Fiscaal advies voor expats en emigranten

Wat zijn de gevolgen voor uw fiscale zaken bij vertrek naar het buitenland?

Bij vertrek naar het buitenland moeten er vrijwel altijd ook fiscale zaken geregeld worden. Als u emigreert en dus in een ander land gaat wonen, moet u in dat andere land belasting betalen. Tot het moment van vertrek bent u nog gewoon in Nederland belast over uw wereldinkomen. Na vertrek is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland belast bent over bepaalde bronnen van inkomen, denk bijvoorbeeld aan een in Nederland gelegen (vakantie)woning. Bij emigratie dient u in ieder geval een emigratie aangifte in te vullen. Daarnaast kunnen de volgende zaken een rol spelen:

  • Komen bepaalde aftrekposten nog voor aftrek in aanmerking.
  • Hoe om te gaan met een eigen bedrijf, welke bedrijfsvormen zijn verstandig.
  • Wat zijn de voor- en nadelen van gedetacheerd worden naar verdragslanden.
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van het aanhouden van een huis in Nederland.
  • Zijn er fiscale regelingen bij vermogen in relatie tot emigratie.

Wat kan JoHo voor u betekenen?

  • De juiste informatie vinden en de goede mensen te spreken krijgen over uw specifieke fiscale situatie kan best lastig zijn. Vanuit onze expertise (buitenlandverzekeringen) werken wij samen met een aantal partners die gespecialiseerd zijn in fiscaliteiten bij langdurig verblijf in het buitenland. De organisaties hebben elk hun eigen expertise. De één is meer gericht op het individu en de andere meer op de bedrijfsmatige emigrant.
  • Voor vragen over uw fiscale situatie, neemt u contact met ons op, wij kunnen u dan mogelijk doorverwijzen naar een van onze partners.