10 tips voor het kiezen van een internationale ziektekostenverzekering

De belangrijkste aandachtspunten bij het kiezen van een expatverzekering

Het kiezen van een internationale ziektekostenverzekering vergt meer aandacht dan het kiezen van een Nederlandse basiszorgverzekering. De voorwaarden, dekkingen en premies van particuliere ziektekostenverzekeringen verschillen namelijk veel meer dan basisverzekeringen onderling verschillen. Om deze reden geven wij u 10 tips over waar op te letten bij het kiezen van een internationale ziektekostenverzekering.

1.De premie

Dit is natuurlijk een dooddoener, die iedereen kan bedenken. Toch noemen we dit punt, om de volgende redenen:

 • Het verschil in premie is veel groter dan bij basiszorgverzekeringen. Dus het voordeel kan ook nog veel groter zijn.
 • Er zijn vaak meer verzekeringen/verzekeraars beschikbaar dan men aanvankelijk denkt. Het aanbod is meer verspreid.
 • Voor kinderen wordt ook premie in rekening gebracht, dit in tegenstelling tot de basiszorgverzekering in Nederland, waarbij kinderen gratis meeverzekerd worden.
 • De premie van een particuliere ziektekostenverzekering is onder meer van de leeftijd afhankelijk. Hoe jonger hoe lager de premie, hoe ouder hoe duurder.
 • Om een idee te krijgen van de kosten, zie de volgende pagina op onze website: "Wat kost een internationale verzekering?"

U kunt dus flink wat premie te besparen door goed te oriënteren en te vergelijken.

2.Dekking

Er is een grote variëteit aan dekkingen en dekkingscombinaties mogelijk. Van een zeer beperkte dekking, gericht op alleen de essentiële zorg, tot een zeer uitgebreide dekking met alles erop en eraan. De volgende tips en informatie geven u handvatten om een juiste keuze te maken:

Verschillende dekkingsniveau's:

Voor het overzicht delen wij de beschikbare dekkingen in, in drie dekkingsniveau's:

 1. "Budget dekking" - meest voordelige dekking van een verzekeraar, waarbij er minimaal dekking is opgenomen voor ziekenhuisopname en operaties, waarbij veel verzekeraars ook automatisch Medische Evacuatie & SOS meeverzekeren.
 2. "Medium dekking" - de gemiddelde (meest gekozen) dekking van een verzekeraar. Dit is een dekking die ten opzichte van de budget dekking ook dekking biedt voor polikliniek, onderzoeken, huisarts, apotheek medicijnen, zwangerschap en bevalling.
 3. "Top dekking" - de meest uitgebreide dekking van een verzekeraar. Dit is een dekking die ten opzichte van een medium dekking hogere vergoedingen biedt, en ook (meer) dekking biedt voor preventieve zorg, brillen & lenzen, orthodontie, vaccinaties, private rooms (niet altijd) en verschillende andere 'extra's'.

Kies het dekkingsniveau wat bij u past. Het is niet altijd nodig om de hoogste dekking te kiezen om goede zorg te krijgen.

Inpatient en outpatient kosten

Buiten Nederland wordt vaak onderscheid gemaakt tussen dekking voor Inpatient en voor Outpatient kosten.

 • Inpatient kosten zijn de kosten die u in een ziekenhuis maakt, wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen én er moet overnachten (inclusief dagoperaties zonder overnachting).
 • Outpatient kosten zijn kosten die gemaakt kunnen worden in een ziekenhuis (zonder overnachting), maar ook daarbuiten. (foto, echo, huisarts, apotheek, medicijnen of fysiotherapeut).

Lees hier meer over op onze website.

Dekking in privé klinieken

Het is, zeker buiten Nederland, belangrijk dat er dekking is voor zorg in privé klinieken. Staatsziekenhuizen bieden in veel landen namelijk vaak minder goede zorg dan we in Nederland zijn gewend. De zorg in privé klinieken is dan duurder, en vaak ook beter. Ook kunnen soms lange wachtlijsten worden ontweken door toegang te hebben tot privé klinieken.

Dekking in Nederland?

Vaak is het prettig (in verband met de taal, dichterbij familie en vrienden) om bij bezoek aan Nederland een (huis)arts of ziekenhuis te kunnen bezoeken, een geplande operatie in Nederland te laten plaatsvinden of om tijdens een deel van de zwangerschap en de bevalling in Nederland te zijn. Veel verzekeringen geven ook volledige dekking in Nederland.

