Verzekeringen in Nederland

Inschrijven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen

Bij terugkeer naar Nederland is het van belang om u in te schrijven bij de gemeente. Zodra u bent ingeschreven bij de gemeente wordt u verzekeringsplichtig voor de Nederlandse basisverzekering en kunt u weer uw bezittingen en andere risico's verzekeren via een woonhuis-, auto- of aansprakelijkheidsverzekering.

Op deze pagina vertellen we u graag meer over het regelen van een zorgverzekering en de zogenoemde "schadeverzekeringen", beter bekend als een verzekeringspakket met doorlopende reis-, aansprakelijkheid- en woonhuisverzekering.

Nederlandse zorgverzekering regelen na terugkomst in Nederland

Let op: eerst inschrijven, dan naar de zorgverlener anders risico dat kosten niet worden vergoed!

U heeft na inschrijving 4 maanden de tijd om u bij een basiszorgverzekeraar te melden. De basiszorgverzekering dient met terugwerkende kracht in te gaan vanaf inschrijfdatum. De verzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. De meeste aanvullende pakketten kunnen ook zonder medische vragen worden aangevraagd. Alleen voor acceptatie bij de meer uitgebreide pakketten kunnen gezondheidsvragen worden gesteld. Hieronder een aantal aandachtspunten.

Hou er rekening mee dat u bent ingeschreven bij een gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA, voordat u van zorg in Nederland gebruik gaat maken! Gaat u namelijk voor de datum van inschrijving naar een ziekenhuis of zorgverlener, dan valt mogelijke de gehele behandeling niet onder de dekking van de basiszorgverzekering! Het Nederlandse systeem is namelijk zo geregeld dat in veel gevallen ALLE kosten van een behandeling op de startdatum van de behandeling worden gezet. Dit heeft te maken met de start van een zogenoemde DBC. De DBC zou pas moeten starten, na inschrijven bij de gemeente.

Verzekeraar verplicht om te verzekeren

Op het moment dat u weer verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten, is iedere zorgverzekering in Nederland (die de basisverzekering aanbiedt) verplicht om u hiervoor te accepteren. Ook als u bijvoorbeeld ziek terug komt naar Nederland. De zorgverzekeraar heeft voor de basisverzekering namelijk een acceptatieplicht. Deze plicht hebben verzekeraars niet voor aanvullende verzekeringen die worden aangeboden en ook niet voor aanvullende tandverzekeringen. In de praktijk blijkt dat verzekeraars bij de duurdere, uitgebreide aanvullende pakketten vragen stellen en meestal niet bij de goedkopere pakketten.

Aan het werk in Nederland maar niet ingeschreven?

Afgezien van inschrijven in de BRP, wordt u ook verzekeringsplichtig voor de basisverzekering wanneer u betaald werkt doet in Nederland voor een Nederlandse werkgever. Dus ook op het moment dat u niet ingeschreven bent maar wel werkt en loonbelasting betaalt.

Hoe snel is de basisverzekering weer geregeld?

Vaak verstrijkt er een periode tussen het aanvragen van de basisverzekering en het ontvangen van de polis. Met andere woorden; administratief duurt het even voor alles is geregeld. Dit komt onder andere doordat de zorgverzekeraar bij de aanvraag controleert of u ingeschreven bent in de BRP en of u in aanmerking komt voor de basisverzekering. Bovendien kunnen ze controleren wanneer u deze voorheen niet had. Vanaf het moment dat de verzekeringsplicht start (meestal bij inschrijven in de BRP) heeft u 4 maanden de tijd om de aanvraag te doen. De verzekering zou in moeten gaan vanaf het moment dat de verzekeringsplicht startte. Uiteraard is het verstandig om de verzekering spoedig te regelen zodat er geen onduidelijke en vervelende situaties ontstaan. Wanneer u de verzekering na 4 maanden aanvraagt, loopt u kans op boetes.

Eigen risico op de basisverzekering

Op de NL basisverzekering geldt een verplicht eigen risico, en daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het is zo dat bij een overstap van een particuliere expat-ziektekostenverzekering naar de NL basisverzekering gedurende een lopend verzekeringsjaar er voor de basisverzekering opnieuw een eigen risico wordt gehanteerd; sowieso het verplichte deel van het eigen risico. Dit is vervelend als u op uw particuliere verzekering ook al een eigen risico had en deze misschien al had overschreden op het moment dat u terugkeerde naar Nederland. Dit is helaas niet te voorkomen.