IEI Life Insurance IEI Life Insurance

De IEI Life Insurance wordt uitsluitend door ons (JoHo Insurances) aangeboden. De verzekering wordt geadministreerd door Henner in Parijs en de risicodrager is Allianz. Wij bieden deze levensverzekering aan middels 'execution only'. Dat betekent bij een levensverzekering dat wij niet inhoudelijk adviseren over de hoogte van het te verzekeren bedrag. U dient dus zelf een inschatting van uw financiële situatie te maken en op basis daarvan te kiezen welk bedrag u uw nabestaanden wenst na te laten als u komt te overlijden.

1.Kenmerken en aandachtspunten

Algemene:

 • Medische acceptatie is op basis van een door uzelf ingevulde gezondheidsverklaring. Er is geen fysiek medische keuring nodig.
 • Aanvraagformulier, voorwaarden, acceptatieproces en polisafgifte uitsluitend beschikbaar in het Engels
 • Geen onderscheid in tarief tussen roken / niet roken
 • Geen onderscheid in tarief tussen man en vrouw
 • Geen assurantiebelasting van toepassing

Leeftijden en looptijd

 • De polis kent een minimale looptijd van één jaar en is daarna opzegbaar per de eerste van elke aankomende maand
 • Minimumleeftijd bij aanvraag is 18 jaar
 • Maximumleeftijd bij aanvraag is 59 jaar
 • Eindleeftijd van de dekking is 60 jaar

2.Beperkingen en uitsluitingen

 • Niet aan te vragen bij wonen in de USA of bij ingeschreven blijven in Nederland.
 • Aanvragen is pas mogelijk na uitschrijving bij de gemeente (in NL) en vertrek uit Nederland.
 • Reguliere uitsluitingen omwille van gevaarlijk gedrag, gevaarlijke sporten en sporten met een professioneel karakter zijn van toepassing, zoals omschreven in de voorwaarden.
 • Gevaarlijke werkzaamheden en specifieke beroepen zijn uitgesloten van dekking, waaronder piloten en aircrew. (Piloten en aircrew mogen zich wel verzekeren maar er is geen dekking voor overlijden tijdens het vliegen)
 • De levensverzekering kan niet verpand worden in verband met (bijvoorbeeld) een hypotheek, maar afwijkende begunstiging is wel mogelijk
 • Het betreft een "pure" overlijdensrisicodekking. Geen vermogensopbouw, alleen uitkering bij overlijden gedurende de verzekerde periode
 • Er is geen kruislingse premiebetaling mogelijk
 • Aanvragen is niet meer mogelijk vanaf 60 jarige leeftijd
 • Er is geen dekking voor molestgerelateerde zaken en in "gevaarlijke landen" is er geen dekking (zie voorwaarden beschrijving lijst FCO 'against all travel')
 • Zie verder de uitgebreide voorwaarden voor alle uitsluitingen en beperkingen

3.Premie en verzekerde bedragen

De premies zijn omschreven als een percentage van het verzekerde bedrag bij overlijden en stijgen gedurende de looptijd van de verzekering naarmate de leeftijd stijgt in stappen van 10 jaar. De premies zijn daarnaast afhankelijk van de medische acceptatie. Het kan zijn dat de verzekeraar omwille van uw medisch verleden of huidige medische conditie een premietoeslag wil toepassen, het kan ook zijn dat de verzekeraar u weigert voor een verzekering. Kortom; verzekeringsdekking is altijd onder voorbehoud van medische acceptatie.

 • Leeftijden 18-30 premiepercentage = 0.1625%
 • Leeftijden 31-40 premiepercentage = 0,2375%
 • Leeftijden 41-50 premiepercentage = 0,4875%
 • Leeftijden 51-60 premiepercentage = 1,4125%

Verzekerde bedragen

 • Verzekerde bedrag bij overlijden minimaal 100.000,- euro (of 130.000,- dollar) en maximaal 500.000,- euro (of 625.000,- dollar)
 • Verzekerde bedragen dienen te worden gekozen in stappen van 25.000,- euro (dus bijvoorbeeld 225.000,- euro, maar niet 240.000,- euro)

Rekenvoorbeeld (JAARPREMIE):

Verzekerd bedrag: € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000
18-30 jaar € 163 € 325 € 488 € 650 € 813
31-40 jaar € 238 € 475 € 713 € 950 € 1.188
41-50 jaar € 488 € 975 € 1.463 € 1.950 € 2.438
51-60 jaar € 1.413 € 2.825 € 4.238 € 5.650 € 7.063

4.Het aanvragen van de IEI Life Insurance

Er kan met een aanvraagformulier 1 levensverzekering worden aangevraagd. Indien er meer dan 1 levensverzekering moet worden afgesloten - bijvoorbeeld bij een echtpaar - dan zijn er twee verschillende aanvraagformulieren nodig. Er worden twee polissen opgemaakt.

Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 1. Aanvraagformulier
 2. Afsluitdocument IEI JOHO Life Insurance
 3. Kopie van uw paspoort
 4. Indien van toepassing: Beneficiary document

U kunt de volledig ingevulde formulieren en de documenten gescand via email aan ons toesturen, ook vanuit het buitenland

Stappenplan:

 1. Print het aanvraagformulier en lees eerst goed de toelichting in het aanvraagformulier en volg deze nauwkeurig op. Vul het formulier duidelijk leesbaar in.
 2. Print het afsluitdocument IEI JOHO Life Insurance uit, vul deze volledig in en onderteken waar dat gevraagd wordt.
 3. Indien u wilt afwijken van de standaard begunstiging (= partner, kinderen), dan kan er voor een afwijkende begunstiging worden gekozen. Hiertoe dient dit Beneficiary Document te worden ingevuld en meegestuurd.
 4. Scan alle documenten en mail deze inclusief een kopie van uw paspoort naar contact@johoinsurances.org.

Betaling

 • Betaling middels overmaken van de premie aan de verzekeraar.
 • Uitsluitend kwartaal, halfjaar of jaarbetaling. Géén maandbetaling mogelijk.
 • Geen premietoeslagen bij kwartaal of halfjaarbetaling
 • De polis is zowel in dollar als in euro af te sluiten en te betalen, een eventuele uitkering vindt altijd in dezelfde valuta plaats.

5.Belangrijke documenten

6.Heeft u een vraag over de IEI Life Insurance?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.