Ongevallenverzekering, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering

1.Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering geeft éénmalige uitkering indien een verzekerde als gevolg van een ongeval:

 • Blijvend invalide raakt.
 • Komt te overlijden.

Wat is een ongeval? Een ongeval is gedefinieerd als "een plots van buiten komend onheil dat inwerkt op het lijf". Een ziekte is dus geen ongeval.

Hoe hoog het bedrag is dat je krijgt, is afhankelijk van hoe invalide je bent geraakt. Dit wordt bepaald aan de hand van een tabel die door veel verzekeraars wordt gehanteerd, de zogenaamde "Gliedertaxe". Hierin staat hoeveel procent van het verzekerde bedrag je krijgt, als je bepaalde lichaamsfuncties niet meer kunt gebruiken. Bijvoorbeeld; als je één duim niet meer kunt gebruiken dan krijg je 15% van het verzekerde bedrag en als je het zicht van één oog verliest krijg je 40%.

2.Wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering?

 • Ongevallenverzekering - Sommenverzekering, een vergoeding voor het (blijvend) leed, niet gerelateerd aan daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • Ziektekostenverzekering - Schadeverzekering, vergoeding van medische kosten als gevolg van het ongeval.

Voorbeeld:

auto ongeluk, ziekenhuis

 • De ziektekostenverzekering vergoedt: ambulance, ziekenhuis, arts, medicijnen, etc.
 • De Ongevallenverzekering keert uit: indien je door het ongeval blijvend invalide bent geraakt of bent overleden.

Er zit dus geen overlap in deze twee verzekeringen.

3.Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een vervangend inkomen wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt.

 • Hierbij verzeker je een deel van je inkomen, dat is het verzekerde bedrag (of verzekerd inkomen of verzekerde jaarrente).
 • Het is dus een vereiste om inkomen uit werkzaamheden te hebben.
 • In de regel mag je maximaal 70 tot 80 % van je inkomen verzekeren. Je mag niet méér verzekeren dan je verdient.
 • Deze verzekering zorgt tot de afgesproken eindleeftijd, voor een periodieke uitkering, zolang je nog arbeidsongeschikt bent.
 • Hoeveel je van het verzekerde bedrag krijgt, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en welke criteria de verzekeraar hanteert.

Voorbeeld:

Je werkt als opzichter in de bouw. Daarbij moet je veelal aanwezig zijn en rondlopen op de bouwlocaties om te kunnen overleggen en de voortgang in de gaten te houden. Na een ongeval (dat kan tijdens werktijd zijn, maar ook in privétijd) kun je de knie niet meer buigen. Je zult dan een deel van je werk nog prima kunnen uitvoeren; overleggen, vergaderen, maar een deel van het werk zul je niet meer kunnen uitvoeren (toezien op de voorgang omdat je de locaties niet meer kunt bezoeken).

 • Situatie 1: Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je minimaal 30% arbeidsongeschikt moet zijn en deze hanteert beroepsarbeidsongeschiktheid als criterium. Bij de keuring zal worden gekeken of je nog in staat bent om je eigen werkzaamheden uit te voeren. In dit voorbeeld wordt je meer dan 30% arbeidsongeschikt gekeurd en krijg je een uitkering.
 • Situatie 2: Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij je minimaal 50% arbeidsongeschikt moet zijn en deze hanteert gangbare arbeid als criterium. Bij de keuring wordt niet gekeken of je je eigen werk nog kan doen, maar of je gangbare arbeid kan verrichten. Er zijn tal van functies die je zittend kunt uitvoeren, dus de kans dat je nu 50% arbeidsongeschikt wordt gekeurd is minimaal. Je krijgt dan geen uitkering.

Al met al zijn de criteria die de verzekeraar hanteert dus erg belangrijk. We vertellen je hier graag meer over. Let hier ook goed op als je een verzekering aangeboden krijgt door de werkgever.

4.Wat is dan het verschil tussen een ongevallenverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Op het eerste gezicht lijken deze verzekeringen op elkaar. Er zit echter een aantal belangrijke verschillen tussen:

Uitkering: Periodiek of éénmalig

Ongevallenverzekering:

 • Keert maar 1 keer een bedrag uit.
 • Geeft niet altijd een volledige uitkering, maar meestal een deeluitkering naar rato van de mate van blijvende invaliditeit

Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

 • Keert periodiek een bedrag uit zolang je voldoende arbeidsongeschikt bent, tot de vooraf bepaalde eindleeftijd (meestal tussen de 60 en 67 jaar).
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan potentieel dus veel meer uitkeren, indien er sprake is van een langdurige of zelfs permanente arbeidsongeschiktheid.

Invaliditeit vs Arbeidsongeschikt

Dit is een belangrijk verschil.

 • Bij de ongevallenverzekering wordt gebruik gemaakt van de Gliedertaxe en is het niet relevant of je nog kunt werken.
 • Bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt er een keuring plaats en wordt, op basis van diverse criteria bepaald, of je (deels) arbeidsongeschikt bent. Daarbij is het dus belangrijk of je nog kunt werken en inkomen kunt verkrijgen.

Zo kan je door een ongeval een been verliezen, en voor de ene baan volledig arbeidsongeschikt zijn, en bij een andere baan (bv kantoorwerk) vrijwel al het werk nog doen.

Ongeval of Ziekte of Medisch falen?

Bij de ongevallenverzekering moet er sprake zijn geweest van een ongeval als oorzaak van de invaliditeit. Er volgt geen uitkering bij ziekte, of "medisch falen".
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, ziekte of "medisch falen".

Inkomen uit werkzaamheden vereist?

Is voor het afsluiten van de verzekeringen een inkomen uit werkzaamheden vereist?

 • Ongevallenverzekering: nee
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: ja

Een ongevallenverzekering kan door iedereen worden afgesloten. Bij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering worden eisen gesteld, waaronder de leeftijd, het type werkzaamheden en het inkomen uit werkzaamheden.

5.Interesse in een verzekering of een offerte?

Er zijn diverse verzekeraars die een internationale ongevallenverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden. Wilt u meer weten over deze mogelijkheden, dan geven we graag meer informatie. Vul bij interesse graag ons AOV-offerte formulier in, dan komen we hier op terug.