Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Pensioen, AOW en ANW

Inhoudsopgave

1. Hoe gaat u het beste om met uw pensioen bij vertrek naar het buitenland?

2. Hoe gaat u het beste om met uw AOW uitkering bij vertrek naar het buitenland?

3. Hoe gaat u het beste om met nabestaandenuitkeringen bij vertrek naar het buitenland?

 

 

1. Vertrek naar het buitenland: gevolgen voor het pensioen

 • Pensioenopbouw is vaak een mogelijkheid die een werkgever biedt op basis van een nationale belastingregeling. Bij verhuizing naar het buitenland, en een nieuwe werkgever, verandert of verdwijnt de opbouw van pensioen.

Wat kan men doen om de gevolgen voor het verlies van pensioenopbouw op te vangen?

 • Mogelijk kunt u in het huidige land gebruik maken van bestaande regelingen. Dit heeft vaak de voorkeur omdat dit in het algemeen gepaard gaat met belastingvoordelen en verzekeringsaspecten.
 • Indien dat niet kan, is een eenvoudige en flexibele en voordelige manier voor de opbouw van een "appeltje voor de dorst" ouderwets sparen: periodiek geld opzij zetten op een spaar- of beleggingsrekening. U profiteert dan wel niet van belastingvoordelen en eventuele verzekeringsaspecten, maar er verdwijnt ook geen (soms hoge) provisie in de zakken van de verzekeraars, en u kunt over het gespaarde geld wel beschikken wanneer u wilt.
 • Afhankelijk van de situatie, het inkomen en de wensen kunnen speciale constructies gewenst zijn, maar dan is het aan te raden een lokale financieel / fiscaal specialist in de hand te nemen. Ook dan blijft zelf sparen verstandig.

Wat kan JoHo voor u betekenen?

 • Pensioenadvies is zeer divers en vaak complex. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dat advies niet zelf te geven maar samen te werken met een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met nationaal en internationaal pensioenadvies en daardoor specialist is op dit gebied.
 • Meer informatie en mogelijkheden voor het aanvragen van advies vindt u op de pagina over pensioen en pensioenadvies op maat

 

2. Vertrek naar het buitenland: gevolgen voor de AOW uitkering

 • Ieder jaar dat u niet in Nederland bent ingeschreven, wordt u 2% gekort op de uiteindelijke AOW uitkering. Dit heeft betrekking op de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW gerechtigde leeftijd.
 • Let op: inschrijving bij de gemeente is een zeer belangrijke indicatie. Echter, eigenlijk gaat het om de daadwerkelijk woon- en leefsituatie. De SVB kan, ook al staat u nog ingeschreven in Nederland, oordelen dat u niet meer als ingezetene wordt gezien als u in het buitenland werkzaam bent en/of al langere tijd uit Nederland bent vertrokken!

Wat kan men doen om de gevolgen voor het verlies van AOW uitkering opbouw op te vangen?

 • Indien u niet verplicht bent verzekerd, dan kunt u zich alsnog via de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) bijverzekeren. Maar dat is, afhankelijk van uw inkomen, vaak duur. In 2020 is dit 17,9% van het belastbaar inkomen, waarbij de premie is gemaximeerd tot net iets minder dan 6.000 euro (per jaar). Indien het inkomen bekend is, kan bij de SVB een offerte worden aangevraagd. Op basis van die offerte kan worden nagegaan of het interessant is om dit via het SVB te verzekeren, of om dit op een andere manier bijeen te sparen.
 • De AOW-korting is ook op te vangen door te sparen.
 • Daarnaast kan het zijn dat u in uw nieuwe woonland ook vergelijkbare rechten opbouwt. Informeer daar naar, en bewaar alle papieren hierover, zeker als u tijdelijk in het buitenland woont. Anders weet u tegen de tijd dat u 65 bent niet meer hoe alles zat.

 

3. Vertrek naar het buitenland: gevolgen voor de Anw

De Algemene nabestaandenwet geeft recht op een nabestaandenuitkering, bij overlijden van de verzekerde (mits deze natuurlijk verzekerd was), voor de partner/samenwonende indien hij/zij:

 • jonger is dan 65 en een kind verzorgt jonger dan 18 jaar, of
 • voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is, of
 • geboren is voor 1950.

U kunt uw Anw uitkering meestal meenemen binnen de EU, EER en Zwitserland. Wilt u de uitkering meenemen naar een ander land? Dan is dat afhankelijk van een verdrag dat Nederland met het andere land heeft afgesloten (zogeheten verdragslanden) en of dat verdrag daar dan in voorziet. Let op: ook bij de verdragslanden verschillen afspraken per land, dus verifieer of u in het land van aankomst recht heeft op een eventuele nabestaandenuitkering.

Wat kan men doen om de gevolgen voor het verlies van het recht op Anw-uitkering op te vangen?

 • Een nabestaandenuitkering kan via de SVB worden verzekerd. Via de SVB bedraagt de premie 1,1% van het bruto inkomen, over een maximum bruto inkomen van 33.346 euro per jaar. De minimumpremie bedraagt 30 euro per jaar, de maximumpremie bedraagt 300 euro per jaar. Binnen 1 jaar na vertrek / uitschrijving af te sluiten.
 • Ook kunt u overwegen een overlijdingsrisico verzekering af te sluiten. In veel gevallen is dat een goedkopere optie dan via de SVB.
 • Of het zinvol is hangt met name af van de gezinssituatie (zonder kinderen niet of nauwelijks zinvol) en het inkomen van beide volwassenen.

Wat kan JoHo voor u betekenen?

 • Er zijn maar heel weinig verzekeraars op de internationale overlijdingsrisicoverzekeringen markt actief. Dit heeft vooral te maken met lokale wet - en regelgeving waardoor veel verzekeraars terughoudend zijn in het aanbieden ervan. 
 • Als een van de weinige bemiddelaars in Nederland kan JoHo een degelijke 'losse' internationale overlijdensrisicoverzekering bieden met dekking van het betrouwbare Allianz, voor een ruime doelgroep, tegen eerlijke premies en met een eenvoudige aanvraagprocedure
 • Meer informatie is te vinden op de pagina over overlijdingsrisicoverzekeringen

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.