Emigratie en Remigratie: welke verzekeringen?

Emigratieverzekeringen en remigratieverzekeringen

Wikipedia zegt het volgende over Emigratie en Remigratie:

 • Emigratie = de handeling waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.
 • Remigratie = de permanente terugkeer van geëmigreerde mensen naar het geboorteland.

Is dit verschil voor een verzekering van belang? Een belangrijk verschil is dat in sommige situaties een remigrant enkel het paspoort heeft/houdt van het land waarheen men remigreert. Dit is van invloed op de mogelijkheden om een verzekering af te sluiten.

Emigratieverzekering

Bij emigratie vervalt vaak de basiszorgverzekering, tenzij men vanwege EU regelingen en verdragen dekking vanuit Nederland behoudt. Behoudt men dat niet, dan is het volgende nodig om verzekerd te zijn en blijven voor ziektekosten:

 1. Overbruggingsverzekering, een verzekering die dekking geeft vanaf moment van stoppen van de NL basiszorgverzekering tot het moment dat men dekking heeft in het nieuwe woonland.
 2. Langlopende internationale ziektekostenverzekering: indien in het nieuwe woonland geen of onvoldoende dekking voorhanden is, kan een verzekering die (indien nodig) lange tijd of zelfs levenslang dekking kan geven een geschikt alternatief zijn.

Wat onder meer van belang is:

 • Naar welk land emigreert u?
 • Welke regelingen en mogelijkheden zijn er dat land om voldoende voor zorg (ziektekosten) te kunnen worden verzekerd? Is er een staatsstelsel, en zijn er ook mogelijkheden om privaat verzekerd te worden?

Remigratieverzekering

Bij remigratie gelden dezelfde mogelijkheden. Echter, er is een belangrijk extra aandachtspunt: in sommige gevallen (bijvoorbeeld de remigratieregeling via de SVB) zal afstand moeten worden gedaan van de Nederlandse nationaliteit. In dat geval kan het aanbod aan verzekeringen beperkt(er) worden. Het is niet altijd meer mogelijk om een langlopende verzekering af te sluiten. Indien in het betreffende land de publieke zorg goed is, en u in aanmerking komt voor het publieke stelsel, dan is dat geen probleem.

Mocht u zich echter liever particulier/privaat willen verzekeren, om zo een ruimere dekking en meer mogelijkheden tot zorg te krijgen, dan kan deze situatie van beperkende invloed zijn op de mogelijkheden om een geschikte ziektekostenverzekering af te sluiten. Mocht hier sprake van zijn, neem contact met ons op om na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn.

Welke soorten verzekeringen?

Dit artikel gaat met name over ziektekostenverzekeringen. Maar naast ziektekostenverzekeringen is er nog een groot aantal andere verzekeringen welke mogelijk van belan zijn voor uw situatie. Denk hierbij aan:

 • SOS en medische evacuatie;
 • Arbeidsongeschiktheids- & Levensverzekeringen;
 • Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekeringen;
 • Reis- & Annulerings- & Ongevallenverzekeringen;
 • Inboedel- en Opstalverzekeringen in Nederland en in het buitenland;
 • Voor verblijf in risicogebieden, molestdekking;
 • En diverse andere verzekeringen;

Advies over de mogelijkheden?

Indien u informatie wilt over de mogelijkheden, dan kunt u ons online adviesformulier invullen (vrijblijvend, geen kosten). Op basis van uw plannen en situatie kunnen wij aangeven wat mogelijk is, de wat kosten zijn, welke aandachtspunten belangrijk zijn en wij geven u daarbij ook andere tips en informatie.