Kennisbank

Deze kennisbank bevat artikelen over specifieke deel-onderwerpen, met betrekking tot internationale verzekeringen, vertrek uit Nederland en langdurig verblijf in het buitenland.

Bekijk alle artikelen | of filter op categorie:

Uitgelichte artikelen

Alle artikelen

 • Administratieve Zaken in NL en de BRP

  In verband met de zorgverzekeringswet, is uitschrijven uit de BRP relevant. De zorgverzekeraar neemt de status van ingeschreven / uitgeschreven zijn mee in de beoordeling van de verzekeringsplicht in Nederland. Uitschrijven geeft aan dat men langere tijd buiten Nederland gaat verblijven. In veel gevallen zal dit leiden tot het (verplicht) stopzetten van de Nederlandse basisverzekering.

 • Reisadviezen van Buitenlandse Zaken

  Ter voorbereiding op emigratie of een reis, en om op de hoogte te blijven tijdens het verblijf in het buitenland, bieden de Reisadviezen van Buitenlandse Zaken waardevolle informatie. Er wordt permanent informatie verstrekt en geactualiseerd op het gebied van veiligheid en risico's, en veranderingen van omstandigheden.

 • Digital Nomads & Belastingadvies

  Belastingsystemen zijn niet ingericht op internationaal wonen, werken, reizen. Belastingregels gaan vaak uit van een situatie waarbij je in 1 land woont, werkt, inkomen hebt en belasting betaalt.

 • Digital Nomad en de KvK inschrijving

  De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een kort informatief stuk op de website staan over digital nomads en hun KvK inschrijving. In dit stuk worden enkele praktische vragen gesteld.

 • Vrijwillige verzekering AOW

  U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de opbouw van uw AOW in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten.

 • Vrijwillige verzekering Anw

  U kan bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een vrijwillige verzekering afsluiten om de dekking voor de Anw in Nederland voort te zetten nadat u Nederland heeft verlaten.

 • Vrijwillige verzekering Ziektewet

  Het afsluiten van een vrijwillige ZW-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest.

 • Vrijwillige verzekering WIA (arbeidsongeschiktheid)

  Het afsluiten van een vrijwillige WIA-verzekering is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat u direct voorafgaand in Nederland verplicht verzekerd bent geweest.

 • Vrijwillige verzekering Werkloosheid

  Indien u in loondienst werkt, biedt het UWV de mogelijkheid om uzelf vrijwillig te verzekeren voor werkloosheid. Dit is echter maar in een beperkt aantal situaties mogelijk.

 • Pensioen - Uitkeringsfase

  Wordt de Nederlandse AOW uitbetaald als ik permanent in het buitenland woon? Wordt mijn Nederlandse pensioen uitbetaald als ik permanent in het buitenland woon? Waar betaal ik belasting over mijn pensioen?

 • Pensioen - Opbouwfase

  Kan ik mijn huidige Nederlandse pensioenvoorziening voortzetten terwijl ik in het buitenland werk? Wat zijn de gevolgen voor mijn Nederlandse pensioenvoorziening als ik een aantal jaren in het buitenland verblijf? Wat doe ik met mijn buitenlandse pensioenvoorziening als ik weer terugkom naar Nederland?

 • Verdragslanden ziektekosten

  Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten. Daardoor kunt u in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als u er woont. Denk daarbij aan gepensioneerden (AOW), uitkeringsgrechtigden (WAO / WIA) en detachering (werkzaam voor een Nederlands bedrijf en uitgezonden).

 • Zorgverzekeringswet

  Ondanks de soms tegenstrijdige informatie, geven wij u hier kort een paar handvatten om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd moet worden.

 • Ziektewet (ZW)

  De Ziektewet is er voor alle werknemers in Nederland die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. Dit betekent dat alleen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. In principe bent u niet meer verzekerd voor de ZW na vertrek uit Nederland.

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd onder specifieke voorwaarden.

 • Sociale Verzekerings Bank

  De SVB regelt zaken zoals de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en de ANW (Algemene Nabestaanden Wet). Bij uitschrijving bij de gemeente stopt de opbouw AOW en vervalt het recht op de ANW.

 • UWV

  Het UWV biedt, indien u in loondienst werkt, de mogelijkheid tot vrijwillig bijverzekeren voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dit is echter beperkt mogelijk.

 • Nabestaandenuitkering (Anw)

  De Anw geeft recht op een nabestaandenuitkering, bij overlijden van de verzekerde (mits deze natuurlijk verzekerd was). Niet verzekerd zijn op het moment van overlijden betekent dus geen uitkering voor de nabestaanden. Informeer ook naar de wetgeving in het nieuwe woonland.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  De WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, bevat de regels rondom de uitkering indien u (deels) arbeidsongeschikt raakt. In principe bent u niet meer verzekerd voor de WIA na vertrek uit Nederland. Lees verder voor over de uitzonderingen op dit principe.

 • Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

  Pensioen, AOW en ANW zijn specifiek voor in Nederland geldende voorzieningen. Vertrek naar het buitenland heeft veel gevolgen voor deze voorzieningen. Lees verder over de gevolgen voor de AOW in uw situatie.

 • Medisch acceptatieproces - Uitsluitingen en clausules

  Wij bieden u een toelichting op het medisch acceptatie proces bij aanvraag van een ziektekostenverzekering, over het hoe en waarom van uitsluitingen en clausules, en wat u hier eventueel aan kunt doen.

 • Inpatient en Outpatient kosten

  Inpatient en Outpatient kosten zijn veel gebruikte termen bij Internationale ziektekostenverzekeringen. In dit artikel vindt u een uitleg en een toelichting over het gebruik van deze termen.

 • Nabestaandenvoorzieningen

  Waar u in Nederland (en in meer “welvarende” landen) kunt rekenen op goede sociale voorzieningen, daar bent u in het grootste deel van de wereld zelf verantwoordelijk voor dergelijke zaken. De financiële risico’s kunnen groot zijn bij langdurige ziekte en overlijden, zeker als het de kostwinner betreft.

 • Zwangerschap en bevalling in het buitenland

  Dekkingen en vergoedingen rondom zwangerschap en bevalling in het buitenland, en ook het meeverzekeren van een pasgeboren kindje, zijn bij internationale verzekeringen anders geregeld dan in Nederland. Heeft u een kinderwens? Bereid u goed voor!