Agenda

Expat- en Emigratiedag

Bezoek ons op de eerstvolgende JoHo Expat- en Emigratiedag in het JoHo Center Den Haag.

Klik hier voor uitgebreide informatie over deze inloopdagen.

Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP) - FAQ

Inhoudsopgave

 1. Wanneer mag of moet men zich uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?
 2. Wat zijn de gevolgen voor AOW, ANW en pensioen?
 3. Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?
 4. Welke gevolgen heeft uitschrijving bij de gemeente voor de lopende verzekeringen?
 5. Wat zijn de gevolgen voor kinderbijslag, zorgtoeslag, uitkering en andere sociale voorzieningen?
 6. Hoe zit het met een post- of briefadres in Nederland?

 


 

1. Wanneer mag of moet men zich uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

 • Indien iemand langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, moet men zich officieel uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;
 • Uitschrijven kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor het daadwerkelijke vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een “eigen” beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn. Afmelden kan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. De persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date.
 • Sommige landen vereisen een bewijs van de uitschrijving uit Nederland. Vooral bij langdurig verblijf in het nieuwe woonland en bij inschrijving. De gemeente geeft een bewijs van uitschrijving (vraag er om, mocht het niet vanzelf worden gegeven).
 • Bij uitschrijving uit de BRP is het niet verplicht om elders in te schrijven. Het is dus niet noodzakelijk om in het buitenland in te schrijven als woonachtige. Bij inschrijving op een ander adres in Nederland, dan behoort men op dat adres in principe wel daadwerkelijk te wonen en regelmatig te verblijven. 

Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

 • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen kan (afhankelijk van de situatie en plannen) het recht vervallen op zaken als bijvoorbeeld een uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en nabestaandenuitkering (ANW).
 • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de lopende particuliere verzekeringen (zoals doorlopende reis, inboedel, opstal, aansprakelijkheid).
 • Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat men geen Nederlander meer is, het Nederlandse paspoort blijft behouden, evenals het sofinummer/BSN.

Wat kan JoHo Insurances voor u betekenen?

 • Kennis en advies met betrekking tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen bij vertrek naar het buitenland.
 • Advies over het voorkomen van boetes bij onjuist ingeschreven staan, of onjuiste uitschrijving.
 • Het regelen van vervangende verzekeringen in verband met uitschrijving, en vertrek naar het buitenland.
 • Tips en informatie, zoals de JoHo Insurances Expat- en Emigratieplanner (PDF)
 • Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos het adviesformulier voor Expat- en Emigratieadvies invullen


 

2. Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor AOW, ANW en Pensioen?

 • Voor ieder volledig jaar (van de 50 jaar voorafgaand aan het moment dat iemand AOW krijgt) dat men in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW gestopt, wat per jaar een korting van 2% op de uiteindelijke uitkering betekent.

Wat kan men doen om de gevolgen voor het verlies van AOW-opbouw op te vangen?

 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun men zich vrijwillig verzekeren via de SVB - Sociale VerzekeringsBank.
 • Dit moet wel binnen een jaar na vertrek (uitschrijving) geregeld zijn
 • De premie is afhankelijk van het inkomen, met een minimumpremie voor het geval iemand geen inkomen of weinig inkomen heeft.
 • Lees meer over Pensioen, AOW en ANW
 • Wie kosteloos persoonlijk advies wenst in te winnen met betrekking tot AOW, ANW en Pensioen kan het adviesformulier voor Expat- en Emigratieadvies invullen


 

3. Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?

 • Bij vertrek naar het buitenland moeten er ook fiscale zaken geregeld worden.
 • Als u emigreert en dus in een ander land gaat wonen, is de kans aanwezig dat u in het nieuwe woonland belastingplichtig wordt.
 • Tot het moment van vertrek bent u nog in Nederland belast over uw wereldinkomen. Na vertrek is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of u nog in Nederland belast bent over bepaalde bronnen van inkomen.
 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van het nieuwe adres in het buitenland.
 • De belastingdienst stuurt dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan ook, indien van toepassing, het adres van een zaakwaarnemer worden opgeven en een machtiging voor de belastingdienst worden geregeld. Dit formulier ook bij de belastingdienst worden opgevraagd.
 • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal de belastingdienst een M-formulier toesturen, waarop de situatie (inkomsten) in het buitenland kan worden toegelicht.
 • Lees meer over fiscaal advies voor expats en emigranten
 • Voor persoonlijk advies rondom belastingen kunt u ook kosteloos het adviesformulier voor Expat- en Emigratieadvies invullen


 

4. Welke gevolgen heeft uitschrijving bij de gemeente voor de lopende verzekeringen?

 • Een aantal verzekeringen geeft geen dekking meer na uitgeschreving uit het BRP: o.a. verzekeringen voor aansprakelijkheid, doorlopende reis, inboedel, opstal. Ook kunnen er consequenties zijn voor het recht op de zorgverzekering
 • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico ook veranderen door ander gebruik van de woning zoals langdurige leegstand (onbewoond) of verhuur.

