Kennisbank

Deze kennisbank bevat artikelen over specifieke deel-onderwerpen, met betrekking tot internationale verzekeringen, vertrek uit Nederland en langdurig verblijf in het buitenland.

FAQ Wonen in het buitenland | Filter wissen

16 zoekresultaten gevonden voor de categorie "FAQ Wonen in het buitenland".

 • Veelgestelde vragen door Digital Nomads

  De wet schrijft voor dat je je moet uitschrijven indien je langer dan 8 maanden in een jaar buiten Nederland verblijft. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn.

 • Wat kost een expatverzekering in 2024?

  Veel mensen willen graag zo snel mogelijk weten wat een expatverzekering (internationale ziektekostenverzekering) kost. De exacte hoogte van de premie van een dergelijke verzekering hangt echter van veel factoren af. Op deze pagina leggen wij u uit hoe u voor uw situatie er achter kunt komen wat de kosten zijn.

 • Internationale doorlopende reisverzekering voor expats en emigranten

  Woont u in het buitenland? En zoekt u een doorlopende reisverzekering, zoals u die in Nederland had, maar die nu niet meer kan worden aangevraagd? Dan hebben wij voor u internationale varianten van de doorlopende reisverzekering beschikbaar.

 • Een clausule op je ziektekostenverzekering, wat doe je ermee

  Als een ziektekostenverzekeraar een clausule voorstelt, dan wil de verzekeraar afwijken van de dekking zoals dit "normaal gesproken" wordt aangeboden. Met andere woorden; er wordt een speciale bindende voorwaarde van toepassing op de polis. Er zijn verschillende soorten clausules. Zo mag de verzekeraar stellen dat ze willen afwijken van de normale premie door het toepassen van een toeslag. Of afwijken van de normale dekking door middel van een uitsluiting. De verzekeraar mag ook een speciaal eigen risico voorstellen. Een clausule hoeft dus niet per se te betekenen dat iets wordt uitgesloten van dekking. Een clausule is niet altijd een uitsluiting.

 • Verzekeren kamerverhuur

  Als u in uw eigen woning in Nederland kamers verhuurd aan particulieren dan dient u daarvoor een aparte opstal – en eventueel inboedelverzekering voor te sluiten. Afhankelijk van de omstandigheden en de situatie, heeft verzekeraar OOM hier wellicht wel een mogelijkheid voor.

 • Biedt een reisverzekering voldoende dekking?

  Is een uitgebreide reisverzekering genoeg om voldoende verzekerd te zijn tijdens uw langdurige verblijf in het buitenland? Of past een langlopende ziektekostenverzekering beter bij uw situatie?

 • Nederlandse bankrekening voor expats en emigranten

  Vanwege strenge wet- en regelgeving blijkt het aanvragen van een bankrekening alleen nog mogelijk voor EU ingezetenen. Indien woonachtig buiten de EU (ook met NL nationaliteit) is het het vooralsnog helaas niet meer mogelijk om van onderstaande mogelijkheid gebruik te maken.

 • Tips voor het veilig versturen van een kopie paspoort of ID

  In een aantal gevallen is het voor ons nodig om u te identificeren aan de hand van een kopie van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld indien u een aanvraag voor een verzekering indient. Hierbij enkele tips om een kopie paspoort / ID op een veilige manier te versturen.

 • Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP) - FAQ

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) in verband met vertrek naar het buitenland. Wanneer moet u zich uitschrijven? Wat zijn gevolgen voor de AOW, de belastingdienst en de zorgverzekering? Wat is het RNI?

 • Molest en Sancties

  Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, rellen.

 • Verzekeraars en betrouwbaarheid

  Lees in dit artikel meer over de belangrijkste punten om op te letten bij de beoordeling van een verzekeraar en de verzekering.

 • Start juist nu de voorbereidingen op een vertrek naar het buitenland

  Op dit moment is reizen is nauwelijks mogelijk en veel vliegtuigen staan aan de grond. Vertrekken naar het buitenland is nu dus nog erg lastig. Desondanks is het nu wel een goede periode om een aantal zaken voor te bereiden voor uw gewenste vertrek naar het buitenland als expat of emigrant.

 • Emigratie en Remigratie: welke verzekeringen?

  Een belangrijk punt is dat in sommige situaties een remigrant enkel het paspoort heeft/houdt van het land waarheen men remigreert. Dit is van invloed op de mogelijkheden om een verzekering af te sluiten.

 • Digital Nomads: hoe regel je de internationale verzekeringen?

  Internationaal en locatie onafhankelijk wonen en werken is een droom voor veel mensen. Er zijn veel mogelijkheden. In dit artikel gaan we in op de vraag: hoe regel je als Digital Nomad de juiste internationale verzekeringen?

 • Is een verzekering via de werkgever voldoende?

  Mensen nemen aan dat de verzekering via de werkgever een goede regeling is. Toch is het de moeite waard om hier beter naar te kijken, om te voorkomen dat je bepaalde behandelingen zelf moet betalen of dat je ineens zonder verzekering zit. Lees hier over enkele situaties waar je mee te maken zou kunnen krijgen.

 • Ziektekostenverzekering of zorgverzekering?

  Vele verschillende benamingen waarmee meestal hetzelfde wordt bedoeld: een verzekering die uw medische kosten vergoed. Sommige benamingen zijn specifiek. Wij leggen u uit om welke het gaat.