Het eigen risico en internationale ziektekostenverzekeringen: Voorkom ongewenste verrassingen

Het eigen risico en internationale ziektekostenverzekeringen

In Nederland zijn we gewend aan een aantal specifieke kenmerken van het eigen risico op de basiszorgverzekering. Bij particuliere en internationale ziektekostenverzekeringen gelden er andere regels, dit leidt tot soms ongewenste verrassingen.

De volgende veronderstellingen zijn onjuist voor wat betreft de werkwijze van het eigen risico van internationale ziektekostenverzekeringen

 1. Huisarts kosten vallen buiten het eigen risico - onjuist
 2. Voor de kinderen is het eigen risico niet van toepassing - onjuist
 3. Het eigen risico kan ik jaarlijks onvoorwaardelijk aanpassen - onjuist

Om niet voor dit soort verrassingen komen te staan, volgt hier een toelichting over de werkwijze van het eigen risico bij de Nederlandse basiszorgverzekering en bij internationale ziektekostenverzekeringen.

1. De Nederlandse basiszorgverzekering en het eigen risico.

De volgende specifieke kenmerken zijn van toepassing op het eigen risico van de Nederlandse basiszorgverzekering:

 • Er geldt een verplicht eigen risico. En daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het eigen risico met maximaal 500 euro vrijwillig te verhogen.
 • De eigen risico termijn loopt altijd van 1/1-31/12.
 • Het eigen risico kan vaak in termijnen aan de verzekeraar worden voldaan.
 • Het vrijwillig eigen risico kan jaarlijks onvoorwaardelijk per 1 januari worden aangepast, zowel omhoog als omlaag.

Het (verplichte) eigen risico is niet van toepassing op onder andere:

 • Kinderen tot 18 jaar.
 • Enkele specifieke zorgverleners (o.a. huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg).
 • Bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten.
 • Vergoedingen uit een eventuele aanvullende verzekering.

2. Internationale ziektekostenverzekeringen en het eigen risico

Bij particuliere internationale (expat) ziektekostenverzekeringen gelden andere regels en voorwaarden wat betreft het eigen risico. Alhoewel dit per verzekering en verzekeraar iets kan verschillen, wijken de regels over het eigen risico op de volgende punten vrijwel altijd af van de regels van het eigen risico bij de Nederlandse basiszorgverzekering:

 • Het eigen risico is van toepassing op alle zorg die u heeft verzekerd, dus ook voor kosten van huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, chronische ziekten, etc.
 • Het eigen risico is ook van toepassing op medische kosten die voor kinderen worden gemaakt.
 • Bij aanvang kiest men tussen de aangeboden eigen risico’s. De mogelijkheden hiervoor verschillen per verzekering. Dit kan variëren van een eigen risico van 0 euro tot 1.000 euro, en bij een enkele verzekeraars zelfs tot maximaal 10.000 euro.
 • Aanpassing van het eigen risico naar beneden wordt door de verzekeraar beoordeeld op basis van de actuele medische situatie, en indien akkoord wordt dit per prolongatiedatum toegepast. Aanpassing van het eigen risico naar boven kan onvoorwaardelijk, ook per prolongatiedatum.
 • De eigen risico termijn kan per kalenderjaar (1/1-31/12) of verzekeringsjaar (jaarlijks, vanaf startdatum verzekering) van toepassing zijn.
 • Een hoger eigen risico geeft een lagere premie, en omgekeerd. Let op dat in sommige gevallen een verlaging van een eigen risico relatief “duur” kan zijn: de extra premie is soms zelfs hoger dan het verschil in eigen risico. Indien men zelf, en niet een werkgever, de premie betaalt, kan het voordeliger zijn om niet het laagste eigen risico te kiezen.

3. Co-payment (eigen bijdrage) & Out Of the Pocket maximum (OOP)

Naast een eigen risico bieden met name de internationale verzekeraars de optie om voor co-payment te kiezen, om zo tot een lagere premie te komen. Er wordt dan een optie geboden om 10%, 20% of 30% van de kosten zelf te betalen, in ruil voor een lagere premie.

