Als piloot werken in het buitenland? Let op de verzekeringen en sociale zekerheid.

Het nieuwsbericht van de NOS op 2 november 2016, vertelt ons dat er massaal piloten worden gezocht in China. Ook Nederlandse piloten zouden mooie contracten kunnen krijgen om het tekort aan piloten en gezagvoerders op te lossen. Deze trend (werken voor buitenlandse maatschappijen) is al jarenlang aan de gang.

Werken voor een buitenlandse maatschappij, en betaald worden buiten Nederland, heeft verschillende consequenties. Wij richten ons in dit artikel op de verzekeringstechnische consequenties. Waar moet een piloot op letten bij werken in het buitenland? Hoe kunnen de belangrijkste verzekeringen en voorzieningen goed worden geregeld? Is een verzekering die de werkgever aanbiedt altijd voldoende?

Gevolgen voor de Nederlandse basisverzekering en de sociale zekerheid

Twee aspecten hebben grote gevolgen:

  1. Een buitenlandse werkgever en geen afdracht meer van sociale lasten in Nederland;
  2. Uitschrijving uit de gemeente. Ook indien men nog NL woonachtig is, met een buitenlandse werkgever, kan dit dezelfde gevlgen hebben voor met name de ziektekostenverzkeeirng en de socaile voorzieningen.

Bij werken in het buitenland voor een buitenlandse werkgever, stopt in de meeste gevallen het recht op de Nederlandse sociale zekerheid. Dit betekent dat de werknemersverzekeringen (WIA, WW, Ziektewet) stoppen, en ook volksverzekeringen zoals AOW en WLZ. Ook het recht op de Nederlandse basis zorgverzekering komt te vervallen. Deze basisverzekering mag ook niet vrijwillig worden aanhouden. Let er wel op dat men als verzekerde zelf verplicht is dit te melden.

Er zal dus iets anders moeten regelen om verzekerd te blijven/worden voor medische kosten.

"Maar ik heb toch nog een reisverzekering lopen?"

Een reguliere Nedelrandse reisverzekerrng gaat uit van:

  • Ingezetene van Nederland;
  • Ingeschreven in Nederland;
  • Lopende en geldige Nederlandse basiszorgverzekering;
  • Maximaal toegestane aaneengesloten verblijfsduur buiten Nederland.

Indien 1 van deze aspecten niet meer van toepassing is of overschreven wordt, vervalt de dekking van de reisverzekering. Ook hierbij geldt dat de verzekerde verplicht is de wijziging van omstandigheden tijdig te melden.

Via de werkgever verzekeren

Soms biedt de werkgever een verzekering aan. Uit ervaring weten we dat mensen soms op een ongelukkig moment erachter komen dat die verzekering niet de dekking biedt die zij hoopten te hebben. Denk aan:

  • Internationale of wereldwijde dekking. Is er ook dekking buiten het woonland?
  • Kunnen gezinsleden worden meeverzekerd?
  • Wat gebeurt er bij ontslag met de verzekering? Vaak is zo'n verzekering via de werkgever alleen geldig tijdens het dienstverband.
  • Hoe is de dekking? Is het helder waar gebruik van gemaakt kan worden, en wat er buiten de dekking valt? In het buitenland is het niet raar dat er geen dekking is voor de huisarts of voorgeschreven medicatie.

Loss of License en Arbeidsongeschiktheid

Ziekte of ongeval kan leiden tot verlies van licentie en inkomen. Een Loss of License insurance geeft een eenmalige uitkering, maar dekt niet het gehele inkomensverlies indien tijdelijk of permanent nie tmeer kan worden gewekt. In Nederland geldt de WAI en via de werkgever vaak aanvullende dekkingen voor het geval een piloot arbeidsongeschikt raakt. Hoe is dit bij de nieuwe werkgever en in het nieuwe woonland geregeld?

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf iets te regelen, vul dan vrijblijvend ons adviesformulier in. We denken graag mee!