Allianz Care - International Health Insurance Allianz Care - International Health Insurance

1.Introductie

De International Healthcare Insurance van Allianz Worldwide Care is een internationale ziektekostenverzekering die af te sluiten is door bedrijven (Collectief) en personen (Individueel) inclusief gezinsleden. Informatie over de verzekering voor personen en gezinnen (individuals) wordt hieronder gegeven; Een aantal belangrijke kenmerken:

 • Individueel voor EU nationaliteiten (een meeverzekerde partner mag ook een niet-EU nationaliteit hebben).
 • Afsluiten tot en met 75 jaar.
 • 10% korting op de online vermelde premies voor klanten van JoHo Insurances.
 • Eenmaal geaccepteerd kan de verzekering levenslang doorlopen (automatic yearly renewal), indien gewenst.
 • Tussentijds, gedurende een lopend verzekeringsjaar annuleren (met terugbetaling van teveel betaalde premie) vanwege terugkeer naar thuisland is mogelijk, u moet een bewijs meesturen (instapkaart / energierekening)
 • Ook "locals" kunnen worden meeverzekerd.
 • Molestdekking is van toepassing.
 • Allianz Worldwide Care is gevestigd in Ierland, en dus niet te verwarren met "lokale" Allianz verzekeraars, zoals bijvoorbeeld Allianz Nederland.

2.Dekking

Aandachtspunten:

 • Het Core Plan biedt mogelijkheden van een eigen risico van 0 tot 10.000 euro per jaar.
 • Voor gehele gezin dient dezelfde medische dekking te worden genomen.
 • Dekking voor zwangerschap en bevalling kan aanvullend worden meeverzekerd, dit is een aparte module.
 • Maakt gebruik van de termen "inpatient" en "outpatient" kosten. U kunt hierover een uitleg lezen.

Dekkingsoverzicht

Toelichting bij de te kiezen dekkingen

Allianz biedt verschillende keuzemogelijkheden en dekkingen. Dat maakt het flexibel, maar ook ingewikkelder! Hieronder vindt u aanvullende informatie, ter ondersteuning van het kiezen van een juiste dekking.

 • Country of residence: het land waar u de komende tijd gaat wonen.
 • Nationality: kies het land waar de aanvrager en hoofdverzekerde de nationaliteit van heeft.
 • Payment currency: de valuta waarin u de premie wenst te betalen, ook de dekkingen zijn gerelateerd aan deze valuta.
 • Geographical area of cover: indien u volledige dekking in de USA wenst, dient u worldwide te kiezen. Woont u niet in de USA, en kiest u excluding USA, dan heeft u tijdens vakanties en reizen wel dekking in de USA voor onvoorziene spoedeisende medische zaken, voor een aaneengesloten periode van 6 weken. Woont u in Afrika, dan heeft u de optie voor cover Africa Only. Dat is voordeliger, maar dan heeft u buiten Africa geen of beperkte dekking, en dus ook niet de mogelijkheid om behandelingen en operaties bv in Nederland te laten plaatsvinden.
 • In de gekozen Geographical area of cover bent u vrij om te kiezen waar u zich laat behandelen. U bent dus niet beperkt tot zorg in uw woonland. Binnen de Geographical area of cover kunt u ook behandelingen plannen en ondergaan in een ander land, zolang dat andere land ook onderdeel uitmaakt van uw Geographical area of cover. De kosten voor vervoer en verblijf zijn wel voor eigen rekening.
 • Payment method and frequency: u kunt op verschillende manieren betalen en in diverse termijnen. Betaalt u niet jaarlijks, dan geldt er een toeslag. Per termijn staat welke toeslag wordt gerekend.
 • Policy holder age: de leeftijd van de verzekeringsnemer en hoofdverzekerde.
  Add family members: indien u gezinsleden wilt meeverzekeren, kunt u hier aangeven hoeveel. U kunt de leeftijd van uw partner invullen en aangeven of u Maternity wenst mee te verzekeren voor haar. Daarnaast kunt u het aantal kinderen invullen dat u wenst mee te verzekeren en hun leeftijden.
 • Outpatient cover required?: u vult ja of nee in afhankelijk of u een Outpatient pakket wilt hebben.
 • Deductible?: u kunt hier aangeven of u een eigen risico wenst. Dit eigen risico is van toepassing op het Core Plan.
 • Dental?: geef aan of u ook dekking wilt voor tandheelkundige kosten.
 • Repatriation?: we raden aan om hier yes in te vullen zodat u verzekerd bent als u moet worden gerepatrieërd na overlijden of medische evacuatie.
 • Scale: het programma stelt voor u een pakket samen op basis van uw voorkeur. In het pakket zit altijd een Core plan. Optioneel is het Outpatient, Dental, Maternity en Repatriation plan. Bij Outpatient, Dental en Maternity geldt dat er beperkte en uitgebreide pakketten zijn. Kiest u voor de beste premie, dan worden de goedkopere pakketten geselecteerd, kiest u voor de beste dekking, dan krijgt u de duurdere pakketten te zien. U kunt uiteraard in een volgend scherm uw keuze nog aanpassen.

3.Premie

U kunt de premie online berekenen, voor uw situatie. JoHo Insurances klanten krijgen 10% korting op de online vermelde premies (deze korting is nog niet online verwerkt, dit gebeurt pas na aanvraag).

Bereken de premie online

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

 1. Bereken online de premie: Allianz World Wide Care Online Quote
 2. Indien u de verzekering met de gewenste premie en dekking wenst aan te vragen, kunt u het aanvraag proces online vervolgen. 

10% korting
JoHo heeft een speciale kortingsafspraak met Allianz World Wide Care: JoHo Insurances klanten krijgen 10% korting op de online vermelde premies, indien de verzekering via JoHo Insurances is afgesloten. Na het indienen van uw aanvraag kunt u, na de bevestiging van ontvangst door Allianz, uw gegevens (inclusief alle exacte namen en geboortedata) aan ons doorgeven per email. Wij zorgen er dan voor dat u de juiste korting verkrijgt.

Aanvraag schriftelijk indienen?
Mocht het niet lukken om online de aanvraag te doen dan kunt u een pdf aanvraagformulier gebruiken. Wij horen het graag als dat uw voorkeur heeft, wij sturen u dan de juiste documenten toe.

Landen waarin geen dekking mogelijk is
In sommige landen mag Allianz geen verzekering aanbieden. In de online module wordt hier melding van gemaakt, indien dat van toepassing is voor uw woonland. Laat het ons weten, wij hebben voor uw situatie andere goede en vergelijkbare verzekeringsmogelijkheden.

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet

U heeft voor bepaalde soorten behandelingen vooraf toestemming nodig van de verzekeraar, voor u de behandeling laat plaatsvinden. Laat u zich behandelen zonder dat hiervoor op voorhand toestemming voor is gegeven, dan heeft de verzekeraar het recht om de kosten niet (volledig) te vergoeden. Dit geldt uiteraard niet voor spoedgevallen en noodgevallen al moet er in dat geval wel zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de verzekeraar. In de Benefit Guide leest u meer over de Treatment Guarantee.

Claims indienen

 • Claims kunt u gemakkelijk indienen met behulp van het declaratieformulier: Claim form
 • Met de app van Allianz kunt u ook claims indienen bij de verzekeraar.

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over de Allianz Care International Health Insurance?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.