Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Verlies van inkomen door ziekte of ongeval

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - buitenland

Wordt u ernstig ziek? Raakt u invalide door een ongeval? Kunt u in geheel niet meer werken? Kunt u slechts maar een klein deel van uw werkzaamheden verrichten? Dan is er grote kans dat u op basis van deze situatie uw werk verliest, en daarmee ook uw inkomen. In Nederland vormen de sociale– en werknemersverzekeringen een vangnet voor het verlies van inkomen. In het buitenland kan dat heel anders liggen.

TIP: Vraag een gratis persoonlijke offerte aan!

Nederlandse regelingen

In Nederland is veel geregeld met betrekking tot de sociale verzekeringen:

  • Werknemersverzekeringen (WIA, ZW, WW)
  • Volksverzekeringen (AOW, AWBZ, ANW)

Hier staat u wellicht niet vaak bij stil omdat u voor de verzekeringen automatisch premie afdraagt. Dit geldt ook voor de WIA waar u verzekerd voor bent als u in loondienst bent. De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.

Waarom verzekeren tegen Arbeidsongeschiktheid in het buitenland?

Bij vertrek naar het buitenland is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies van inkomen door ziekte of ongeval, tenzij:

  • De (nieuwe) werkgever hier een goede regeling voor heeft getroffen,
  • of indien er in het nieuwe woonland ook vanuit de overheid sociale regelingen aanwezig zijn.

Internationale Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn mogelijkheden om voor het risico op verlies van inkomen door ziekte of ongeval een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Zou u dit niet doen, dan is er geen verzekering waar u aanspraak op kunt doen en zou u zijn aangewezen op uw eigen vermogen of een bijstanduitkering.

Terug naar Nederland voor een uitkering?

Bij terugkeer naar Nederland komt u overigens niet voor een WIA uitkering in aanmerking, indien u in het buitenland (en op dat moment niet via de WIA verzekerd was) arbeidsongeschikt raakt.

Onze rol – JoHo Insurances

Wij vinden het belangrijk dat mensen die onverzekerd zijn, zich hiervan bewust worden, en weten welke risico's niet meer verzekerd zijn. Wij willen mensen ook wijzen op de verschillende mogelijkheden om zich hier wel tegen te verzekeren. Dit doen wij onder andere door informatie beschikbaar te maken op onze website. Daarnaast geven wij graag inzage in onze mogelijkheden om u te verzekeren tegen deze risico’s.

Als tussenpersoon werken wij samen met diverse verzekeraars in Nederland en buiten Nederland. Wij bemiddelen in verschillende soorten verzekeringen waarmee (een deel van) het risico kan worden verzekerd, en een vervangen inkomen kan worden verkregen. Wij geven daarbij aan welke opties wij hebben en proberen u meer inzicht te geven door de kenmerken van de diverse verzekeringen te benoemen, en waar mogelijk ook de verschillen tussen de opties. Wij spreken niet over verzekeringen waarin wij zelf niet bemiddelen, omdat wij daar niet voldoende van weten. Het is onze ervaring dat je een verzekering pas echt leert kennen, als je er ook daadwerkelijk (langere tijd) in bemiddelt.

De wijze waarop wij bemiddelen heet Execution Only. In “Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten” lichten wij dit uitgebreid toe. Mede ook om de kosten laag te houden, wordt er geen complete inventarisatie gedaan, en volgt er ook geen uitgebreid persoonlijk advies. In plaats daarvan geven wij een uitgebreide uitleg, toelichting over ons aanbod, zetten wij de verschillen op een rijtje en kunnen wij de premie uit (laten) rekenen. Zo kunt u zelfstandig een juiste keuze maken, wij helpen verder met aanvraag/bemiddeling, en beheer gedurende de looptijd. Deze werkwijze vereist voor u wel een bepaalde basiskennis en ervaring. Een “zelftoets” in de vorm van een aantal vragen is daarom verplicht gesteld. U vindt deze in het document “Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten”. Dit document wordt toegezonden nadat we een overzicht van de mogelijkheden voor u hebben gemaakt.

Gratis persoonlijke offerte arbeidsongeschiktheid

Vul het adviesformulier in voor een gratis offerte die afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vraag nu een offerte aan voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.