OOM Schengen Visitor verzekering OOM Schengen Visitor verzekering

Komt u tijdelijk naar Nederland, bijvoorbeeld voor familiebezoek of omdat u op doorreis bent? Dan is het verstandig om een verzekering af te sluiten voor onvoorziene medische kosten. De OOM Schengen Visitor-verzekering is zo'n verzekering.

1.Introductie

De OOM Schengen verzekering is een beperkte ziektekostenverzekering zonder medische acceptatie voor als u tijdelijk in Nederland verblijft. Premie ziektekostenverzekering vanaf € 1,60 per dag, met een dekking tot € 500.000,-. U kunt de verzekering per direct afsluiten. De OOM Schengen Visitor-verzekering vergoedt onvoorziene medische kosten. Bijvoorbeeld door een acute blindedarmontsteking of een gebroken been. Maakt u medische kosten voor een kwaal of klacht die u al had toen u de OOM Schengen Visitor-verzekering afsloot? Dan vergoeden zij deze kosten niet. De verzekering vergoedt onder andere: de huisarts; geneesmiddelen; specialistische zorg; ziekenhuisopname; tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

 • Voor buitenlandse familie, vrienden en kennissen;
 • Ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland verblijven;
 • Maximale looptijd is 6 maanden, voor verzekerden die 80 jaar of ouder zijn maximaal 3 maanden;
 • Af te sluiten voor alle leeftijden;
 • Kan worden aangevraagd voor vertrek naar Nederland, maar ook als de te verzekeren persoon al in Nederland is;
 • Dekking voor spoedeisende onvoorziene geneeskundige kosten, aansprakelijkheid en SOS;
 • Dekking in alle landen die in het Schengengebied vallen, en ook in de landen: Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.
 • Voldoet aan de eisen van het Schengenvisum;
 • De aanvraag/polis kan worden geannuleerd bij afwijzing van een visum.

2.Dekking en kenmerken

Spoedeisende onvoorziene medische zorg

De OOM Schengen Visitor vergoedt kosten voor onvoorziene spoedeisende medisch hulp. Bestaande kwalen en aandoeningen, alsook alle kosten die samenhangen met zwangerschap, zijn uitgesloten van dekking.

SOS-kosten

Dekking voor vervoer naar het thuisland bij calamiteiten: onvoorziene ernstige ziekte, zwaar ongeval of overlijden.

Aansprakelijkheid

Indien dit is meeverzekerd, is er conform voorwaarden dekking in het geval de verzekerde iemand schade berokkent en aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten. Deze dekking geldt niet voor schade als gevolg van het gebruik van motorvoertuigen. Zie de voorwaarden voor de exacte omschrijving van de dekking en uitsluitingen.

Naast de bovengenoemde dekkingen, biedt de OOM Schengen Visitor de volgende voordelen

 • Premie per dag, waardoor je nooit teveel betaalt;
 • Ook af te sluiten als de te verzekeren persoon al in Nederland is;
 • Geschikt voor bezoekers van alle leeftijden;
 • Dekking voor geneeskundige kosten, aansprakelijkheid en SOS;
 • Aan te vragen voordat zeker is dat iemand het visum krijgt, met mogelijkheid tot annuleren als het visum wordt afgewezen;
 • 24/7 hulp van de Alarmcentrale van OOM;
 • De verzekering kan eerder worden beëindigd als de verzekerde eerder naar thuisland vertrekt, een verblijfsvergunning krijgt en een basisverzekering af moet sluiten of als de verzekerde komt te overlijden;
 • Werken in Nederland is toegestaan (mits geen gevaarlijk werk), hou er alleen wel rekening mee dat ivm werk en loon het verplicht kan zijn de Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten.
 • Indien in Nederland voor stage of studie, dan is deze verzekering van OOM geschikter → OOM Studying in the Netherlands
 • Indien in Nederland in afwachting van een verblijfsvergunning, dan is deze verzekering van OOM geschikter → OOM Voorlopig Verblijf

3.De premie en het eigen risico

De premie van de OOM Schengen Visitor verzekering is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. De premie wordt per dag berekend. Er wordt een minimale premie gehanteerd van € 25.

De premie per dag voor ziektekosten en SOS (per dag):

0 t/m 69 jaar

€ 1,60
70 t/m 79 jaar € 6,00
80 jaar en ouder € 8,00

Premies voor aansprakelijkheid (per dag):

1 persoon € 0,18
2 of meer personen € 0,36
Minimumpremie € 25,- per polis

Hoeveel bedraagt het eigen risico?

0 t/m 69 jaar € 50,00 per verzekerde periode
70 t/m 79 jaar € 100,00 per verzekerde periode
80 jaar en ouder € 200,00 per verzekerde periode

4.Waar geldt de OOM Schengen Visitor verzekering?

 • Dekking in alle landen die in het Schengengebied* vallen, en ook in de landen: Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.
 • De verzekering geldt niet in de overzeese gebiedsdelen van deze landen (zoals Aruba, Bonaire en Curaçao) en ook niet in het land van herkomst.
 • Let op: kosten als gevolg van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand etc.) zijn uitgesloten.

* Schengen Countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

5.Online Aanvragen & Afsluiten

De OOM Schengen Visitor verzekering kan geheel online worden aangevraagd en afgesloten, en met iDeal, Mastercard, Visa, Paypal of een handmatige overschrijving worden betaald.

OOM Schengen Visitor verzekering aanvragen

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over de OOM Schengen Visitor verzekering?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.