Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

1. WIA - Algemene informatie

De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (voorheen WAO), bevat de regels rondom de uitkering indien u (deels) arbeidsongeschikt raakt. Er gelden strenge voorwaarden voor het recht op een WIA-uitkering. U krijgt bijvoorbeeld pas een WIA-uitkering als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA is een werknemersverzekering. Dit betekent dat alleen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. Zelfstandigen of mensen die niet werken, hebben geen recht op een WIA-uitkering. Meer informatie vind u op de website van de Rijksoverheid.

Werknemers die in Nederland wonen en hier (bijvoorbeeld vanuit huis) werken voor een buitenlandse werkgever zijn vaak verplicht in Nederland verzekerd voor de WIA (en vaak ook andere onderdelen van Nederlandse sociale zekerheid). Dit betekent dat de buitenlandse werkgever zich zal moeten registreren in Nederland voor de afdracht van sociale zekerheidspremies. Dit is een verplichting, geen keuze. De buitenlandse werkgever zal via een (schaduw) payroll Nederlandse premies moeten gaan afdragen aan de Belastingdienst.

2. WIA - Verzekerd na vertrek uit Nederland?

In principe bent u niet meer verzekerd voor de WIA na vertrek uit Nederland. Indien u arbeidsongeschikt wordt als u buiten Nederland woont en u besluit daarna terug te keren naar Nederland, heeft u over het algemeen geen recht op een WIA-uitkering. Er wordt namelijk getoetst of u verzekerd was voor de WIA op het moment dat u arbeidsongeschiktheid is ontstaan, bijvoorbeeld het moment dat u een ongeval kreeg. Terugkeer aan het einde van de periode waarin de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt, is dus ook te laat.

Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd voor de WIA als:

  • U bent gedetacheerd naar een EU/EER Lidstaat of Zwitserland met een A1-verklaring. Dit geldt niet voor uw partner/gezinsleden.
  • U bent gedetacheerd naar een Verdragsland met een CoC/101 verklaring. Of dit ook voor uw partner/gezinsleden geldt kan per verdrag verschillen.
  • U bent uitgezonden als ambtenaar (bijv. in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie).
  • U buiten Nederland woont maar fysiek in Nederland werkt (volledig, deels is niet voldoende).

In alle andere gevallen bent u na een verhuizing naar het buitenland afhankelijk van de wetgeving in het nieuwe woonland of, en in hoeverre een uitkering bij arbeidsongeschiktheid is geregeld. Informeer hiernaar bij uw buitenlandse werkgever! In diverse landen is er niets geregeld of dient u dit zelf te regelen. Arbeidsongeschiktheid is in vele gevallen bij te verzekeren, wij kunnen diverse mogelijkheden aanbieden.

Indien u Nederland verlaat om te reizen of om zonder inkomen uit werkzaamheden in het buitenland te gaan wonen, is er niets geregeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Om het financiële risico na een ongeval te beperken, kan bijvoorbeeld een hoge ongevallenverzekering worden afgesloten. Deze verzekering geeft een eenmalige uitkering als u invalide raakt of overlijdt na een ongeval. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geeft wel een buffer voor moeilijke tijden.

3. WIA - Uitbetaling van WIA na vertrek uit Nederland

Indien u een WIA-uitkering ontvangt en u verhuist naar het buitenland kan het mogelijk zijn dat u geen WIA-uitkering meer ontvangt. U blijft uw WIA-uitkering alleen ontvangen als u verhuist naar een land in de EU, EER of Zwitserland of een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over het meenemen van een uitkering. In sommige landen ontvangt u een lager bedrag dan als u in Nederland zou blijven wonen. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van het UWV.