Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Verlies van inkomen door ziekte of ongeval

1. Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wordt u ernstig ziek? Raakt u invalide door een ongeval? Kunt u in geheel niet meer werken? Kunt u slechts maar een klein deel van uw werkzaamheden verrichten? Dan is er grote kans dat u op basis van deze situatie uw werk verliest, en daarmee ook uw inkomen. Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een vervangend inkomen indien u door ziekte of een ongeval deels of geheel niet meer kunt werken.

Nederlandse regelingen:
In Nederland geldt dat:

 1. Ondernemers veel zelf de voorzieningen moeten regelen.
 2. Bij een loondienstverband veel voorzieningen wettelijk zijn geregeld.

In Nederland vormen de sociale– en werknemersverzekeringen een vangnet voor werknemers bij verlies van inkomen door ziekte of ongeval.

 • Werknemersverzekeringen (WIA, ZW, WW) - niet kunnen werken ivm ziekte of ongeval, werkloosheid. Alleen voor werknemers met een loondienstverband.
 • Volksverzekeringen (AOW, AWBZ, ANW) - oudersomspensioen, langdurig ziek, nabestaanden- en wezenvoorziening. Voor alle in NL ingezetenen, ongeacht werk- en inkomen.

Hier staat u wellicht niet vaak bij stil omdat u voor de verzekeringen automatisch premie afdraagt. Dit geldt ook voor de WIA waar u verzekerd voor bent als u in loondienst bent. De WIA regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval langdurig niet meer kan werken. Zelfstandigen in Nederland dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Let op:

 • Niet alleen ondernemers, ook niet-werkenden zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • In het buitenland kan dat anders geregeld zijn, zeker buiten de EU.

2. Waarom een Arbeidsongeschiktheidverzekering voor in het buitenland aanvragen?

In veel landen wereldwijd zijn geen voorzieningen in situaties waarbij men arbeidsongeschikt raakt.

 • Wordt u ernstig ziek of krijgt u een ernstig ongeval, dan kan het dus zijn dat u zowel uw werk als inkomen verliest, en dat daar geen vervangend inkomen tegenover staat.
 • En mocht u terugkeren naar Nederland, dan heeft u geen recht op een uitkering vanuit de WIA (arbeidsongeschiktheid), WW (werkloosheid), ANW (nabestaanden) of Nabestaandenpensioen van een werkgever.

Bij vertrek naar het buitenland is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies van inkomen door ziekte of ongeval, tenzij:

 • De (nieuwe) werkgever hier een goede regeling voor heeft getroffen. Hou er hierbij rekening mee dat regelingen in met name landen buiten de EU veel minder zijn dan we in NL zijn gewend.
 • Er in het nieuwe woonland ook vanuit de overheid sociale regelingen aanwezig zijn.
 • Er sprake is van detacheringsverklaring (bij uitzending door een NL-werkgever naar een EU/verdragsland).

Zoek in beide gevallen goed uit of een eventuele uitkering "meegenomen" mag worden bij terugkeer naar Nederland.
Bij terugkeer naar Nederland komt u overigens niet voor een WIA uitkering in aanmerking, indien u in het buitenland arbeidsongeschikt raakt (en op dat moment niet via de WIA verzekerd was).

3. Het aanbod van internationale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor in het buitenland:

Er zijn mogelijkheden om voor het risico op verlies van inkomen door ziekte of ongeval in het buitenland een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De mogelijkheden en de premies hangen onder meer af van de volgende factoren:

 • Leeftijd
 • Woonland
 • Werkzaamheden
 • Vast bruto inkomen
 • Medische geschiedenis

Wij zoeken graag voor u uit welke mogelijkheden er zijn.

 

4. Onze rol – JoHo Insurances

Wij vinden het belangrijk dat mensen die onverzekerd zijn, zich hiervan bewust worden, en weten welke risico's niet meer verzekerd zijn. Wij willen mensen ook wijzen op de verschillende mogelijkheden om zich hier wel tegen te verzekeren. Dit doen wij onder andere door informatie beschikbaar te maken op onze website. Daarnaast geven wij graag inzage in onze mogelijkheden om u te verzekeren tegen deze risico’s.

Als tussenpersoon werken wij samen met diverse verzekeraars in Nederland en buiten Nederland. Wij bemiddelen in verschillende soorten verzekeringen waarmee (een deel van) het risico kan worden verzekerd, en een vervangen inkomen kan worden verkregen. Wij geven daarbij aan welke opties wij hebben en proberen u meer inzicht te geven door de kenmerken van de diverse verzekeringen te benoemen, en waar mogelijk ook de verschillen tussen de opties. Wij spreken niet over verzekeringen waarin wij zelf niet bemiddelen, omdat wij daar niet voldoende van weten. Het is onze ervaring dat je een verzekering pas echt leert kennen, als je er ook daadwerkelijk (langere tijd) in bemiddelt.

De wijze waarop wij bemiddelen heet Execution Only. In “Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten” lichten wij dit uitgebreid toe. Mede ook om de kosten laag te houden, wordt er geen complete inventarisatie gedaan, en volgt er ook geen uitgebreid persoonlijk advies. In plaats daarvan geven wij een uitgebreide uitleg, toelichting over ons aanbod, zetten wij de verschillen op een rijtje en kunnen wij de premie uit (laten) rekenen. Zo kunt u zelfstandig een juiste keuze maken, wij helpen verder met aanvraag/bemiddeling, en beheer gedurende de looptijd. Deze werkwijze vereist voor u wel een bepaalde basiskennis en ervaring. Een “zelftoets” in de vorm van een aantal vragen is daarom verplicht gesteld. U vindt deze in het document “Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten”. Dit document wordt toegezonden nadat we een overzicht van de mogelijkheden voor u hebben gemaakt.

Gratis persoonlijke offerte arbeidsongeschiktheid

Vul het adviesformulier in voor een gratis offerte die afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vraag nu een offerte aan voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.