Lees de uitsluitingen goed door

Belangrijk: kijk niet alleen naar wat er is gedekt bij een verzekering, maar kijk juist ook goed bij de uitsluitingen in de voorwaarden. Dat is een belangrijk onderdeel om te weten of een verzekering passend is of niet. Bij particuliere ziektekostenverzekeringen kunnen uitsluitingen op vergoeding van medische kosten van toepassing zijn als gevolg van:

 • Drank- en drugsgebruik
 • Bepaalde sporten (vechtsporten, motorcross, rugby, kitesurfen) en andere gevaarlijke activiteiten
 • Werkzaamheden: off shore, air crew, professionele sporters, onderwater werkzaamheden, en andere relatief risicovolle werkzaamheden.

Dit is slechts een beperkte opsomming, om een beeld te geven van het soort uitsluitingen dat toegepast wordt. Het verschilt per verzekering wat is uitgesloten, dat is zeker niet overal hetzelfde.

3.Looptijd

De looptijd van ziektekostenverzekeringen varieert, zo kunnen niet alle verzekeringen levenslang doorlopen. Looptijden variëren van maximaal 2 jaar, tot bijvoorbeeld 65/67/70-jarige leeftijd of levenslang (onbepaalde tijd). Waarom hanteren verzekeraars maximale looptijden of eindleeftijden? De belangrijkste reden hiervoor is het risico op langlopende kosten en het feit dat men op latere leeftijd gemiddeld de meeste medische kosten maakt. Het hanteren van een eindleeftijd heeft tot gevolg dat de totale kosten voor de verzekeraar lager zijn, waardoor de premie ook lager kan blijven dan bij een verzekering die geen gemaximeerde eindleeftijd kent.

De valkuil bij deze maximale looptijden is dat men geneigd is te kiezen voor de voordeligere verzekering, met beperkte looptijd. "We zien het tegen die tijd wel weer". Dit laatste klopt, maar dit is ook een risico:

 1. Indien men langer verzekerd moet blijven dan mogelijk is met de betreffende verzekering, dan zal men na afloop dus een nieuwe verzekering moeten aanvragen, met een nieuwe medische beoordeling. De verzekeraar kan op basis van een nieuwe aanvraag pre-existing conditions (bestaande aandoeningen) uitsluiten, of een aanvraag zelfs geheel afwijzen.
 2. Een ander risico, welke we ook in praktijk voorbij zien komen, is dat men aan het einde van de looptijd van de verzekering medische klachten krijgt. De behandeling en/of operatie kan na de einddatum van de verzekering plaatsvinden, waardoor zowel de oude als een nieuwe verzekering deze behandeling / operatie niet zal vergoeden.

Bedenk vooraf dus goed hoe lang je zekerheid wilt hebben en verzekerd wilt kunnen blijven. Het is altijd een afweging tussen de premie en uw budget. Maar het is zonde indien de keuze voor een beperkte looptijd uw toekomstplannen in de war gooit.

4.Wet- en regelgeving

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is belangrijk:

 • Wat betreft verplichte klachtenprocedures en instellingen voor afhandeling klachten
 • Wetgeving consumentenrecht
 • Wetgeving verzekeringsrecht

Het heeft de voorkeur om gebruik te maken van een verzekering waarbij Europees (Nederlands) recht van toepassing is, inclusief Europese (Nederlandse) klachteninstanties. De consumentenrechten in onder ander de USA, de UK en in Azië zijn minder goed geregeld dan in de EU of Nederland. Kies dus bij voorkeur een verzekering die onder Europees recht valt.

Let op: sommige grotere internationale verzekeraars hebben vestigingen binnen en buiten Europa. Een verzekering die in Azië wordt aangeboden door een grote verzekeraar met (oa) kantoor/vestiging in Europa, kan de betreffende verzekering vanuit een lokale vestiging aanbieden, waardoor lokaal recht van toepassing is.

Kort samengevat:

indien er problemen zijn met de verzekeraar (een geschil, kosten worden niet vergoed, of een verzekeraar zegt een verzekering op) ben je als verzekerde beter uit met een verzekering vanuit de EU (of Nederland) dan met een verzekering die daarbuiten wordt beheerd en gecontroleerd.

