OOM Voorlopig Verblijf Verzekering OOM Voorlopig Verblijf Verzekering

Komt u naar Nederland met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) of wacht u op een verblijfsvergunning? Of woont u in het buitenland en komt u tijdelijk terug naar Nederland? Dan kunt u niet de Nederlandse basisverzekering afsluiten. Met de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering bent u verzekerd voor ziektekosten.

1.Voor wie is de verzekering bedoeld?

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een ziektekostenverzekering voor als u:

 1. op een verblijfsvergunning wacht
 2. als Nederlander in het buitenland woont en tijdelijk naar Nederland terugkeert.

Deze verzekering is bedoeld voor buitenlanders die naar Nederland komen om hier te komen wonen en (nog) niet in aanmerking komen voor een Nederlandse zorgverzekering. Dit kan het geval zijn als er een MVV (machtiging voorlopig verblijf) is aangevraagd of als de verzekerde in afwachting is van een verblijfsvergunning. Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor Nederlanders, die wonen in het buitenland, tijdelijk terugkeren naar Nederland en hier verzekerd willen zijn. De verzekering is beschikbaar voor verzekerden tot en met 69 jaar.

2.Belangrijke kenmerken van de verzekering

 • De verzekering biedt dekking in Nederland. Daarnaast is er dekking in de rest van Europa tijdens vakanties, voor een duur van maximaal 30 dagen gedurende de verzekerde periode. Er is nooit dekking in het land van herkomst;
 • De verzekerde mag niet ouder zijn dan 69 jaar;
 • Voor ziektekosten is er kostprijsdekking, tot maximaal €500.000,-;
 • De verzekering voldoet aan de eisen die de IND stelt voor het verkrijgen van een MVV- visum;
 • De verzekering moet worden afgesloten door een Nederlandse verzekeringsnemer;
 • De maximale looptijd van de verzekering is 12 maanden;
 • De tandartsdekking is optioneel;
 • De aansprakelijkheidsverzekering is optioneel af te sluiten.

Kan deze verzekering vervroegd worden stopgezet?

In de volgende situaties kan restitutie van premie worden verkregen:

 • Een visumaanvraag wordt geweigerd;
 • Een verblijfsvergunning is afgegeven;
 • Zodra er recht is op de Nederlandse basiszorgverzekering (op vertoon van het polisblad).
 • Een verblijfsvergunning wordt geweigerd en verzekerde verlaat het dekkingsgebied;
 • Verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.

3.Premies en eigen risico

De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en wordt per maand berekend. Hieronder staan de premies per maand, per persoon. Er geldt een eigen risico van €200,- ongeacht de leeftijd. De minimale premie per verzekerde periode is € 25,-

Premies:

 • 0 tot en met 39 jaar: €80,00
 • 40 tot en met 54 jaar: €120,00
 • 55 tot en met 69 jaar: €180,00

Premie optionele Tandartsdekking:

De premie is €19,50 per persoon, per maand.

Premie optionele Aansprakelijkheidsdekking:

De premie voor 1 persoon is €4,50 per maand. Voor twee personen of meer bedraagt de premie €9,00 per maand. Dit is exclusief assurantiebelasting.

4.Online offerte opmaken en de verzekering aanvragen

Via de online OOM module kan heel eenvoudig een offerte worden gemaakt en kan online de verzekering worden aangevraagd.

Online een offerte opvragen

5.Belangrijke documenten

6.Heeft u een vraag over de OOM Voorlopig Verblijf Verzekering?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.