Schade melden en kosten declareren

Met “schade” wordt onder meer bedoeld: medische kosten als gevolg van ziekte of ongeval, het verlies van spullen door brand of diefstal en juridische assistentie en kosten in verband met aansprakelijkheid of rechtsbijstand.

Kosten declareren

  • Gemaakte kosten kunnen bij de verzekeraar worden ingediend. Dit kan, afhankelijk van de mogelijkheden die een verzekeraar biedt,
  • Op de pagina’s op deze website van de verzekering en in de toegestuurde emails vindt u meer informatie
  • Het declareren van kosten gaat tegenwoordig digitaal, via een portal, een website en/of een app van de verzekeraar.
  • Bij de documentatie van uw verzekering vindt u meestal een instructie, waarin staat wat u in welke situaties moet doen.
  • Bewaar altijd (kopieën) van bonnetjes en relevante documenten.

Noodsituaties (medisch)

Bij noodsituaties (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) kunt u contact opnemen met de alarmcentrale van uw verzekeraar. Het nummer van de alarmcentrale vindt u bij de verzekeringsgegevens die zijn toegestuurd per e-mail. Op deze pagina vindt u telefoonnummers van de alarmcentrales van de belangrijkste verzekeringen waarvoor wij bemiddelen.

Familie-omstandigheden

Een ticket naar Nederland vanwege familie-omstandigheden moet meestal via de alarmcentrale van de verzekeraar worden geregeld, tenzij expliciet is aangegeven dat dat niet nodig is.

Kleinere schades

Kleine schades (verlies van spullen, lage medische kosten) hoeven niet vooraf te worden gemeld. U kunt deze indienen bij de verzekeraar, de verzekeraar zal de declaratie van kosten na ontvangst beoordelen.