5.Opzegbaarheid vanuit de verzekeraar

In Nederland zijn we dat niet gewend, omdat dit wettelijk ook niet is toegestaan. Een verzekeraar mag een verzekering alleen beëindigen in geval van bijvoorbeeld wanbetaling of fraude, mits dit ook nog heel duidelijk kan worden aangetoond en bewezen. Maar in bepaalde regio's in de wereld zijn de regels wat betreft opzegbaarheid veel soepeler. Verzekeraars mogen voorwaarden hanteren waarbij de verzekeraar de ziektekostenverzekering mag opzeggen indien er veel kosten worden gemaakt. Juist bij een ziektekostenverzekering is dit een heel belangrijk aspect, wat voor een verzekerde een groot risico vormt. Want een verzekering heeft men juist nodig in geval van hoge kosten.

De verzekeringen die vanuit JoHo Insurances worden aangeboden zijn niet door de verzekeraar opzegbaar op basis van de gemaakte kosten.

6.Via de nieuwe werkgever, in het nieuwe woonland of zelf regelen?

Een ziektekostenverzekering kan op drie verschillende manieren worden verkregen:

 1. Nationaal zorgstelsel
 2. Via de werkgever
 3. Zelf een particuliere ziektekostenverzekering regelen.

Nationaal zorgstelsel

De Nederlandse basiszorgverzekering is een voorbeeld van ziektekostenverzekering via een nationaal zorgstelsel. In verschillende andere landen is dat ook beschikbaar. Het ene stelsel is echter beter dan het andere. En de dekkingen van nationale stelsels zijn niet gericht op dekking voor mensen die niet permanent in het betreffende land blijven wonen.

 • Goede staatszorg is beschikbaar in onder andere Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Canada, Nieuw Zeeland. In punt van aandacht is wel dat men er voor in aanmerking moet komen, het is geen vrije keuze.
 • De staatszorg zoals die in Spanje (Seguridad Social), Griekenland, Dubai of Engeland (NHS) wordt aangeboden, is van een lager niveau dan we in Nederland zijn gewend.
 • In een groot aantal landen is in geheel geen staatszorg aanwezig, of echt heel minimaal.
 • Een lokale/nationale dekking kent vaak beperkingen voor "buitenlanders" zoals expats. Zie hiervoor ook het artikel op onze website over aandachtspunten bij lokaal verzekeren.

Via de werkgever

Een aantal werkgevers, zeker de grotere internationale werkgevers, bieden een verzekering voor werknemers. Dit kan goed en uitgebreid zijn, maar soms zijn de vergoedingen beperkt en/of kunnen gezinsleden niet worden meeverzekerd. Daarbij geldt nog een ander belangrijk aspect: een ziektekostenverzekering die door de werkgever wordt aangeboden kan in de regel alleen worden aangehouden voor zolang het arbeidsverband duurt. Wordt u ontslagen dan vervalt de ziektekostenverzekering ook. Dat kan vervelend uitpakken als u op dat moment juist ziek bent en eigenlijk medische behandeling nodig hebt! Realiseer u dat de regels omtrent ontslag in het buitenland veel minder sociaal kunnen zijn dan dat u in Nederland gewend bent. In Nederland mogen werknemers in beginsel niet (zomaar) ontslagen worden als ze ziek zijn, in het buitenland is dat soms anders. U zit dan niet alleen zonder werk, maar dan ook (ziek!) zonder verzekering. Dit kan tot zeer ongelukkige situaties leiden.

Zie hiervoor ook het artikel op onze website over aandachtspunten bij lokaal verzekeren via de werkgever.

Zelf een particuliere internationale ziektekostenverzekering regelen

Is er voor u geen nationaal stelsel of werkgeversverzekering beschikbaar, of kiest u om 1 van bovenstaande redenen zelf liever voor een particuliere internationale ziektekostenverzekering, dan helpen wij u hier graag mee. Meer informatie vindt u:

7.Bestaande medische condities & Medische beoordeling

Bij particuliere ziektekostenverzekeringen wordt niet iedereen "zomaar" aangenomen. Bij aanvraag worden gezondheidsvragen gesteld, en de verzekeraar bepaalt of en hoe zij een aanvraag willen accepteren op basis van de antwoorden op deze vragen. De ene verzekeraar is strenger dan de andere. Sommige verzekeraars werken met toeslagen (dat maakt het duurder maar dan is alles wel meeverzekerd), en andere verzekeraars met uitsluitingen. Er is een aantal mogelijkheden met betrekking tot de uiteindelijke acceptatie door de verzekeraar:

 1. U wordt volledig geaccepteerd zonder bijzonderheden dus conform de algemene voorwaarden.
 2. De verzekeraar stelt bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld een bepaalde looptijd) of sluit door middel van clausules, de kosten in verband met bepaalde bestaande aandoeningen en kwalen uit. Een premietoeslag behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval wijkt de verzekeraar af van de normale voorwaarden.
 3. Uw aanvraag wordt geweigerd, u kunt niet verzekerd worden via deze verzekeraar. Er geldt bij particuliere verzekeringen geen acceptatieplicht dus de verzekeraar heeft het recht uw aanvraag af te wijzen.

