Aansprakelijkheid eigenaar woning in Nederland

1.Verzeker uw woning in Nederland

Indien u naar het buitenland vertrekt, dan vervallen vaak de reguliere (woon)verzekeringen in Nederland, waaronder ook de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De volgende factoren spelen een rol bij het vervallen van dekking en/of het vervallen van de gehele aansprakelijkheidsverzekering:

  1. Uitschrijven gemeente.
  2. Gebruik van de woning: verhuur of leegstand (niet vast bewoond)

Wat is het nut van een aansprakelijkheidsverzekering voor uw woning?

Een aansprakelijkheidsverzekering in verband met eigendom van een woning geeft dekking indien bezit van de woning tot schade aan derden (buren, huurders, anderen) leidt. Denk aan de volgende situaties:

  • Een dakpan valt op een auto van de buren.
  • Door brand in de woning (bv door kortsluiting) volgt schade/letsel aan de huurders en/of de (woning van de) buren.
  • Lekkage zorgt voor schade aan inboedel of woning van de onderburen (aansprakelijkheid).

2.Hoe aansprakelijkheid van uw woning in Nederland te verzekeren?

1. Aansprakelijk voor een verhuurde woning verzekeren

We hebben helaas geen mogelijkheid om aansprakelijkheid te verzekeren als u uw woning in Nederland permanent verhuurd heeft. 

2. Aansprakelijkheid voor een leegstaande woning verzekeren

Via de aansprakelijkheidsverzekering binnen het Wonen in het Buitenland verzekeringspakket kunt u de aansprakelijkheid voor eigenaren van een woning in Nederland verzekeren

Deze geldt indien u een tweede woning (dit kan ook uw eigen leegstaande woning in Nl zijn), een recreatiewoning, stacaravan huisje op een volkstuincomplex of woonboot bezit. Voorwaarde is dat deze verblijven niet uitsluitend bedoeld zijn voor verhuur aan derden.

3.Hoe aansprakelijkheid van uw (huur)woning in het buitenland verzekeren?

Het verzekeren van aansprakelijkheid mbt een woning in het buitenland is een ander verhaal, veel moeilijker te verzekeren. Er kan sprake zijn van de volgende situaties:

  1. Eigen woning - het verzekeren van aansprakelijkheid richting derden.
  2. Huurwoning - het verzekeren van schade aan de huurwoning.

Eigen woning

Dit is vaak alleen in het woonland (het land waar de woning zich bevindt) te verzekeren.

Huurwoning

  • Schade aan een huurwoning is vaak niet of beperkt meeverzekerd op particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen, ook niet op specifieke expat/buitenland aansprakelijkheidsverzekeringen van OOM en de Goudse.
  • Wetgeving en afspraken tussen verzekeraars kunnen verschillen per land. Zo ligt de verantwoordelijkheid in veel landen meer dan in Nederland bij de huurder (huurdersaansprakelijkheid / tenants liability) . Dit geldt onder andere in België, Frankrijk, Italië en de USA. Vraag goed na bij de huur van een woning wat uw verantwoordelijkheden zijn, en hoe dat te verzekeren is. Een lokale huurdersaansprakelijkheidsverzekering sluit vaak het beste aan op nationale wet- en regelgeving.