Om deze eigen bijdrage niet te hoog te laten worden, kan een Out Of the Pocket maximum (OOP) maximum worden aangegeven. Dat is het bedrag wat men jaarlijks zelf (out of the pocket) moet betalen. Dat houdt het risico beperkt. 

Voorbeeld:
- Co-payment 20%
- Out of the pocket maximum 4.000 euro
De eigen bijdrage bedraagt 20%, maar zal in 1 jaar in totaal niet meer dan 4.000 euro, ook niet bij hele hoge medische kosten.

4. Specifieke aandachtspunten per verzekering

Per verzekeraar en verzekering kunnen enkele specifieke of afwijkende voorwaarden gelden.

Goudse Expat Pakket (Goudse Verzekeringen)

 • Het eigen risico is op alle medische kosten van toepassing.
 • Het eigen risico is niet van toepassing op de SOS dekking en een optionele aanvullende Tandheelkundige dekking.
 • Er is een polis/gezins eigen risico van toepassing: één eigen risico voor alle verzekerden (1 of meer) samen.
 • Bij Standaard dekking en Optimaal dekking geldt een specifiek eigen risico voor medicatie. Medicatie wordt (los van het eigen risico op Ziektekosten algemeen) pas vergoedt na de eerste 500 euro bij Standaard en na de eerste 250 euro bij Optimaal.
 • Eigen risico termijn geldt per verzekeringsjaar; het verzekeringsjaar loopt vanaf de startdatum 12 maanden.
 • Bij twee volwassenen is een eigen risico van 500 euro vrijwel altijd voordeliger dan die van 250 euro.
 • Mogelijkheden: 250 / 500 euro per jaar per polis.

Goudse NGO/Zendelingenpakket (Goudse Verzekeringen)

 • Het eigen risico is op alle medische kosten van toepassing.
 • Het eigen risico is niet van toepassing op de SOS dekking en een optionele aanvullende Tandheelkundige dekking.
 • Er is een polis/gezins eigen risico van toepassing: één eigen risico voor alle verzekerden (1 of meer) samen.
 • Eigen risico termijn vanaf startdatum tot 31/12, daarna jaarlijks per verzekeringsjaar.
 • Mogelijkheden: één persoon 250 euro per jaar per polis, vanaf twee personen 500 euro per jaar per polis.

OOM Wonen en OOM Tijdelijk in het Buitenland (OOM verzekeringen)

 • Het eigen risico is op alle medische kosten van toepassing.
 • Het eigen risico is niet van toepassing op de SOS dekking en een optionele aanvullende Tandheelkundige dekking.
 • Eigen risico termijn vanaf startdatum jaarlijks, per verzekeringsjaar.
 • Mogelijkheden: 0 / 250 / 500 / 1.000 euro per jaar per persoon.

International Expat Insurance (Henner GMC)

 • Het eigen risico is alleen van toepassing op outpatientkosten (huisarts, medicijnen, fysio, polikliniek, etc).
 • Het eigen risico is niet van toepassing op inpatient kosten (ziekenhuisopname, operaties) en medische evacuatie (SOS) of de optionele Dental verzekering.
 • De Essential dekking (dekking voor inpatient en medische evacuatie) kent daarom geen eigen risico.
 • Eigen risico termijn per kalenderjaar (1/1-31/12).
 • Mogelijkheden: 0 / 100 / 300 / 500 / 1.000 euro per jaar per persoon.

Cigna Clobal en Allianz Care

Cigna en Allianz bieden veel keuzemogelijkheden voor wat betreft het eigen risico: verschillende mogelijkheden voor inpatient en outpatient eigen risico’s, met zeer veel keuzemogelijkehden voor de hoogte van het eigen risico (bij Allianz tot zelfs maximaal 10.000 euro). Daarnaast biedt Cigna ook co-payment (eigen bijdrage) opties. Meer gedetailleerde informatie staat vermeld op onze website, bij de specifieke verzekering.