Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Digital Nomads: hoe regel je de internationale verzekeringen?

Gepubliceerd: 
Thursday, 7 February, 2019

Waar moet je als Digital Nomads aan denken mbt verzekeringen?

Internationaal en locatie onafhankelijk wonen en werken is een droom voor veel mensen. Er zijn veel mogelijkheden. In dit artikel gaan we in op de vraag: hoe regel je als Digital Nomad de juiste internationale verzekeringen? Leven als een digital nomad heeft namelijk invloed op de wijze hoe je je kan verzekeren en hoe je alles moet regelen en organiseren.

1. Wat is een digital nomad?

Wie bedoelen we met de term Digital Nomad? Door de huidige technische online mogelijkheden, is het steeds makkelijker om je werk locatie onafhankelijk uit te voeren. Met nomad wordt iemand bedoeld die af en toe of vaak van locatie wisselt.

Omschrijving doelgroep

 • Werkzaamheden met name online, locatie onafhankelijk.
 • Wereldwijd kunnen werken, werk en woonlocaties kunnen verschillen.
 • De vaste thuisbasis is niet meer in Nederland*

* Hiermee bedoelen we niet alleen waar je vaak bent, maar ook waar je staat ingeschreven, waar je (geen…) belasting betaalt, etc. Je kan bijvoorbeeld wel een woning (pied-a-terre, huurwoning/kamer, eigen woning, evt verhuurd) hebben in Nederland, maar toch geen ingezetene meer zijn.

Wel of geen digital nomad?

 • Niet: Woning in NL, veel op reis (privé / zaken), maar basis is in Nederland. Meeste tijd wordt doorgebracht in Nederland. Persoonlijk leven in Nederland, zoals abonnementen, lidmaatschappen, huisarts.
 • Wel: Je woont overal en nergens, kan vaste plek zijn buiten Nederland, hoeft niet. Soms kort bezoek aan Nederland, geen ingezetene, meestal niet meer belastingplichtig in Nederland en geen afdracht sociale lasten meer in Nederland

Kenmerken digital nomads

Ieder mens verschilt, maar digital nomads hebben wel bepaalde overeenkomstige kenmerken qua situatie en plannen:

 • Online werken
 • Behoefte aan flexibiliteit qua wonen en werklocatie;
 • Vrijheid wat betreft invulling van de toekomst;
 • Niet vast willen zitten aan en belemmerd worden door structuren, regels en wetgeving.

 

2. Verandering van verplichtingen, rechten en mogelijkheden

Alhoewel het niet het eerste is wat je wilt horen, zit er aan “vrijheid en flexibiliteit” in plaats van “Structuren, regels, wetgeving en verplichtingen” ook "nadelen". Op zich geen probleem, je kan niet alles hebben. Maar het is wel van belang je dit te realiseren. Zoals gezegd hebben Digital Nomads veel overeenkomsten, maar mensen verschillen. Waar de één leeft volgens het motto carpe diem en problemen pakken we aan zodra ze die voordoen, plant de ander liever vooruit en beperkt de risico's.

Wat zijn dan de nadelen van het buiten de structuur vallen?

Als Nederlandse ingezetene heb je recht op de Volksverzekeringen. Denk hierbij o.a. aan:

Ben je in loondienst, dan gelden ook de Werknemersverzekeringen. Denk hierbij o.a. aan:

 • Werkloosheidswet (WW) - een uitkering als je werkloos raakt.
 • WIA / WAO / Ziektewet - een uitkering als je door ziekte of ongeval tijdelijk of permanent niet meer kunt werken.
 • Voor ondernemers in Nederland gelden de werknemersverzekeringen niet.

Voor de reguliere Nederlandse verzekeringen (denk aan reis, aansprakelijkheid, inboedel, rechtsbijstand, etc) geldt meestal dat:

 • Ze geen dekking meer geven als je langdurig buiten Nederland woont en / of werkt;
 • Ze stopgezet moeten worden bij uitschrijving bij de gemeente / uit het BRP.

Pensioenopbouw is een verhaal apart. In dit artikel verder met name aandacht voor de zorgverzekering en schadeverzekeringen.

 

3. Nederlandse basiszorgverzekering: stopt of loopt door bij vertrek naar het buitenland?

Het Nederlandse basisstelsel is een verplicht/ gesloten stelsel:

 • Komt iemand in aanmerking: verplichte deelname/verzekering
 • Komt iemand niet (meer) in aanmerking: verplichte stopzetten van de verzekering, geen mogelijkheden om dit vrijwillig door te laten lopen.

Situaties:

 • Wonen en werken in Nederland: verplicht een basiszorgverzekering;
 • Wonen en werken buiten Nederland: geen recht op een basiszorgverzekering;
 • Langdurig buiten Nederland, maar ook vaak in Nederland, woning en/of eigen bedrijf in Nederland: situatie beoordeling op aanvraag.*

* Werkzaamheden grotendeels buiten Nederland uitvoeren betekent officieel: geen recht meer op een basiszorgverzekering, ook niet indien men een bedrijf in Nederland heeft of zelfs nog ingeschreven staat in NL.

 

4. Wat gebeurt er na vertrek met de andere lopende verzekeringen?

Eventuele lopende verzekeringen (denk aan o.a. reis, aansprakelijkheid, inboedel, rechtsbijstand) zullen naar verwachting moeten worden beëindigd na uitschrijving bij de gemeente. Er zijn verzekeringen specifiek geschikt voor Nederlanders die langdurig in het buitenland verblijven. 

Hou je na vertrek een woning aan in Nederland?

