Administratieve Zaken in NL en de BRP

Vele zaken dienen geregeld te worden. Hoe? En welke zaken? Dat hangt ook af van de plannen, de situatie, het werk, de werkgever, en andere zaken. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten, ter ondersteuning. U kunt ook altijd contact met ons opnemen voor tips en advies. Ter ondersteuning hebben we ook een brochure gemaakt. 

1.Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) / bij de gemeente

Bij een verblijf in het buitenland van langer dan 2/3 van een periode van 12 maanden (=acht maanden of langer, hoeft niet aaneengesloten te zijn) is uitschrijven bij de BRP verplicht. De gemeente voert deze regeling uit.

Wat is BRP?:

 • Basisregistratie Personen (BRP);
 • De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie);
 • Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;

In feite wordt met al deze benamingen hetzelfde bedoeld.

Uitschrijven uit de BRP is in de praktijk relevant voor de Nederlandse zorgverzekering. De zorgverzekeraar wordt in de regel op de hoogte gesteld van de uitschrijving en neemt de status van ingeschreven / uitgeschreven zijn mee in de beoordeling van de verzekeringsplicht in Nederland. Uitschrijven geeft aan dat men langere tijd buiten Nederland gaat verblijven. In veel gevallen zal dit leiden tot het (verplicht) stopzetten van de Nederlandse basisverzekering. Echter niet in alle gevallen hoeft dat zo te zijn. Ook het doel van het verblijf in het buitenland (bv werk, studie, reizen) speelt het rol, naast ook het inkomen. Zo kan men bijvoorbeeld ook in Nederland ingeschreven staan, en toch niet verzekeringsplichtig zijn, indien men inkomen uit het buitenland verkrijgt, en/of de werkzaamheden in het buitenland uitvoert. Meer informatie over de Zorgverzekeringswet

Wettelijk verplicht; boete bij onjuiste registratie

U bent dus wettelijk verplicht om u uit te schrijven uit de BRP wanneer u in een periode van 12 maanden minimaal 8 maanden in het buitenland bent. Er zijn in vergelijking met voorheen, meer maatregelen getroffen om hierop te controleren en u riskeert een boete als uw informatie in de BRP niet juist is. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de informatie van de Rijksoverheid.

Nationaliteit verliezen? 

U behoudt gewoon de Nederlandse nationaliteit, zolang u een Nederlands paspoort heeft. De uitschrijving uit de BRP betekent niet dat u uw Nederlandse nationaliteit verliest. 

2.Aandachtspunten

Als u zich gaat uitschrijven, denk dan aan het volgende:

 • Indien u nog verzekeringen heeft lopen in Nederland, geef dan aan uw verzekeraar door dat u zich uitschrijft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking, en mogelijk verkrijgt u dan premierestitutie.
 • Zet uw zorgtoeslag stop, indien u die hebt aangevraagd of ontvangt. Hierop heeft u vaak geen recht meer als u zich uitschrijft. Als de zorggverzekering stop wordt gezet heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.
 • De opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) wordt tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering, voor zover daar tegen die tijd nog van over is). Eventueel bij te verzekeren via www.svb.nl.
 • Geen ANW uitkering (nabestaanden). Indien u niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, is dit niet van toepassing. Eventueel bij te verzekeren via www.svb.nl.
 • Geen kinderbijslag. Als het goed is vervalt ook de leerplicht voor kinderen.
 • Als u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan het ook problemen opleveren. Afhankelijk van de situatie, dient u hierover te overleggen met uw verhuurder.
 • Gevolgen belastingaangifte: bij de eerstvolgende belastingaangifte zal u een M-formulier toegezonden krijgen, waarop u uw situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten. U kunt hierover met uw regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien uw financiële situatie ingewikkeld is. Indien u in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
 • Uitkering: indien u een uitkering hebt kan uitschrijving ook gevolgen hebben. Neem hierover eerst contact op met de uitkeringsinstantie voordat u zich uitschrijft.
 • Hoe gaat het uitschrijven in zijn werk: de gemeente kan u hierover informeren. In de regel kan dit vanaf 5 dagen voorafgaand aan het vertrek. 
 • Verzekering: indien uw ziektekostenverzekering stopt vanwege het uitschrijven, is het van belang een goed alternatief te hebben. JoHo Insurances heeft vele mogelijkheden voor verzekeringen in het buitenland. Van uitgebreide reisverzekeringen tot internationale ziektekostenverzekeringen, voor korte tijd of permanent.

Veelgestelde vragen

Kijk voor meer informatie over onder andere;

 • opgeven van een post- of briefadres,
 • de gevolgen van een postadres,
 • inschrijven op een ander adres in Nederland.

bij onze veelgestelde vragen rondom uitschrijven uit de gemeente.

Overige zaken

3.Hoe kan JoHo Insurances u verder helpen?

Ontvang gratis advies!

JoHo Insurances adviseert al meer dan 15 jaar reizigers, expats, emigranten over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. Vraag nu advies aan voor de beste verzekering voor uw buitenlandplannen. We helpen u graag!

Het vinden van een passende verzekering is belangrijk, maar kan een behoorlijke uitdaging zijn, zeker als er bijzondere omstandigheden zijn. JoHo Insurances en JoHo bieden onafhankelijk en deskundig advies en houden rekening met persoonlijke omstandigheden.

Advies voor expat- en emigratie

Gaat u als expat of emigrant naar het buitenland en bent u op zoek naar een internationale ziektekostenverzekering? JoHo Insurances biedt u een vrijblijvende vergelijking van de voordeligste verzekeringen op basis van uw persoonlijke wensen.

Advies voor reis, studie & vrijwilligerswerk

Ga je voor kortere of langere tijd naar het buitenland voor een reis, studie, stage of vrijwilligerswerk en ben je op zoek naar een goede reis- en/of annuleringsverzekering? JoHo biedt je vrijblijvend advies en hulp om je keuze te maken.