OOM Studeren in Nederland OOM Studeren in Nederland

1.Voor wie is de verzekering bedoeld?

De 'OOM Studeren in Nederland' verzekering is bedoeld voor buitenlandse studenten in Nederland. De maximale leeftijd is 29 jaar, wat betekent dat de verzekering kan worden aangevraagd zolang iemand niet ouder is dan 29 jaar. De student kan maximaal 5 jaar verzekerd zijn. De verzekering kan niet worden verlengd, dus sluit deze gelijk voor een lange tijd af!

2.Belangrijke kenmerken van de verzekering

Van welke vergoedingen kan de student gebruik maken?

Medische kosten in Nederland. De student zou ziek kunnen worden gedurende het verblijf buiten zijn woonland. Zowel tijdens de reis naar Nederland, maar ook als zij (of hij) in Nederland is. Een verzekering voor medische kosten voorkomt dat het een financieel probleem is als de student medische behandeling moet ondergaan. Er is een keuze tussen Standaard of Uitgebreide dekking.

SOS kosten. Denkt u hierbij aan de kosten voor medische evacuatie of opsporing en redding. Maar ook in het geval de student overlijdt, regelt de verzekeraar voor u de terugkeer van het stoffelijk overschot en worden de kosten daarvoor vergoed.

In het Schadepakket

Ongevallenverzekering. Dit onderdeel regelt een eenmalige uitkering na een ongeval. De verzekering zal een bedrag bieden op het moment dat de student, door een ongeval, blijvend invalide raakt of de verzekeraar keert een bedrag uit aan de nabestaanden als de student overlijdt. Als er geen sprake is van een ongeval wordt er niet vergoed door de verzekeraar.

Inboedelverzekering. Hiermee zijn de spullen van de student verzekerd wanneer deze op het woonadres in Nederland. De inboedelverzekering biedt geen dekking voor spullen buiten de woning.

Aansprakelijkheid. Stel dat de student een ander schade berokkent, dan kan hij of zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De verzekeraar dekt de financiële gevolgen hiervan.

Reisbagage. Dit is een dekking voor de spullen die de student met zich meeneemt naar Nederland. De bagage is hiermee verzekerd voor diefstal, verlies of beschadiging.

Rechtsbijstand. Hiermee kan de student gebruik maken van juridische hulp. De verzekering geldt voor bepaalde juridische conflicten, in de voorwaarden zijn deze conflicten omschreven.

Waar is de verzekering geldig?

De ziektekostenverzekering biedt wereldwijd dekking met een maximum van 50 dagen buiten Nederland. Is een reis naar USA gepland, dan moet een extra premie worden betaald anders is er geen dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • kosten in verband met zwangerschap
  • kosten voor preventieve zorg, chiropractor of manueel therapeut
  • drugs en alcohol misbruik
  • onzorgvuldigheid
  • geld en kaarten als telefoonkaarten, betaalpassen en OV-Chipkaarten.

Zie de voorwaarden voor de complete lijst van kosten die niet verzekerd zijn.

3.Welke dekking kiezen?

Er zijn drie modules in het pakket, namelijk Ziektekosten (incl SOS), Tandarts en Schadepakket. In het schadepakket zitten de volgende verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen, reisbagage, inboedel en rechtsbijstand.

Het is raadzaam om de Ziektekostenverzekering af te sluiten voor vertrek, zodat de student vanaf vertrek verzekerd is voor onvoorziene medische behandelingen. De ziektekostenverzekering biedt ook dekking als de student buiten Nederland op reis is.

De ziektekostenverzekering kent 2 opties namelijk Standaard en Uitgebreid. In het dekkingsoverzicht ziet u de verschillen tussen deze dekkingen. Ook moet u kiezen tussen een eigen risico van €150 of €0 per jaar. Als er een Nederlandse basisverzekering is geregeld kan een korting worden gegeven op de ziektekostenverzekering van OOM. In dat geval biedt deze verzekering een aanvullende dekking, op de Nederlandse basisverzekering.

De Tandarts verzekering biedt een dekking tot €350,- per jaar en kan worden aangevraagd voor mensen van 18 jaar en ouder. Deze module kan alleen in combinatie met de Ziektekostenverzekering worden afgesloten.

Het is mogelijk om alleen het Schadepakket af te sluiten maar dan is er dus geen dekking voor ziektekosten tot de basisverzekering is geregeld én de student is niet volledig verzekerd tijdens reizen buiten Nederland. De SOS verzekering is wel onderdeel van het Schadepakket.

4.De verzekering aanvragen

5.Belangrijke documenten

Alarmcentrale bellen in noodgevallen. Bel +31 (0)70 353 21 35. Dit kan 24/7.

Restitutie aanvragen is mogelijk, door online in te loggen op "Mijn OOM".

6.Heeft u een vraag over de OOM Studeren in Nederland verzekering?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.