Van belang in deze situatie:

 • Gehuurde woning?: verblijf je er zelf of onderhuur/huisbewaring?
 • Eigen woning?: leeg, verhuurd, af en toe zelf verblijven?

Het is verplicht de verzekeraar elke wijziging van situatie te melden. Indien de benodigde verzekeringen niet mogen blijven doorlopen, kijk dan op onze website voor alternatieve mogelijkheden.

Let op:

 • Appartement: Opstal via VVE loopt verplicht door, andere verzekeringen niet.
 • Woonhuis: vaak vervallen alle lopende verzekeringen. Los van het feit dat een opstalverzekering voor een hypotheek vaak verplicht is, is het zeer verstandig om een (geldige!) opstalverzekering voor de eigen woning te hebben.

Bij het nomaden bestaan worden andere verzekering weer relevanter. denk aan verzekeringen die doorlopend dekking geven voor:

 • Retour Nederland vanwege familie-omstandheden;
 • Reisbagage - rekening houdende met de omstandigheid dat een digital nomad niet altijd een vaste woonplaats heeft, en in feite doorlopend aan het reizen kan zijn.

5. Een goede Internationale ziektekostenverzekering voor digital nomads?

Door de specifieke leefstijl van digital nomads, moet een goede internationale ziektekostenverzekering aan een aantal eisen voldoen:

 • Zonder beperkingen mee kunnen nemen naar een ander (woon)land;
 • Dekking voor privé klinieken, zeker in landen waar de staatszorg van een matig niveau is;
 • Dekking in Nederland, om de bekende huisarts of tandarts te bezoeken, tijdens een tussentijds bezoek aan NL;
 • Betaalbaar, mede omdat het inkomen bij aanvang niet direct altijd al hoog is.

 

6. Tips en aandachtspunten

Moet ik mij uitschrijven bij de gemeente / uit het BRP?
De wet schrijft voor dat je je moet uitschrijven indien je langer dan 8 maanden in een jaar buiten NL verblijft. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Informatie op onze website: uitschrijven gemeenten

Wat kan ik het beste doen als ik door medische problemen niet particulier verzekerd kan worden, en ik toch graag buiten NL wil blijven wonen en werken?
Neem contact met ons of, en vul bij voorkeur het persoonlijk adviesformulier in. Op basis hiervan kunnen wij beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Ik kan toch gewoon een goedkope reisverzekering nemen?
Voor reguliere (doorlopende) reisverzekeringen gelden vereisten zoals:

 • Ingeschreven in  Nederland
 • Basiszorgverzekering in Nederland
 • Niet voor werken (is soms bij te verzekeren)
 • Maximale reisduur van een paar maanden

Er zijn ook nog speciale reisverzekeringen, voor langdurig verblijf buiten NL (max 2 tot 4 jaar). Deze kunnen geschikt zijn, maar kennen ook beperkingen:

 • Maximale looptijd.
 • Dekking gericht op terugkeer naar Nederland.
 • Niet geschikt om langdurig (onbepaalde tijd) buiten Nederland te verblijven.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Dit is een verzekering die schade aan derden dekt, tijdens/door uitoefening van je beroep. Hoe vervelend ook: dat is niet eenvoudig om te regelen. Zeker niet in digital nomad situatie. Tips zijn welkom, maar wij zijn tot op heden nog geen geschikte mogelijkheden tegengekomen.

Hoe zit het mijn de belastingen?
Dit is niet eenduidig te beantwoorden. Situaties verschillen daarvoor teveel. Ben je uitgeschreven en heb je geen bedrijf in of inkomsten vanuit Nederland, dan zal je naar verwachting niet meer belastingplichtig zijn in Nederland. Wij raden bij twijfel aan om advies in te winnen bij een fiscalist.

 

7. Vragen & Advies?

 

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken. Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen. Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen. Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Interesse? Vraag nu vrijblijvend advies aan. 

© JoHo Insurances - www.expatverzekering.nl

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.

Google Reviews voor JoHo Insurances / Expatverzekering.nl

4.9 van 5 op basis van 47 Google reviews
Elles
Hele goede ervaringen met JoHo. Reageren altijd binnen een dag op je mail. Zoeken alles voor je uit en geven een goed advies voor vaak complexe vragen.
Lysanne
Ik heb via JoHo mijn expat verzekeringen geregeld toen ik een paar jaar in Duitsland ging wonen. Ik heb altijd heel vriendelijk en hulpvaardig contact met ze gehad, zowel in persoon als via de email, en het heeft me zo heel veel rompslomp gescheeld. Zeker een aanrader voor expats!
Nienke
JoHo was aangeraden door een vriendin en ze hebben direct contact met mij opgenomen. De informatie was heel duidelijk en ik ben goed geadviseerd en geholpen met het afsluiten van mijn verzekeringen. Dit in tegenstelling tot internationale grote verzekeringen die veel verwarrende informatiegeven. Joho Insurances is absoluut een aanrader voor iedereen die langdurig in het buiteland verblijft. Niet alleen voor een zorgverzekering maar ook goede opties voor andere verzekeringen. Een super goede service!
Bram
In de afgelopen 6 jaar heb gebruik gemaakt van Joho voor mijn expat verzekeringen. De service was altijd goed, ik kreeg altijd snel reactie in duidelijke en met correcte informatie, daarbij waren de medewerkers erg behulpzaam. Bij deze raad ik mensen die naar het buitenland verhuizen, aan om met Joho contact op te nemen voor het verkrijgen van informatie over wat te regelen (uitschrijven uit NL etc.) en om verzekerd te zijn in het buitenland.