Vrijwillige verzekering Anw

U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de dekking voor de Anw in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten. U komt hier alleen voor in aanmerking als u direct voor vertrek in Nederland verplicht verzekerd was voor de Anw. De aanvraag dient binnen 1 jaar na het einde van uw verplichte verzekering te zijn ingediend. U kan voor een maximale periode van 10 jaar vrijwillig verzekeren voor de Anw. Langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren kan alleen in een aantal specifieke situaties. Zie ook de website van de SVB.

Het vrijwillig verzekeren voor de Anw is niet duur. De premie is een percentage (0.1 % over maximaal ongeveer 35.000 euro minus heffingskorting) van het inkomen, minimaal 3 euro en maximaal 30 euro per jaar.

Of het zinvol is om een vrijwillige verzekering voor de Anw af te sluiten is afhankelijk van:

  • de vraag of u nabestaanden (partner en kinderen) heeft;
  • wat de leeftijd van de kinderen is (jonger dan 18/21 jaar);
  • of uw partner (deels) arbeidsongeschikt is;
  • of uw partner eigen arbeidsinkomen heeft.

Er is slechts een beperkt aantal situaties waarbij er recht is op een Anw uitkering. Uw weduwe/weduwnaar krijgt alleen een uitkering indien hij/zij thuiswonende kinderen heeft jonger dan 18 jaar of indien hij/zij meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Verder worden eigen arbeidsinkomsten in mindering gebracht op de uitkering. De aanvraag voor een vrijwillige Anw verzekering kan worden ingediend via de website van de SVB.

Deze pagina geeft een beknopte weergave van de regelgeving rondom vrijwillig verzekeren. Wat passend is in uw situatie zal onder andere afhankelijk zijn van uw persoonlijke feiten en omstandigheden. Wij geven geen inhoudelijk advies rondom vrijwillig verzekeren.