 

Hoe kunnen de gevolgen voor de lopende verzekeringen het beste worden opvangen?

 • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars, en vraag na of de dekking in de nieuwe situatie wel of niet kan worden voortgezet. Vraag bij een positief antwoord altijd een bevestiging per email of post.
 • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met het vertrek naar het buitenland dan de ander. Veel verzekeraars stoppen bij vertrek de dekking/verzekering.
 • Premie-betalen wil niet zeggen dat er geen dekking is. Dus wees daar voorzichtig mee, een verzekerde is richting verzekeraar verplicht wijzigingen door te geven. Indien relevante wijzigingen niet zijn doorgegeven, kan dat voor een verzekeraar aanleiding zijn geen uitkering te doen bij schade.

 

Wat kan JoHo voor u betekenen?

Wij adviseren en bemiddelen in de volgende internationale verzekeringen:

 • Ziektekostenverzekeringen, SOS en medische evacuatie;
 • Arbeidsongeschiktheids- & Levensverzekeringen;
 • Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekeringen;
 • Reis- & Annulerings- & Ongevallenverzekeringen;
 • Inboedel- en Opstalverzekeringen in Nederland en in het buitenland;
 • Collectieve verzekeringen voor bedrijven en instellingen;
 • Voor verblijf in risicogebieden, molestdekking;
 • En diverse andere verzekeringen;

Informatie inwinnen?

Persoonlijk advies?

 • Vraag online een persoonlijk kosteloos advies aan, en wij sturen u een uitgebreid advies toe met een overzicht aan mogelijke verzekeringen en premies.


 

5. Wat zijn de gevolgen voor kinderbijslag, zorgtoeslag, uitkering en andere sociale voorzieningen?

Uitschrijven bij het BRP heeft ook gevolgen voor uw sociale voorzieningen

 • Kinderbijslag houdt op. Als het goed is zou ook de leerplicht voor kinderen moeten komen te vervallen
 • U heeft geen recht meer op zorgtoeslag wanneer u zich uitschrijft en uw zorgverzekering stopzet.
 • Het kan zijn dat uw uitkering ook stop wordt gezet. Neem hiervoor contact op met uw uitkeringsinstantie voordat u vertrekt.
 • Indien u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan vertrek naar het buitenland daar ook invloed op hebben. Afhankelijk van de situatie, dient u hierover te overleggen met uw verhuurder.
 • Wie kosteloos persoonlijk advies wenst in te winnen over sociale voorzieningen kan het adviesformulier voor Expat- en Emigratieadvies invullen


 

6. Hoe zit het met een brief- of postadres in Nederland?

Briefadres.
U kunt zich inschrijven op een briefadres als u geen vast woonadres heeft. Dit is mogelijk in de volgende situaties: 

 1. Omdat u in een instelling verblijft (gevangenis, psychiatrische instelling, blijf-van-mijn-lijf-huis). 
 2. Omdat u binnenvaartschipper bent.

De gemeente bepaalt of u zich op een briefadres mag inschrijven.

Een briefadres is dus niet bedoeld voor lang verblijf in het buitenland, zoals emigranten, reizigers, expats. Voor deze groep is het RNI gemaakt (zie punt 3). Een briefadres kan alleen gebruikt worden bij een tijdelijk verblijf in het buitenland van maximaal 8 maanden. 

(Bron Rijksoverheid.nl)

Postadres
Een postadres is geen formele term, indien het over in- of uitschrijven bij de Basis Registratie Personen gaat. 

 • Vaak wordt hiermee een 'briefadres' bedoeld. 
 • Wat we in de praktijk ook zien is dat mensen zich op een adres van vrienden of familie inschrijven in het BRP, om daar dan tijdens hun verblijf buiten NL post te kunnen ontvangen, en 'als ware écht ingeschreven te zijn (en verblijven) in Nederland'. Officieel is dit verboden, en een gemeente kan u op basis van de daadwerkelijke situatie later alsnog uitschrijven, hou daar rekening mee. Het kan daarbij ook tal van issues kan geven, bijvoorbeeld ten aanzien van toeslagen, uitkeringen of fiscale zaken.
 • Een postadres wordt ook commercieel aangeboden, een service waar u uw post kunt laten bezorgen. Dit staat echter ook los van het BRP of het RNI.

RNI - Registratie niet-ingezetenen

 • Bij langdurig verblijf in het buitenland schrijft u zich in bij het RNI.

Woont (verblijft) u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid. 

Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

 • “Hoe zit het met uitschrijven uit de BRP? “
 • “Wat zijn de gevolgen van uitschrijven?”

Lees hier meer over op onze website


 

 

 

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.