Tips:

 • Begin tijdig met het aanvraagproces. Zeker als er navraag moet worden gedaan naar het medisch verleden, kan een aanvraagproces langer duren.
 • Vul alles volledig in, wees eerlijk. Medisch verleden verzwijgen bij aanvraag is fraude en kan later (grote) problemen tot gevolg hebben.
 • In onze Expat- en emigratieplanner (PDF) is meer informatie te vinden over het gehele aanvraag- en acceptatieproces.

8.Eigen risico en eigen bijdrage

Ook bij internationale ziektekostenverzekeringen kan voor een eigen risico worden gekozen. De variatie is vaak groter, van 0 / 250 / 500 euro, tot 1.000 euro of zelfs wel 10.000 euro per persoon per jaar. Ook zijn er verschillen in voorwaarden. Een eigen risico kan niet zomaar jaarlijks worden verlaagd. Een verzoek tot verlaging wordt beoordeeld op basis van de actuele medische situatie, en kan dus ook worden afgewezen.

Er zijn verzekeraars die naast een eigen risico ook een "co-payment" optie aanbieden. Dat betekent dat u zelf een percentage (bv 10% of 20%) van de kosten betaald, voor korting op de premie. Deze eigen bijdrage is ook weer te maximeren (out-of-the-pocket maximum - OOP), zodat de eigen bijdrage niet onbetaalbaar wordt.

9.Zwangerschap en bevalling

Dekking voor zwangerschap en bevalling, en ook het volledig meeverzekeren van een pasgeboren kindje, is niet automatisch altijd goed geregeld bij een internationale ziektekostenverzekering. Dit kan per dekking en verzekering verschillen.

 1. Kies de juiste dekking. Kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn niet verzekerd op budgetdekking, en wel op medium en top dekkingen.
 2. Hou rekening met wachttijden. Vaak is er de eerste 10 tot 12 maanden geen of beperkte dekking voor kosten gerelateerd aan zwangerschap en bevalling.
 3. Reeds zwanger bij aanvraag van een ziektekostenverzekering? Dit is vaak niet of zeer beperkt gedekt.
 4. Automatisch meeverzekeren pasgeboren kindje? Het is belangrijk dat een kindje per direct is meeverzekerd, zonder uitsluitingen of beperkingen voor aangeboren afwijkingen en aandoeningen.

Zie het volgende artikel op onze website over aandachtspunten met betrekking tot Zwangerschap en bevalling in het buitenland.

10.Hulp en advies nodig?

Op internet is veel informatie te vinden. Ook zijn er veel discussiegroepen, internet fora en Facebook- & Whatsapp groepen waar veel tips en adviezen worden gegeven. Veel zinvolle informatie, maar ook veel onzin en onwaarheden. De hierboven vermelde informatie is geschreven op basis van onze jarenlange kennis en praktijkervaring met dit soort verzekeringen, en de jarenlange ervaringen en feedback van alle klanten. Wij bieden advies en informatie en bemiddelen in internationale ziektekostenverzekeringen. En wij staan onze klanten gedurende de gehele looptijd bij met advies en ondersteuning en ook bij problemen met de verzekeraar. Wij bieden iedereen de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend advies aan te vragen. Dit kan op verschillende manieren, waaronder het adviesformulier op onze website. Op basis van uw gegevens geven wij u informatie over de mogelijkheden, dekkingen, voorwaarden, premies en ons advies voor uw situatie. U heeft de vrije keuze om de geadviseerde verzekering via ons aan te vragen. U betaalt via ons dezelfde premie als bij een rechtstreekse aanvraag bij de verzekeraar (indien mogelijk, want sommige verzekeraars bieden alleen verzekeringen aan via gespecialiseerde bemiddelaars en adviseurs), en bij een aantal verzekeraars krijgt u zelfs korting indien de aanvraag via ons verloopt.