Vrijwillige verzekering AOW

U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de opbouw van uw AOW in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten. U komt hier alleen voor in aanmerking als u direct voor vertrek in Nederland verplicht verzekerd was voor de AOW. De aanvraag dient binnen 1 jaar na het einde van uw verplichte verzekering te zijn ingediend. U kan voor een maximale periode van 10 jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW. Langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren kan alleen in een aantal specifieke situaties. Zie ook de website van de SVB.

Het vrijwillig verzekeren voor de AOW kan echter relatief duur zijn, omdat de premie een percentage (17.9% over maximaal ongeveer 35.000 euro minus heffingskorting) van het inkomen is, minimaal 532 euro en maximaal ongeveer 5.325 euro per jaar. Of het zinvol is om een vrijwillige verzekering voor de AOW af te sluiten is afhankelijk van:

  • Uw leeftijd (hoeveel jaar dient er nog betaald te worden).
  • De hoogte van uw inkomen (hoeveel premie dient u te betalen).
  • De wensen (welke voorzieningen dienen te worden getroffen).
  • De opbrengsten (bij AOW is het onzeker wanneer en hoeveel uitgekeerd zal worden).

Een situatie waarbij het wel aantrekkelijk kan zijn om een vrijwillige verzekering voor de AOW af te sluiten, is als iemand geen inkomen heeft, dus ook geen vervroegde pensioenuitkering. U betaalt dan de minimumpremie van 532 euro per jaar. De aanvraag voor een vrijwillige AOW verzekering kan worden ingediend via de website van de SVB.

Deze pagina geeft een beknopte weergave van de regelgeving rondom vrijwillig verzekeren. Wat passend is in uw situatie zal onder andere afhankelijk zijn van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. Wij geven geen inhoudelijk advies rondom vrijwillig verzekeren.