Zorgverlener en ziekenhuis kiezen

Zorgverlener en ziekenhuis kiezen in het buitenland

Veel Nederlanders die zich in het buitenland vestigen en internationaal verzekeren, vragen zich af hoe het is geregeld met de keuze voor zorgverleners en ziekenhuizen in het buitenland. Met andere woorden: mag ik zelf kiezen naar welk ziekenhuis ik ga om behandeld te worden? Naar welke arts ik ga voor advies? Het antwoord op die vraag is meestal niet volmondig "ja". Toch behandeld worden in een ziekenhuis zonder dat u hiervoor kon kiezen, kan financiële gevolgen hebben voor u; de verzekeraar is dan niet verplicht (alles) te vergoeden. Hieronder geven we een toelichting op dit belangrijke onderwerp.

1) Hoe werkt het in Nederland?

Veelal wordt de vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen belangrijk op het moment dat men uit Nederland vertrekt. Maar ook in Nederland hebben we vaak geen volledig vrije keuze. Bij veel polissen, maar zeker bij naturaverzekeringen, proberen verzekeraars hun klanten naar bepaalde zorgverleners te sturen omdat ze deze zorgverleners prijs-afspraken te maken. De zorgverzekeraars kopen bij deze zorgverleners collectief zorg in, waardoor ze de kosten kunnen drukken. Dit maakt het ook mogelijk dat de premie voor de natura verzekering lager is dan die van een restitutieverzekering. En dat is ook de reden dat u soms bij behandeling door de een zorgverlener 100% vergoed krijgt, terwijl u bij een andere (niet-gecontracteerde) zorgverlener maximaal 75 of 50% vergoed krijgt. Ook in Nederland kan de keuzevrijheid dus beperkt zijn.

2) De werkwijze in het buitenland

Nederland is natuurlijk een stuk kleiner, en per saldo veel minder zorgverzekeraars. Daarbij is er sprake van staatszorg, publieke zorg, het grootste deel van de zorg is door de overheid geregeld. In veel landen wereldwijd is er een groot verschil tussen de verleende zorg door staatsklinieken en die van privé klinieken. De internationale expatzorgverzekeringen geven in principe allemaal ook recht op dekking in de privé-klinieken. De vragen hierbij zijn:

  1. Is er keuzevrijheid
  2. Worden alle kosten vergoed?
  3. Wat is de werkwijze van verzekeraars?

Is er keuzevrijheid?

  • Vrijwel altijd is er keuzevrijheid. De vraag zit met name in punt 2: wordt alles wel vergoed?

Worden alle kosten vergoed?

  • Dit hangt af van de voorwaarden, dekking en werkwijze van de verzekeraar.
  • Een enkele verzekeraar (bv ONVZ Internationaal) vergoedt tot maximaal het in Nederland geldende tarief. Dat is erg beperkend, en ook een onduidelijk systeem. Dit komt er in praktijk op neer dat men achteraf pas hoort hoeveel er vergoed gaat worden, en in veel gevallen is de vergoeding (veel) lager dan de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten.

Wat is de werkwijze van verzekeraars?

  • Bij niet-spoedeisende hulp moet men vooraf contact opnemen met de alarmcentrale van een zorgverzekeraar. deze alarmcentrale beoordeelt of deze kosten redelijk en billijk (reasonable and customary) zijn. In veel gevallen is dat zo. Maar het kan een enkele voorkomen dat een zorgverlener extreem hoge kosten in rekening brengt. In dat geval zal een verzekeraar niet alles vergoeden, en een goede alternatieve zorgverlener voorstellen, mits de gezondheid dat toelaat. er zal dus altijd keuze zijn. In praktijk komt het overigens zelden voor dat dit nodig is.
  • Ook internationaal werken verschillende verzekeraars met gecontracteerde zorgverleners waardoor zij bepaalde prijsafspraken kunnen maken. Dit is zowel in het belang van de verzekeraar als van de verzekerden. Wanneer er geen prijsafspraken gemaakt worden en incidenteel of zelfs structureel enorm te hoge bedragen in rekening worden gebracht, zal een verzekeraar dit uiteindelijk doorberekenen aan de klant door middel van een hogere premie of hoge(re) eigen bijdragen.
  • Dit geldt ook voor de verzekeraars waar wij mee samenwerken. In het algemeen kan worden gezegd dat er een procedure is die de verzekeraar in een vroeg stadium betrekt bij uw behandeling. Concreet betekent dit dat een verzekeraar van u verlangt dat u (het liefst op voorhand) zo snel mogelijk contact opneemt om de voorgenomen behandeling of geplande artsbezoek door te geven. Er wordt vaak gekeken naar het ziekenhuis waar u dit wilt laten doen en of er een gecontracteerd ziekenhuis in de buurt is. Met het betrokken ziekenhuis wordt overlegd over de te verwachten kosten. Dit is uiteraard makkelijker te regelen op het moment dat het gaat om geplande zorg. In noodgevallen, zoals plotselinge ziekenhuisopname bij een levensbedreigende situatie, gaat u natuurlijk naar de dichtst bijzijnde goed aangeschreven kliniek, maar ook dan moet er wel zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de alarmcentrale van uw verzekeraar. Verzekeraars houden hier wel rekening mee, en vergoeden in dit soort situaties alle kosten, omdat er vaak geen andere keuze mogelijk was.
  • Een verzekeraar kan, nadat er contact is geweest, een betalingsgarantie geven aan een ziekenhuis, waardoor de zorgverlener ook zeker weet dat de kosten worden betaald. Dit is zowel voor u als verzekerde, maar ook voor het ziekenhuis een belangrijke garantie en voorkomt dat u 'uit eigen zak' hoge bedragen moet voorschieten. En de zorgverlener zal de medische behandeling ook daadwerkelijk uitvoeren, en niet uitstellen in verband met onzekerheid over de vergoeding van kosten.

Wilt u meer weten over hoe specifieke verzekeringen uit ons aanbod hiermee omgaan, neemt u dan contact met ons op.