien zijn er diverse dekkingen die uiteraard verschillen in de (maximale) vergoedingen en premie. Een aantal belangrijke kenmerken:

 • Voor werken, reizen, detachering, pensioen, vrijwilligers en iedere andere reden om langdurig in het buitenland te verblijven.
 • Geen leeftijdslimieten.
 • Ook aan te vragen indien u al in het buitenland bent.
 • De verzekering kan ook worden gebruikt als overbruggingsverzekering totdat u in aanmerking komt voor een nationale verzekering in uw nieuwe woonland.
 • De verzekering kan maximaal 2 jaar aaneengesloten lopen. U kunt slechts eenmalig verlengen en alleen als daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.
 • Een aanvraag wordt voor akkoord door OOM eerst beoordeeld op de door u zelf beantwoordde gezondheidsvragen. Vraag de verzekering dus tijdig aan, en hou er rekening mee dat verzekeraar OOM bestaande aandoeningen kan uitsluiten, en een aanvraag op basis van de gezondheidsverklaring ook kan afwijzen.

Toelichting looptijd en einddatum verzekering

 • Hou er rekening mee dat de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering altijd een vaste einddatum kent die u zelf mag kiezen. De maximale looptijd bedraagt daarbij 2 jaar. Wij adviseren de verzekering altijd voor de maximale periode van 2 jaar af te sluiten. De verzekering is namelijk per maand te betalen zonder premietoeslag en per dag opzegbaar met restitutie van premie. U loopt dus niet het risico onnodig teveel premie te betalen.
 • Een andere belangrijke reden om de verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten is omdat OOM geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie op de dag dat de verzekering eindigt. Zou u bijvoorbeeld op de einddatum van de verzekering onverhoopt in het ziekenhuis liggen dan stopt deze verzekering. Dit maakt dat u vanaf dat moment meteen onverzekerbaar bent want geen enkele verzekeraar – ook OOM zelf niet – zal u willen verzekeren op het moment dat u ziek in een ziekenhuis ligt. Dit betekent dat u zelf zult opdraaien voor de kosten van verdere medische zorg en eventuele repatriëring terug naar Nederland. Door uw Tijdelijk in het Buitenland-verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten beperkt u dit risico.
 • U beperkt uzelf dus onnodig in uw bewegingsvrijheid door de verzekering af te sluiten voor precies de periode dat u op voorhand denkt de verzekering nodig te hebben. Niemand kan in de toekomst kijken dus koop daarom uw verzekering zo flexibel mogelijk in!

De OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering is sinds 2012 de vervanger van de OOM Global Traveler Kortlopende variant, oftewel de OOM Global Traveler die maximaal 2 jaar mocht lopen.

Meer informatie over OOM Verzekeringen vindt u op de informatie pagina over deze verzekeraar.

2.Dekking

 1. Ziektekostenverzekering & SOS
 2. Tandartsverzekering
 3. Reisverzekering
 4. Aansprakelijkheidsverzekering
 5. Rechtsbijstandverzekering
 6. Ongevallenverzekering
 7. Inboedelverzekering

Dekkingsoverzicht OOM Tijdelijk in het Buitenland (PDF)

Toelichting Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Light, Regular, en Comfort.
 • De Light dekking kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.

Toelichting Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

 • OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de volledige vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, maar "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden.

Toelichting Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor  tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten in combinatie met de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • OOM rekent geen premie voor Tandartsverzekering voor kinderen tot en met 3 jaar, die zijn dan gratis meeverzekerd. Vanaf de 4e verjaardag wordt wel premie gerekend. 
 • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

Toelichting Reisverzekering

 • Doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw private eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de Ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd.

Toelichting Annuleringsverzekering

 • Laat deze annuleringsverzekering bij voorkeur tot 7 dagen na boeking ingaan. Na 7 dagen na boekingsdatum geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • Indien u dit verzekeringspakket boekt voor een korte reis, let er dan op dat u de dekking van de annuleringsverzekering niet pas in laat gaan op de vertrekdatum. Het grootste risico ligt voor vertrek, dus wij adviseren een ingangsdatum (!) op de dag van boeken (of daar zo dicht mogelijk bij).

Toelichting Aansprakelijkheidsverzekering

 • De Aansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking als private persoon. Schade waar u aansprakelijk voor bent, die ontstaat tijdens uitvoeren van uw werk, is niet gedekt.

Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:

 • De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
 • De aansprakelijkheidsverzekering geeft wel dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland, mits deze niet uitsluitend bedoeld is voor verhuur aan derden. 
 • Aansprakelijkheid mbt motorrijtuigen/auto is uitgesloten van dekking

Toelichting Rechtsbijstandverzekering

 • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
 • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
 • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking (arbeidsconflicten zijn alleen onder Excellent gedekt). Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt!
 • De Excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
 • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland kunnen aanvullend worden meeverzekerd, ook voor dekking bij verhuur is een aanvullende module mogelijk.
 • Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

Toelichting Ongevallenverzekering

 • U krijgt een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.
 • U kiest of u dekking wilt voor uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden, of beiden. 

Toelichting inboedelverzekering

 • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.

Dekkingsoverzicht OOM Tijdelijk in het Buitenland (PDF)

3.Premie

De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio.

Premieoverzicht

Zie voor een gedetailleerd overzicht de documentatie van OOM:

Offerte

NL: U kunt online een offerte maken, voordat u de verzekering (online) aanvraagt.

Quote

EN: You can get a quote online, before applying for the insurance.

Betaalwijze:

Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

Optie 1 - Nederlandstalige aanvraagmodule

Het aanvragen van 1 of meerdere verzekeringen binnen het OOM Tijdelijk in het Buitenland pakket gaat volledig online via de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen.

Aanvraagmodule van OOM Verzekeringen

 1. Klik hier voor de Aanvraaginstructie (PDF) - Belangrijke informatie en handige tips bij het aanvragen van het OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekeringspakket.
 2. Heeft u de Belgische nationaliteit? Neem dan voor het aanvragen contact met ons op.
 3. Wilt u dekking voor medische kosten? - Vraag dan in ieder geval de ziektekostenverzekering (SOS is inbegrepen) aan, de reisverzekering in dit pakket biedt namelijk geen dekking voor medische kosten!

OPTION 2 - English language application module

Online application

Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances

Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

 • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
 • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
 • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
 • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

 • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
 • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
 • Pas nadat een verzekering is expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
  • heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
  • hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen. Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum

* Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

 • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
 • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
 • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet

Claims indienen

MijnOOM

OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM

Op MijnOOM online kunt u:

 • De polis en declaraties inzien.
 • Mutaties doorgeven.
 • Berichten van OOM ontvangen.
 • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
 • Uw verzekering stopzetten.
 • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

6. Belangrijke voorwaarden en documenten

7.Heeft u een vraag over de OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.